Bp D. Zalewski: Święcenia diakonatu są darem

W sobotę 6 maja 2023 r., bp Dariusz Zalewski, biskup pomocniczy diecezji ełckiej, udzielił święceń diakonatu dwóm alumnom z Wyższego Seminarium Duchownego w Ełku. W tym roku uroczystość święceń odbyła się w Suwałkach, w parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła, skąd pochodzi jeden z wyświęconych diakonów.

Uroczystej Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił bp Dariusz Zalewski. W słowie skierowanym do nowo wyświęconych diakonów zaznaczył, że to dzięki wam, alumnom, którzy przyjmują pierwszy stopień święceń – diakonat zgromadziliśmy się w tym kościele, aby uczestniczyć w waszej radości. „Czy jesteście świadomi tego, po co tu jesteście? Jaki dar otrzymujecie? Nie odpowiadajcie teraz na te pytania, ale niech one w was pracują. Kiedyś, otrzymując święcenia sam zastanawiałem się nad tym i myślałem, że wiem dlaczego. Później zobaczyłem, że stale się uczę życia tym sakramentem. Sakramenty otrzymujemy nie ze względu na nas samych, czy naszych bliskich. Sakramenty otrzymujemy ze względu na innych, tych, do których Bóg nas pośle z konkretna misją” – wyjaśniał biskup.

Zwracając się do alumnów bp Zalewski powiedział: „Nie ma piękniejszego powołania, by iść i nieść Chrystusa innym, nieść im Ewangelię, radość, nieść im nadzieją i pokój. W ten świat wchodzicie jako diakoni. Diakonia to służba, która dzisiaj jest niepopularna. To słowo wiąże się z poniżeniem, z utratą godności… Dlatego dzisiaj pytamy was, czy wiecie co macie czynić, do czego was Bóg powołuje? Bo powołuje was do służby. Dzisiaj zatraciliśmy pojęcie służby. Często chcemy, żeby to nam służono, a to my mamy służyć. To jest nasza misja, nasze powołanie. Im szybciej to zrozumiemy, tym łatwiej pokonamy chociażby kryzys powołań. Wielu się tak szybko rozczarowało, odchodzi od kapłaństwo, może dlatego, że nie zrozumieli czym ono jest tak naprawdę” – zapewniał biskup pomocniczy.

„Chrystus zaprasza nas, abyśmy byli takimi odbiciami Boga Ojca. Czy nimi jesteśmy? Czy ktoś, patrząc na nas może zobaczyć Boga, może się Nim zachwycić? Czy może rzeczywiście zapragnąć tak samo żyć. Nie musi nas być wielu, ale mamy być autentyczni w tym co robimy i jak żyjemy. Święcenia diakonatu, to piękny dar, na który nikt z nas nie zasłużył, ale wybrał nas Bóg, często na różnych drogach życia. Może Go nie szukaliśmy, ale gdzieś na naszej drodze, spotkał nas Chrystus i powiedzieliśmy, że chcemy iść za Nim. W swoim życiu będziecie doświadczać różnych wzlotów i upadków. Takie jest życie ludzkie. Nie przerażajcie się, bo skoro Bóg was powołał, to będzie was prowadził, będzie z wami i będzie wam przebaczał, gdy będziecie upadać. Otwierajcie się na dary Boże. Niech w was pracuje świadomość tej posługi, do której Bóg was powołuje” – zachęcał bp Zalewski.

Święcenia diakonatu są pierwszym stopniem święceń. Kandydaci do kapłaństwa, otrzymując diakonat wchodzą w bezpośredni etap przygotowania do przyjęcia prezbiteratu. Każdy nowo wyświęcony diakon uroczyście ślubuje żyć w celibacie, być posłusznym swojemu biskupowi oraz zobowiązuje się do codziennego odmawiania Liturgii Godzin (brewiarza). Diakon jest powołany, by służyć biskupowi i prezbiterom.

Biskup kierując słowa do diakonów zauważył, że dzisiaj jest pewnego rodzaju sukcesem pójście za głosem powołania. Wybór tej drogi, w świecie nieprzyjaznym kapłaństwu i Kościołowi wymaga odwagi. „Nie bójcie się, bo Bóg zaplanował dla was niesamowite rzeczy i często będzie was zaskakiwał. Przed wami wiele jeszcze nieznanych dróg. Nie bójcie się tego, co Pan przygotował wam. Bo skoro was powołał, to też będzie z wami, uzdolni was do tej posługi” – mówił, zapewniając o duchowym towarzyszeniu bp Dariusz Zalewski.

Na zakończenie, ks. prał. Tadeusz Rynkiewicz życzył nowo wyświęconym diakonom, aby mogli za Sługą Bożym, ks. Kazimierzem Hamerszmitem powiedzieć: „uważam swoje życie za szczęśliwe i za udane”. Kapłan wyraził wdzięczność za możliwość przeżywania dnia święceń diakonatu w tej parafii oraz zaprosił wszystkich zgromadzonych do udziału w radości świętowania.

Uroczystość zakończyła się wspólną agapą przygotowaną przez wspólnotę suwalskich parafii, z których pochodzą diakoni. Program ewangelizacyjny przygotowała wspólnota Odnowy w Duchu Świętym.

Kościół diecezji ełckiej z dniem dzisiejszym powiększył grono osób duchownych o diakonów: dk. Marcina Jasionowskiego z par. pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Suwałkach oraz dk. Artura Marka Tomkiewicza z par. pw. M. B. Królowej Męczenników w Suwałkach.

Diakoni swoją posługę oraz wzrastanie w wierze polecają Bogu i proszą wiernych z diecezji o modlitwę.

W sobotę 20 maja 2023 r. w ełckiej katedrze bp Jerzy Mazur, Biskup Ełcki, udzieli święceń kapłańskich trzem diakonom.

Monika Rogińska

Pozostałe artykuły