Bp Mazur: Duch Święty odbiera lęk, strach a serce napełnia odwagą, radością, nadzieją

„Duch Święty odbiera lęk, strach a serce napełnia odwagą, radością, nadzieją ” – tymi słowami zwrócił się bp Jerzy Mazur, biskup ełcki, do uczestników sumy odpustowej w uroczystość Zesłania Ducha Świętego w diecezjalnym sanktuarium Matki Bożej w Studzienicznej.

W niedzielę, 28 maja już tradycyjnie pielgrzymi diecezji ełckiej licznie udają się do Matki Bożej Studzieniczańskiej. Głównej Mszy św. odpustowej przewodniczył Ordynariusz ełcki, który w każdą Uroczystość Zesłania Ducha Świętego obchodzi rocznicę przyjęcia sakry biskupiej. W tym roku przypada jubileusz 25 – lecia jej przyjęcia. Czcigodnemu Jubilatowi z serca gratulujemy. W koncelebrze z Dostojnym Jubilatem udział wzięli kapłani z diecezji ełckiej oraz delegacje z poszczególnych parafii.

Na taką okazją Ojciec Święty, Papież Franciszek wystosował życzenia i gratulacje Czcigodnemu Jubilatowi. Zostały one odczytane na początku Mszy św. „Przewielebnemu Bratu, Jerzemu Mazurowi, Biskupowi Ełckiemu, szczęśliwie obchodzącemu srebrny jubileusz święceń biskupich, składamy z serca płynące gratulacje z okazji tego radosnego wydarzenia. Bratu, głoszącemu Ewangelię w rożnych częściach świata a także pilnie troszczącemu się o dobro duchowe wiernych Diecezji Ełckiej życzymy ponadto obfitej pociechy i Darów Ducha Świętego, zanosimy za Niego modlitwy i udzielamy Apostolskiego błogosławieństwa, znaku łaski Bożej, Jemu, Jego owczarni jak i bliskim, prosząc łaskawie o modlitwę, abyśmy powierzony nam urząd wypełniali jak najlepiej”.

Wprowadzeniem do uroczystości była zachęta do korzystania z daru odpustów. Ks. kan. dr Jacek Uchan przypomniał o łaskach, jakie mogą być udziałem wszystkich wierzących, którzy spełniają warunki przypisane do odpustu. W alei pokutnej zostały przygotowane miejsca, gdzie przez parę godzin spowiadało kilku kapłanów.

Podczas uroczystej Mszy św. cudowny obraz z wizerunkiem Matki Bożej Studzieniczańskiej został przeniesiony z Kaplicy na Wyspie do ołtarza polowego.

Podczas homilii biskup zauważył, że jak niegdyś apostołowie tak i my dzisiaj trwamy w Studzieniczańskim Wieczerniku razem z Maryją na modlitwie. „Liturgia Pięćdziesiątnicy prowadzi nas do Wieczernika w dniu zmartwychwstania, kiedy Jezus zmartwychwstały pomimo drzwi zamkniętych wchodzi i pozdrawia Apostołów słowami: <<Pokój wam>>, ukazał im ślady swej męki na rękach, nogach i boku i tchnął na nich i powiedział: <<Weźmijcie Ducha Świętego. Którym odpuścicie grzechy są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane>>. Już w tym dniu został dany Apostołom Duch Święty. Apostołowie otrzymali Ducha Świętego, aby w Jego mocy przyjąć posłannictwo Chrystusa, aby w Jego mocy kontynuować misje zbawczą– mówił bp Jerzy Mazur. „Dzisiaj my umocnieni Duchem Świętym, mocni tą pewnością, że Jezus jest Panem, że umarł i zmartwychwstał stawajmy się Jego świadkami” – dodał.

Ordynariusz ełcki zachęcał zebranych do nieustannego wzrastania w Duchu Św., do prowadzenia i zawierzenia siebie Duchowi Św. „Pozwólcie się odnowić Duchowi Świętemu” – apelował hierarcha. „Jest to możliwe dzięki Słowu Bożemu i sakramentom, ponieważ wiara rodzi się w nas i umacnia dzięki Słowu i sakramentom, szczególnie sakramentom chrześcijańskiej inicjacji: Chrztu, Bierzmowania i Eucharystii, które dopełniają się i są nierozerwalne” – dodał.

Bp Mazur podkreślił ważność tych trzech Sakramentów, wskazując, że prawda o nich została przez wiernych zaniedbana „Dla niektórych te sakramenty to dokonane gesty w przeszłości, bez rzeczywistego wpływu na dzień dzisiejszy (…) Dbajcie na nowo o ten skarb i dzięki temu skarbowi przynoście najwspanialsze owoce na drodze do świętości” – zachęcał zebranych ordynariusz ełcki.

„Kiedy pozwolicie się prowadzić Duchowi Świętemu to nie będziecie biernymi widzami, ale zaangażowanymi członkami Kościoła Chrystusowego. Wspólnoty są naprawdę nową nadzieja dla naszej diecezji! Pamiętajmy, każda odnowa Kościoła jest owocem daru Ducha Świętego. Oto dzisiaj prośmy” – tymi słowami bp ełcki zachęcał do wystąpienia w szeregi wspólnot działających przy parafiach na terenie diecezji ełckiej. „Są one miejscami  żywej wiary, gdzie młodzi i dorośli przyjmują model życia w wierze jako bezcenną okazję jakiej nie można zmarnować. Dlatego proszę was, zaangażujcie się w przygotowanie i przebieg III Kongresu ruchów, wspólnot i stowarzyszeń kościelnych” – dodał.

Historia przeżywania uroczystości odpustowych w Studzienicznej sięga XIX w. Odnaleziono zapiski pochodzące z 1864 r., które mówią, że do Matki Bożej Studzieniczańskiej przybyło ok. 20 tysięcy pielgrzymów, a księża spowiadali od rana do wieczora. Ks. kan. Wojciech Stokłosa, kustosz maryjnego sanktuarium w Studzienicznej, dziękując pielgrzymom za dochowywanie wierności tradycji, zaangażowanie parafian w przygotowanie uroczystości odpustowej, służbom medycznym, OSP i Policji za czuwanie nad bezpieczeństwem, życzył, aby każdy wracał do domu z poczuciem wysłuchania i przytulenia przez Matkę Bożą. Ks. Stokłosa zapraszał również na kolejne dni świętowania, a także do pielgrzymowania.

Program III Kongresu Ruchów, Wspólnot i Stowarzyszeń Kościelnych Diecezji Ełckiej jest realizowany w trzech stacjach: 27.05 – Stacja Dzieci, 17.06 – Stacja Młodzieży i Dorosłych, 18.06 – Stacja w Parafiach.

ks. kz

Pozostałe artykuły