Żniwo wprawdzie wielkie…

W sobotę, 20 maja 2023 r. w katedrze ełckiej, po zakończeniu formacji seminaryjnej, 3 diakonów z Wyższego Seminarium Duchownego w Ełku, przyjęło święcenia kapłańskie. Liturgii święceń przewodniczył bp Jerzy Mazur, biskup ełcki. Mszę św. z biskupem ordynariuszem koncelebrowali m.in., bp Dariusz Zalewski, biskup pomocniczy, księża prefekci WSD, proboszczowie neoprezbiterów, rodzina oraz przybyli goście.

„Dzisiaj staniecie się kapłanami, by kontynuować misję zbawczą  Jezusa Chrystusa. Dzięki Jezusowi, dzięki Jego zbawczej śmierci i zmartwychwstaniu, ten sam Duch Święty jest posłany w wasze serca, jesteście przemienieni w świątynię Ducha Świętego. Obyście dali się Jemu prowadzić, przechodząc przez dzisiejszy świat, głosząc dobrą nowinę, uzdrawiając i wyzwalając ze zniewoleń, czyniąc dobro, szerząc miłość i miłosierdzie” – mówił bp Jerzy Mazur w homilii.

Biskup ełcki, zwracając się do nowo wyświęconych kapłanów, przypomniał im, że wszyscy przeszli formację wiary w swoich rodzinach i wspólnotach parafialnych. „Kapłaństwo to wielki dar i tajemnica. Za ten dar dzisiaj razem z wami pragniemy dziękować Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu. A wy od dzisiaj dziękujcie przez całe życie kapłańskie za ten dar i zgłębiajcie tę tajemnicę sakramentu święceń” – zachęcał bp Mazur.

Ordynariusz uświadamiał, że dar kapłaństwa otrzymali nie dla siebie, ale dla innych. Pogłębiając refleksję biskup wyjaśniał: „Jezus powołując nas, byśmy byli kapłanami, przekazuje nam szczególną moc do kontynuowania Jego zbawczej misji. Miejcie to pragnienie Jezusa Chrystusa, by z Ewangelią dotrzeć do każdego człowieka. Z gorliwością i pięknie sprawujcie sakramenty święte, by każdy, kto uklęknie do konfesjonału, gdzie będziesz spowiadał, odchodził przepełniony pokojem i nadzieją. Ukazuj, że dla ciebie Msza św. jest spotkaniem z żywym Chrystusem, że jest „autostradą do Nieba”.

Wskazując na postawę Jezusa, który często się modlił, bp Mazur zachęcał neoprezbiterów, aby zawsze mieli czas na rozmowę z Bogiem. „Pamiętajcie, czas spędzony na modlitwie, adoracji nie jest czasem straconym. Modlitwa nie jest dodatkowym obciążeniem, dodanym do duszpasterstwa, ona chroni kapłana przed rutyna funkcjonariusza kościelnego. Kto na modlitwie uczy się bardziej kochać Boga, ten jako duszpasterz będzie świadkiem miłości Boga do człowieka” – mówił biskup ordynariusz.

Święcenia są wielką radością dla Kościoła jak też i całej diecezji ełckiej, dlatego też bp Mazur zachęcał całą wspólnotę do modlitwy o nowe powołania, aby nie zabrakło kapłanów. Mówił: „Stając dzisiaj przed problemem kryzysu wiary w naszym narodzie, w naszej diecezji, w parafiach, w rodzinach, a to się objawia również spadkiem liczby powołań także do naszego seminarium, prośmy Pana żniwa, by posłał robotników na swoje żniwo, by ludzie młodzi mieli odwagę iść za głosem Pana. Proszę was, módlcie się w intencji powołań do kapłaństwa, życia konsekrowanego i misyjnego.”

Podczas obrzędu święceń biskup nałożył ręce na głowę każdego z diakonów, udzielając im przez to szczególnej mocy Ducha Świętego, dzięki której stali się prezbiterami Kościoła. Biskup namaścił także ich dłonie olejem Krzyżma Świętego na znak ich uczestnictwa w posłannictwie Chrystusa. Z rąk pasterza diecezji nowo wyświęceni przyjęli namaszczonymi dłońmi dary chleba i wina, które mocą Ducha Świętego i przez posługę kapłanów stają się Ciałem i Krwią Chrystusa.

Nowo wyświęceni kapłani dla diecezji ełckiej to ks. Kamil Wielgat, z par. pw. Świętej Rodziny w Augustowie, ks. Paweł  Sokołowski, z par. pw. św. Anny w Giżycku, ks. Łukasz Kalinowski, z par. pw. św. Antoniego z Padwy w Prostkach.

Składając życzenia prymicjantom, bp Jerzy Mazur zachęcał, by byli odważnymi świadkami Chrystusa, gdyż świat potrzebuje zdecydowanych i odważnych świadków działania Bożej łaski wobec każdego człowieka: „Gratuluję wam odwagi. Dzisiaj zostaliście obdarzeni tym wspaniałym darem jakim jest kapłaństwo i tą tajemnicą jaką jest kapłaństwo. Wyrażajcie do końca życia wdzięczność za dar i zgłębiajcie w mocy Ducha Świętego wielką tajemnicę jaka jest sakrament święceń. Bądźcie wierni jak Maryja, jak święci nasi współpatronowie diecezji, jak święci i błogosławieni kapłani. Bo kapłaństwo jest piękne, kiedy jest wierne. Tego wam życzę i o to się modlę” – zachęcał biskup.

Bp Mazur wyraził wdzięczność rodzicom za to, że stworzyli dla swoich synów warunki dla rozwoju łaski powołania. Zaznaczył, że to właśnie rodzina jest pierwszym seminarium. Zwrócił się także do wiernych z prośbą o modlitwę w intencji nowo wyświęconych księży, aby mieli w sobie jak najwięcej wiary, nadziei i miłości, aby szli drogą Chrystusową przez życie kapłańskie.

Neoprezbiterzy w dniu swoich święceń otrzymali dekrety, kierujące na parafie, gdzie będą pełnić funkcje wikariusza. I tak ks. Kamil Wielgat – par. pw. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Ełku, ks. Paweł Sokołowski – par. pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Olecku, ks. Łukasz Kalinowski – par. pw. św. Anny w Giżycku. Po zakończeniu Liturgii święceń w domu biskupim z neoprezbiterami oraz ich rodzicami spotkał się biskup ordynariusz. Wyraził wdzięczność rodzicom za dar wychowania i wspierania synów w ich powołaniu oraz udzielili pasterskiego błogosławieństwa. 

Na zakończenie bp Jerzy Mazur zaprosił do udziału w zbliżającym się III Kongresie Ruchów, Wspólnot i Stowarzyszeń Kościelnych, który rozpocznie się już 27 maja stacją dziecięcą w Studzienicznej. „Człowiek dzisiaj potrzebuje duchowości komunii we wspólnotach i ruchach kościelnych. Niech dobrze przeżywany czas kongresu ożywi wspólnoty już istniejące i ukaże wartość tych wspólnot na drodze do świętości. „Wstańcie, chodźmy!” – to hasło kongresowe. Te słowa Jezus kieruje szczególnie dzisiaj do nas, kapłanów. Chce nas zaprowadzić do Wieczernika, byśmy tam zostawili strach i lęk, a otworzyli się na dary Ducha Świętego” – mówił biskup.  

W pierwszą niedzielę po święceniach neoprezbiterzy, w swoich parafiach rodzinnych będą sprawować Msze św. prymicyjne. Podczas tych Eucharystii wszyscy uczestnicy będą mogli otrzymać specjalne błogosławieństwo oraz pamiątkowe obrazki prymicyjne.

mr

Pozostałe artykuły