XIII Powiatowy Konkurs Recytatorski pt. „Strofy Jana Pawła II”

20 kwietnia 2023 r. w Szkole Podstawowej w Filipowie odbył się XIII Powiatowy Konkurs Recytatorski ph. „Strofy Jana Pawła II” pod patronatem Starosty Suwalskiego oraz patronatem medialnym miesięcznika „Martyria”.

Celem konkursu była popularyzacja poezji św. Jana Pawła II, uwrażliwienie młodych ludzi na etyczne, dydaktyczne, patriotyczne i liryczne przesłanie poezji naszego Wielkiego Papieża Polaka. Inspirowanie recytatorów do poszukiwań interpretacyjnych poezji Jana Pawła II, szerzenie kultury języka i piękna żywego słowa oraz rozwijanie aktywności twórczej. Cieszy fakt, że poetyckie słowo Świętego Jana Pawła II i świadectwo jego życia są dla młodzieży wciąż żywe i inspirujące.

W tej edycji konkursu wzięło udział 18 uczestników, uczniów klas VII i VIII ze szkół podstawowych w: Przerośli, Jeleniewie, Raczkach, Filipowie i Kaletniku. Każdy z uczestników wygłosił jeden wybrany utwór poetycki Karola Wojtyły.

Jury w składzie: przewodnicząca – Jolanta Kubrak i członkowie: Katarzyna Romanowska, Dorota Teresa Włodarska oraz Barbara Cieśluk, wyłoniła następujących zwycięzców:

I miejsce –                    Aleksandra Czarniewska (SP w Filipowie),

II miejsce ex aequo –   Maja Mikulska (SP w Jeleniewie),

                                       Iwona Zaręba (SP w Raczkach),

III miejsce ex aequo – Weronika Przybyło (SP w Filipowie),

                                      Wiktoria Sidor (SP w Raczkach),

                                       Anna Wolińska (SP w Przerośli).

Ponadto wyróżnienia otrzymali:

Wiktoria Przybyło (SP w Filipowie),

Izabela Kozikowska (SP w Raczkach),

Filip Jasionowski (SP w Jeleniewie ),

Laura Sawicka (SP w Kaletniku).

Uczestnicy otrzymali z rąk Artura Łuniewskiego Wicestarosty Suwalskiego i Tomasza Rogowskiego Wójta Gminy Filipów nagrody książkowe i dyplomy, a pozostali uczestnicy podziękowania za udział.

Nagrody ufundowało Starostwo Powiatowe w Suwałkach.

Organizatorami konkursu było Starostwo Powiatowe w Suwałkach oraz Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Filipowie.

Pozostałe artykuły