Kapłaństwo i życie zakonne jest piękne, kiedy jest wierne

„Życzę wierności Bogu, bo kapłaństwo i życie zakonne jest piękne, kiedy jest wierne. A wzorem dla nas niech będzie Maryja, święci i nasi patronowie. Niech Maryja swoim płaszczem nas otacza, bo czasy, w których żyjemy nie są łatwe. W chwilach trudnych pamiętajmy, że nie jesteśmy sami. Jezus daje nam od Ojca Ducha Świętego i dzięki tej mocy możemy pokonywać wszelkie trudności i zło. Dzięki tej mocy możemy czynić dobro” – do sióstr zakonnych oraz kapłanów, obchodzących swoje jubileusze mówił bp Jerzy Mazur, biskup ełcki.  

W poniedziałek, 29 maja 2023 r., w uroczystość NMP Matki Kościoła, głównej patronki diecezji ełckiej, w kościele katedralnym odbyło się doroczne świętowanie jubileuszy święceń kapłańskich i profesji zakonnych. W tym roku wśród 98 dostojnych jubilatów i jubilatek, 25 lat święceń biskupich obchodzi bp Jerzy Mazur, biskup ełcki.

Uroczystej Mszy św., sprawowanej w katedrze ełckiej, która jest również Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej przewodniczył bp Jerzy Mazur, biskup ełcki, a homilię okolicznościową skierował bp Romuald Kamiński, biskup ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej. W koncelebrze udział wzięli arcybiskupi i biskupi, księża, zakonnicy oraz osoby życia konsekrowanego – jubilaci z  diecezji ełckiej, przedstawiciele ełckich władz samorządowych  oraz zaproszeni goście.  

Kanclerz Kurii Biskupiej, ks. kan. Marcin Maczan odczytał list papieża Franciszka, w którym Ojciec Święty wyraził wdzięczność Ordynariuszowi diecezji ełckiej za głoszenie Ewangelii i troskę za powierzonych wiernych. Zapewniając o modlitwie papież udzielił apostolskiego błogosławieństwa bp. Mazurowi oraz wszystkim diecezjanom. Życzenia w imieniu kapłanów skierował bp Dariusz Zalewski, a siostry zakonne wyraziły wdzięczność za troskę o wszelkie formy życia duchowego.

W homilii bp Romuald Kamiński wyraził wdzięczność jubilatom za możliwość wspólnego świętowania. Zachęcał, aby czas przeżywania i świętowania jubileuszy był wyrazem wdzięczności, ale też czasem dawania świadectwa. „Powinniśmy przypominać sobie i innym, że słuchanie Słowa Bożego, gromadzenie nauki Chrystusa w sercu i przepowiadanie, daje moc do wypełniania naszego powołania, naszych codziennych obowiązków” – wyjaśniał bp Kamiński.  

Na kanwie wysłuchanych czytań, bp Kamiński zwrócił uwagę, że bez pomocy Boga człowiek jest słaby, bezsilny i nie da rady udźwignąć wszystkich zadań i ciężarów swego życia. „Nie pozwólmy sobie, na taki błąd, żeby się puścić ręki kochającego Boga i prośmy Matkę Najświętszą, żeby czuwała nad tym” – mówił biskup warszawsko-praski.     

Na zakończenie homilii biskup życzył księżom jubilatom, aby byli radosnymi duszpasterzami, bo „dziś świat potrzebuje prawdziwych świadków Chrystusa, kapłanów radosnych, pełnych gorliwości i zapału, a jednocześnie żarliwości na modlitwie i stale umacniających swoją wiarę, kapłanów eucharystycznych, apostołów miłosierdzia, niosących pokój i nadzieję” – mówił ordynariusz diecezji.

Bp Romuald Kamiński przytaczając konkretne wydarzenia z życia bp Jerzego Mazura, wykazał, jak Bóg prowadził bp Jerzego do świętowania tej chwili. Mówił: „Posłużył się Bóg konkretnym człowiekiem, żeby przygotować na długie lata odpowiednie warunki do przyjmowania kolejnych wyzwań i posług”. Bp Kamiński wyraził wdzięczność za działania misyjne, troskę o duszpasterstwo młodzieżowe oraz dbałość o duchowe potrzeby wszystkich wypoczywających w diecezji ełckiej.    

Słowo skierował również abp Józef Górzyński, metropolita warmiński. „Masz ogromne doświadczenie tego posługiwania Słowem i tym doświadczeniem dzielisz się tutaj. Mam nadzieję, że jest to doceniane. Słowo Boże to nie jest tylko nośnik informacji. Bóg kiedy mówi, działa” – zauważył metropolita.

Abp Górzyński mówił, że jubileusz jest także refleksją nad czasem współpracy z łaską Bożą. „Ona jak nic innego tworzy człowieka. Sprawia, że człowiek jest kształtowany mocą z wysoka, nabiera bardzo szczególnego znaczenia. Jeśli później może się tym dzieli, to jest to niezwykle cenne dla wspólnoty ludu Bożego, który właśnie takiego świadectwa Chrystusowej mocy potrzebuje. Chcę życzyć, abyś tym swoim świadectwem ubogacał wspólnotę, której przewodzisz. Ale także wśród pasterzy Kościoła, gdzie doświadczenie biskupów jubilatów jest dla nas bardzo cenne. Niech dobry Bóg pozwoli, żeby to twoje współpracowanie z Bogiem owocowało w tej diecezji, ale także i w Kościele powszechnym tymi darami, które tylko Bóg potrafi sprawić przez ręce człowieka” – mówił arcybiskup Górzyński. 

Życzenia skierował także o. Sylwester Grabowski SVD, prowincjał Zgromadzenia Słowa Bożego Misjonarzy Werbistów. Wyraził wdzięczność za wypełnianie powołania misyjnego w zakonie werbistów i życzył dalszej tak owocnej współpracy z wolą Bożą. „Bóg najlepiej wie, czego potrzeba człowiekowi, który spełnia Jego zadania na ziemi” – mówił ojciec prowincjał.

Na zakończenie bp Jerzy Mazur podziękował wszystkim obecnym, którzy przybyli na wspólne dziękczynienie i świętowanie. Wśród gości nie zabrakło bp Juliana Wojtkowskiego, szafarza święceń diakonatu bp. Jerzego Mazura, a także o. Michała Studnika, który prowadził formację seminaryjną w Pieniężnie. Byli również przedstawiciele wspólnot z Syberii i Białorusi, ważnych miejsc na drodze posługi bp. Jerzego Mazura.

Tradycją diecezji ełckiej jest wspólne świętowanie jubileuszy 25-lecia, 30, 35, 40, 45, 50 i każdy rok po 50-leciu oraz jubileusz pierwszego dziesięciolecia święceń kapłańskich. Ks. kan. Marcin Maczan, kanclerz Kurii Biskupiej przedstawił zgromadzonym wszystkich tegorocznych jubilatów. Wśród kapłanów, ks. prał. Wiesław Bednaruk świętuje 59 rocznicę święceń kapłańskich. Najdłuższy jubileusz 70 – rocznica profesji, jest świętem s. Doroty Chrostowskiej CST, realizującej swoje powołanie w Suwałkach. W dniu dzisiejszym bp Jerzy Mazur mianował kanonikiem ks. Romualda Zdanisa, pełniącego posługę na Litwie w Kapitule Kolegiackiej Sejneńsko-Wigierskiej. Świętowanie zakończyło się wspólną agapą, podczas której goście oraz przedstawiciele różnych wspólnot z diecezji przekazały życzenia dostojnemu jubilatowi.  

mr

Pozostałe artykuły