Dar dyspensy w intencji pokoju

N. 402/2023

DEKRET

Chcąc podkreślić doniosłość Oktawy po Uroczystości Bożego Ciała, w trosce o dobro duchowe wiernych na podstawie kan. 87 i kan. 88 Kodeksu Prawa Kanonicznego, wszystkim diecezjanom oraz wiernym przebywającym na terenie diecezji ełckiej piątek, 9 czerwca 2023 roku udzielam DYSPENSY od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych.

Chcąc zadośćuczynić wymogom dyscypliny Kościoła odnośnie dnia pokutnego, zachęcam by Wierni przyjmując dar dyspensy odmówili modlitwę Ojcze nasz… w intencji pokoju na świecie i o nowe powołania kapłańskie .

Ełk, 1 czerwca 2023 roku

Jerzy Mazur
Biskup Ełcki


Ks. Marcin Maczan
Kanclerz Kurii

Pozostałe artykuły