Koncert Majowej Pieśni Religijnej „Chwalcie łąki umajone” w Przerośli

27 maja 2023 roku, przy drewnianym krzyżu na terenie kościoła parafialnego w Przerośli, po raz osiemnasty spotkały się zespoły ludowe z naszego powiatu na Koncercie Majowej Pieśni Religijnej pt. „Chwalcie łąki umajone”, współorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Suwałkach wspólnie z Wójtem Gminy Przerośl, GOKSiT oraz Parafią pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Przerośli, pod honorowym patronatem Starosty Suwalskiego Witolda Kowalewskiego oraz patronatem medialnym miesięcznika diecezjalnego „Martyria”.

Uroczystości rozpoczęła Msza Święta celebrowana przez księdza kanonika Janusza Chachulskiego proboszcza parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Przerośli,  w intencji Zespołów Ludowych, organizatorów i mieszkańców Gminy Przerośl. Starym i tym współczesnym pieśniom Maryjnym, śpiewanym w dawnych czasach przy kapliczkach i krzyżach przydrożnych przysłuchiwali się mieszkańcy Przerośli oraz okolicznych wsi.

We Mszy Świętej o godzinie 13.00 uczestniczyli: w imieniu Posła Rzeczypospolitej Polskiej Jarosława Zielińskiego małżonka Liliana Zielińska, Leszek Dec Prezes Zarządu Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., Witold Kowalewski Starosta Suwalski, Rafał Konrad Bukowski Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Suwałkach oraz Radny Rady Powiatu w Suwałkach Sławomir Małachowski i Marcin Brzozowski Wójt Gminy i Radni Gminy Przerośl. Gospodarze przekazali podziękowanie księdzu proboszczowi za pomoc w organizacji koncertu oraz modlitwę. Wyrazy wdzięczności przekazali także mieszkańcom gminy Przerośl za udział w uroczystości, za poczynione prace na rzecz realizacji tego przedsięwzięcia, a uczestniczącym w koncercie zespołom za występy i propagowanie tradycji śpiewów majowych przy przydrożnych krzyżach i kapliczkach.

W śpiewach majowych uczestniczyły następujące zespoły: Zajączkowiaki, Szeszupa, Rospuda, Szuwarki, Jezioranki, Bagatela, Znaroku, Przeroślaki, śpiewaczka Pani Ewa Kuprewicz, Ancyjas, Wigranie, Uwrocie oraz Raczkowiacy.

Z poważaniem Starosta Suwalski Witold Kowalewski

Pozostałe artykuły