By Eucharystia była sercem każdej niedzieli

„Pragnę zadać wam pytanie, które postawił św. Jan Paweł II w encyklice o Eucharystii: „Jeśli zaniedbamy Eucharystię, jak będziemy mogli zaradzić naszej nędzy?” Nie zaniedbujmy jej, to źródło naszego życia. Uczyńmy Eucharystię sercem każdej niedzieli” – wołał bp Jerzy Mazur, biskup ełcki w Uroczystość Bożego Ciała, podczas Mszy św. na Placu Jana Pawła II w Ełku.

W czwartek, 8 czerwca 2023 r. w Kościele katolickim przeżywana jest  Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Główne uroczystości Bożego Ciała w diecezji ełckiej rozpoczęły się Mszą św. na Placu Jana Pawła II w Ełku, którym przewodniczył bp Jerzy Mazur, biskup ełcki. Centralne uroczystości diecezjalne były transmitowane przez TVP 1, oraz TVP Polonia.

Do licznie zgromadzonych na placu celebry ełczan, biskup w homilii mówił: „Eucharystia jest szczególnym miejscem obecności Chrystusa, w którym doświadczamy, że jesteśmy przez Boga kochani i w którym uczymy się Bożej miłości. Ona przypomina cenę jaką Syn Boży zapłacił dla naszego zbawienia, oddając życie na krzyżu.”

W homilii bp Mazur podkreślił, że liturgia dzisiejszej uroczystości o Eucharystii mówi poprzez znak chleba. „Odkrywajmy wartość Eucharystii. Aby ją odkryć, trzeba w niej, w pełni uczestniczyć. (…) Nasze uczestniczenie we Mszy św. i przyjmowanie Komunii św. sprawia, że trwamy w Bogu, a Bóg trwa w nas, daje nam życie wieczne. Eucharystia daje nam jakby bilet do Nieba” – zapewniał biskup.

Na Palcu Jana Pawła II w Ełku, 24 lata temu był obecny Ojciec Święty Jan Paweł II. Bp Jerzy Mazur przypomniał postawę i nauczanie papieża Polaka. Mówił: „Św. Jan Paweł II spędzał godziny na kolanach przed Najświętszym Sakramentem, ucząc nas, że „każde zło tego świata możemy pokonać mocą adoracji Eucharystycznej”. W wielu naszych kościołach jest całodzienna lub kilkugodzinna adoracja. A w par. pw. Królowej Apostołów w Ełku od 25 lat mamy wieczystą adorację. Pamiętajmy, że adoracja nigdy nie jest stratą czasu. Ona przemienia całe nasze życie przez osobistą, całkowitą bliskość z Bogiem.”

Biskup zaznaczył, że to Jezus ustanowił Eucharystię i kapłaństwo w Wieczerniku. Podkreślił, że nie ma Eucharystii bez kapłaństwa i wobec zauważalnego spadku powołań zachęcał młodych by z odwagą poszli drogą powołania, a wszystkich wiernych prosił o modlitwę w tej intencji.

Po Mszy św. w procesji Bożego Ciała licznie zgromadzeni wierni, przeszli ulicami Ełku, zatrzymując się przy czterech ołtarzach, które przygotowały poszczególne parafie z Ełku. Duchowni w krótkich słowach, po czytanych Ewangeliach pogłębiali tajemnicę Eucharystii, przybliżali sens trwania w jedności z Chrystusem. Odnosząc się do działania Ducha Świętego w Kościele, zachęcali wiernych do odkrywania daru Eucharystii jako znaku miłości Jezusa Chrystusa. „Dla nas, chrześcijan świętowanie Paschy jest powrotem do tajemnicy chrztu. Przez sakrament chrztu zostaliśmy bowiem wprowadzeni w Paschę Chrystusa, wszczepieni w tajemnicę Jego śmierci i zmartwychwstania… Naszą Paschę z Chrystusem przeżywamy w każdej Eucharystii, gdy przechodzimy od tego, co sami wiemy, co sami możemy, do tego, co pochodzi od Boga. Tajemnica Eucharystii jest powierzona Kościołowi, byśmy z niej korzystali i przeżywali naszą zbawienną Paschę we wszystkich okolicznościach życia” – mówił ks. prał. Mieczysław Brzóska, moderator miasta Ełku.

Przy drugim ołtarzu ks. kan. dr Marek Bednarski, proboszcz parafii katedralnej ukazał Jezusa, jako tego, który zwraca uwagę uczniów na ludzką biedę. „Jezus widzi wszystkie głody naszych czasów. Widzi głód prawdy, która nie może przebić się do nas przez gąszcz półprawd i propagandy informacyjnej. Widzi głód pokoju, którego żadna, nawet najbardziej nowoczesna broń, nie może zaprowadzić. Widzi głód prawdziwych relacji rodzinnych, które można oprzeć na sakramentalnym małżeństwie, a nie na protezach tymczasowych związków. Widzi głód wzajemnego szacunku na ulicy, w miejscach pracy, w debacie publicznej. Jezus patrzy dzisiaj na nas z Eucharystycznego Chleba, widzi naszą nędzę moralną, nasze słabości i trudności, które sprawiają, że jesteśmy coraz słabsi i niezdolni, aby o własnych siłach dotrzeć do prawdziwego celu naszego życia. Jezus martwi się o to, że zasłabniemy w drodze wiary i miłości. Dlatego jak Dobry Samarytanin bierze nas w swoje ramiona aby nas umocnić, zanieść z powrotem do Kościoła – wspólnoty karmiącej się Eucharystią i zapewnić o swojej miłości.” – mówił ks. Bednarski.

Przy trzecim ołtarzu ks. kan. dr Marcin Sieńkowski mówił o Jezusie, który pragnie, byśmy się nim karmili. Jak podkreślał św. Jan Paweł II jest to pokarm, który daje przedsmak życia wiecznego już tu na ziemi. Zachęcał, abyśmy wykorzystywali każdą możliwość do umacniania się Jezusem sakarmentalnym.

Ks. kan. Jarosław Dąbrowski, przy czwartym ołtarzu mówił o pragnieniu Jezusa, aby Jego miłość była w nas. Kapłan zachęcał do pogłębionej refleksji nad pytaniem, czy potrafię rozpoznać Jezusa w sobie, w drugim człowieku? Przypomniał również słowa św. Jana Pawła II, który mówił, że w Eucharystii jest nasze źródło życia i świętości. Przeżywajmy każdy dzień tak, byśmy nie wstydzili się Chrystusa” – mówił ks. Dąbrowski.

Na zakończenie  bp Jerzy Mazur wyraził wdzięczność wiernym za świadectwo, jakie dali poprzez bardzo liczne uczestnictwo w uroczystości Bożego Ciała, zachęcał do odważnego kroczenia z Chrystusem: „Jest to znak waszej wiary. Życzę, aby Eucharystia dla nas wszystkich była autostradą do Nieba”.

W tym roku cztery ołtarze przygotowały ełckie parafie: pw. Chrystusa Sługi, parafia katedralna św. Wojciecha Biskupa i Męczennika, pw. Opatrzności Bożej oraz pw. św. Tomasza Apostoła. Uroczystość swoim śpiewem uświetniali: chór „Kontrapunkt”, Mazurski Zespół Pieśni i Tańca Ełk, dziecięca schola par. pw. NSJ & Katedra oraz schola „Aniołki ks. Bosko.

W wigilię Bożego Ciała w Ełku zorganizowano V Wieczór Uwielbienia, poprzez który ełczanie przygotowali się do dzisiejszej uroczystości. Była adoracja Najświętszego Sakramentu, wspólny śpiew, modlitwa i czuwanie. Spotkanie modlitewne odbyło się w ełckiej katedrze. Jak podkreślał ks. Adrian Sadowski, duszpasterz odpowiedzialny za zorganizowanie Wieczoru Uwielbienia: „Kiedy będziemy szli z Chrystusem Eucharystycznym ulicami miasta, niech to nie będzie tylko wypełnianiem tradycji, ale głębokim, duchowym przeżyciem. Po tej nocy już nie możesz powiedzieć, że nie znasz Jezusa, bo On dał ci się poznać, bo On ogarnął Cię swoją miłością. On zszedł do twoich poranionych zakamarków serca, aby dać tobie nowe życie.”

Uroczyste obchody święta Bożego Ciała odbyły się we wszystkich parafiach na terenie Diecezji Ełckiej. W dniu dzisiejszym mija 24. rocznica wizyty papieża Jana Pawła II w Ełku. Od 2014 r. Święty Jan Paweł II jest Patronem Miasta Ełku, a dzień 8 czerwca obchodzony jest jako Dzień Patrona Miasta Ełku.

mr

Pozostałe artykuły