Las Pamięci im. Jana Pawła II w Nadleśnictwie Augustów

„Kiedy chcemy czynić dobro, tworzyć piękno, potrzebujemy odwagi, żeby nie zatrzymać się na mieliźnie, na powierzchowności, ale nieustannie wypływać na głębię” – mówił bp Jerzy Mazur, biskup ełcki, podczas spotkania z leśnikami w Nadleśnictwie Augustów. Kulminacyjnym punktem spotkania było zasadzenie lasu im. Jana Pawła II.

„Ta głębia to nie tylko jeziora i ich lazur, ale również głębia lasu, puszczy, aby tworzyć w całości piękno i zachwycać się nim. Wszystko to prowadzi do głębi naszej wiary, naszej miłości” – przypomniał zebranym ordynariusz ełcki.

Powołując się na postać Mikołaja Koperniki, który doskonale łączył wiedzę przyrodniczo-astronomiczną z wiedzą biblijną, bp Mazur zachęcił zebranych młodych augustowian, którzy razem z nim  sadzili sadzonki młodych drzew, do czerpania przykładu właśnie z tej postaci. „Dziś tworzycie księgę przyrody, którą będą czytały następne pokolenia. Dokonujcie, jako młodzi ludzi rewolucji kopernikańskiej w swoim życiu – Bóg niech będzie umieszczony w centrum waszego życia, czy to w księdze przyrody, czy to w księdze Słowa Bożego, z Niego czerpcie i Go zapraszajcie do swojego życia. Z przyrody uczcie się piękna Bożej miłości”.

Przez teren Nadleśnictwa Augustowskiego przebiegają szlaki papieskie. Las im. Jana Pawła II, który dziś został zasadzony,  również poprzez piękno przyrody i wspaniałych mieszkańców dbających o tę ziemię,  wpisuje się doskonale w jedną, wielką budowę pomnika JPII. „Dziś kiedy tak mocno atakuje się osobę Jana Pawła II, obrzucając Go błotem, takie inicjatywy są bardzo potrzebne i cenne. To nie jest atak tylko w Jana Pawła II, ale w nas wszystkich. Wierzymy w to, że Bóg wyprowadzi z tego dobro i miłość. Dzisiaj potrzeba nam kolejnego zjednoczenia” – apelował do zebranych hierarcha.

Nadleśnictwo Augustów jest położone w północnej części woj. Podlaskiego, w powiecie augustowskim, w gminach: Augustów, Augustów Miasto, Bargłów Kościelny, Lipsk, Płaska i Sztabin. Od północy graniczy z Nadleśnictwami Płaska i Szczebra, od zachodu z Nadleśnictwem Rajgród, zaś południową granicę stanowi Biebrzański Parki Narodowy. Obecnie funkcję Nadleśniczego sprawuje Pan Wojciech Szostak. Spotkanie ordynariusza ełckiego z pracownikami Nadleśnictwa odbyło się w ramach wizytacji kanonicznej parafii pw. MB Częstochowskiej w Augustowie, na czele której stoi ks. prał. Jerzy Owsianka, proboszcz.

ks.kz

Pozostałe artykuły