III Kongres Ruchów, Wspólnot i Stowarzyszeń Kościelnych Diecezji Ełckiej za nami

Uroczysta Eucharystia w parafii pw. Ducha Świętego w Ełku, sprawowana pod przewodnictwem bp Jerzego Mazura, biskupa ełckiego zakończyła III Kongres Ruchów, Wspólnot i Stowarzyszeń Kościelnych Diecezji Ełckiej. Kongresowi towarzyszyło hasło: „Wstańcie, Chodźmy”. Homilię wygłosił bp Dariusz Zalewski, biskup pomocniczy diecezji ełckiej. Gościem honorowym był ks. bp Stanisław Jamrozek, delegat KEP ds. Ruchów, Grup, Wspólnot i Stowarzyszeń Intronizacji Jezusa Chrystusa.

Pierwsza część Kongresu miała miejsce w jedenastu parafiach stolicy diecezji – Ełku. Do każdej parafii już od rana przybywały wspólnoty z terenu całej diecezji, gdzie wzięły udział w programie modlitewno-formacyjno-ewangelizacyjnym. Była modlitwa różańcowa, konferencja oraz prezentacja poszczególnych wspólnot. „Cieszę się, że mogę tu być. Dzięki tym ludziom nieustannie odkrywam, czym jest dla mnie dar wspólnoty, mogę wzrastać duchowo i świadczyć, że Bóg żyje i działa. Mogę otaczać wspólną modlitwą moje dzieci i tych, którzy tej modlitwy potrzebują. Odkrywam też niesamowite bogactwo wspólnot działających na terenie naszej diecezji. W nich jest siła” – mówi Pani Marzenna z Augustowa, ze wspólnoty Matki w Modlitwie.

„Spotkanie członków ruchów, stowarzyszeń i grup modlitewnych to dobra okazja na poznanie środowisk i inicjatyw ewangelizacyjnych, jakie są podejmowane na terenie naszej diecezji” – mówił ks. dr Karol Sokołowski, diecezjalny moderator Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich.

W każdej parafii była wygłoszona konferencja pt. „Parafia jako wspólnota wspólnot w odnowie Kościoła Ełckiego”. Ks. dr Ryszard Sawicki, wicedyrektor Ełckiej Caritas w konferencji wygłoszonej w parafii pw. Św. Jana Apostoła i Ewangelisty zauważył, że „księża proboszczowie w obliczu rzeczywistej sytuacji Kościoła w Polsce poszukują dróg odnowy duszpasterstwa parafialnego i bardzo często odwołują się do dynamiki misyjnej małych grup i wspólnot”. „Ponadto we wspólnocie, która jest odwzorowaniem jedności Osób Trójcy Świętej, najgłębiej ujawnia się działanie Ducha Świętego. Stąd też autentyczna wspólnota chrześcijańska, pozostaje zawsze w ścisłej łączności ze strukturą hierarchiczną, jak podkreśla Jan Paweł II w Christifideles laici (18), gdzie wiele uwagi poświęcił wspólnotowemu apostolatowi świeckich” – wyjaśnia ks. Sawicki. Kapłan zachęcał zebranych do oddania się Chrystusowi, do pokory w działalności i zapraszania Ducha Świętego w podejmowane decyzje. W tej parafii zgromadzili się członkowie Akcji Katolickiej, Civitas Christina, Caritas oraz Apostolstwo Chorych.

Z kolei o. Mirosław Adaszkiewicz z Niepokalanowa w katedrze ełckiej zachęcał członków Żywego Różańca do czucia w swoim życiu zapachu Niepokalanej. „Ona przytuli, wysłucha, otrze łzę. Pamiętajcie, pierwszą kolaską dla Jezusa były łzy Matki”.

Po zakończonej część pierwszej, uczestnicy Kongresu przeszli do parafii pw. Ducha Świętego, gdzie wprowadzeniem była konferencja pt. „Rola Ruchów, Wspólnot i Stowarzyszeń Kościelnych w odnowie parafii”, którą wygłosił bp Stanisław Jamrozek, biskup pomocniczy archidiecezji przemyskiej. „Dzięki wspólnocie ożywiamy ducha modlitewnego w Parafiach. Ten Duch wlewa w moje serce gotowość uczestniczenia w różnych przedsięwzięciach Kościoła. Ten Duch wlewa w moje serce odwagę do Głoszenia żywego Boga, przepowiadania Ewangelii. Ten Duch sprawia, że we wspólnocie rodzi się nowy człowiek, który podejmuje wyzwanie, propozycje Kościoła do współpracy i rozwoju” – wyjaśniał biskup.

Przedstawił też historię rodziny Ulmów, rodziców i siedmiorga dzieci, zamordowanych 24 marca 1944 r. przez Niemców za ratowanie Żydów. Biskup zaprosił zebranych na beatyfikacje, która odbędzie się 10 września 2023 r. w Markowej. „Świadectwo życia tych ludzi i walka o Chrystusa w człowieku, pozwala nam spojrzeć na nasze życie z innej perspektywy, pozwala zauważyć i zaprosić Boga w naszą codzienność” – powiedział bp Jamrozek.

W oprawę liturgiczną zaangażowały się wspólnoty z ełckich parafii.

Uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem biskupa ełckiego, była punktem kulminacyjnym kongresowego dnia. W homilii do wiernych bp Zalewski podkreślił, że człowiek stworzony z miłości na obraz i podobieństwo Boże, w sposób naturalny dąży więc do relacji z innymi, do wspólnoty. „Żeby zrozumieć, kim jest człowiek musimy najpierw wiedzieć, kim jest Bóg. Bóg jest wspólnotą osób, w której dokonuje się wieczna wymiana miłości. Wspólnotę Osób Boskich nazywamy Trójcą Świętą. Pomimo tego, że Trójca jest jednością, Osoby które ją tworzą różnią się od siebie” – zauważył bp.

Na podstawie opisu stworzenia człowieka i powołania Dwunasty tłumaczył, że „Chrystusowi nie zależało na stworzeniu idealnie współpracującego zespołu, w którym wszyscy doskonale do siebie pasują i perfekcyjnie wypełniają swe zadania. Podstawowym kryterium Jego wyborów były miłość i miłosierdzie, dlatego powoływał niedoskonałych, aby uczynić z nich świętych. To Duch Święty sprawiał, że ci ludzie, różnorodni pod każdym względem, nie pozabijali się nawzajem, ale zjednoczyli się wokół Jezusa”. A jednocześnie za bp. Rysiem powtórzył „Rozwalają wspólnotę ci, którzy próbują narzucić jednolitość, jednakowe formy, jednakowe myślenie”.

Hierarcha zachęcał zebranych, żeby w małej wspólnocie uczyli się doświadczenia wiary i modlitwy. „Poddajcie się Duchowi Świętemu, który wzbudza w nas takie pragnienia i daje nam takie możliwości. Nie jest najważniejsze co dana wspólnota robi, ale ostatecznie najważniejsze jest to, że wewnątrz tej wspólnoty wszyscy uczą się przykazania miłości. To jest istota chrześcijaństwa – żyć przykazaniem miłości” – mówił. „Każda wspólnota jest jak ciało – każdy członek jest potrzebny: oczy – które widzą, uszy – które słyszą, nogi – które cię niosą. Kiedy któryś z członków przestaje funkcjonować, to cała wspólnota staje się niepełnosprawna. Każdy z was ma swoje predyspozycje obok naturalnych są jeszcze takie, które są złożone w każdym z nas. Są to charyzmaty i są to działania- jak się przyjrzycie sobie, to na pewno je odkryjecie. Każdy angażuje się tak, jak potrafi (…)  Może dlatego mamy dzisiaj tyle odejść z Kościoła, że ludzie czują się w nim anonimowo, gubią się w tłumie. Nie potrafią wejść w relacje w dużej wspólnocie, jaką jest parafia. Nie potrafią doświadczyć miłości i pomocy, a jednocześnie realizować swego powołania chrześcijańskiego poprzez służbę” – dodał.

Na zakończenie Mszy św. bp Jerzy Mazur, biskup ełcki, zawierzył wspólnotę Kościoła ełckiego Niepokalanemu Sercu Matki Bożej oraz wygłosił do zebranych słowa posłania. Podziękował zebranym za przybycie, za trwanie we wspólnotach i ogromne świadectwo wiary. „Należąc do poszczególnych Ruchów, Wspólnot, Bractw i Stowarzyszeń kościelnych jesteście tą piękną twarzą kościoła ełckiego. A to dzięki waszej wierze, modlitwie, formacji, wypływania na głębie Słowa Bożego, życia sakramentalnego, nowej wyobraźni miłosierdzia” – stwierdził hierarcha. „A to dlatego, że ruchy kościelne i wspólnoty są dzisiaj świetlistym znakiem piękna Chrystusa i Kościoła, Jego Oblubienicy. Jesteście Kościołem czyli należycie do żywej struktury Kościoła” – dodał.

Biskup zaznaczył różnorodność wspólnot, charyzmatów, metod i programów ewangelizacyjnych, ale wszystko prowadzi ku jedności, ku wspólnocie. „Żadna wspólnota, ruch, stowarzyszenie, bractwo nie jest dla zaspokojenia osobistych ambicji, ani aspiracji. Wszyscy budujemy jeden Kościół Chrystusowy” – powiedział. „Jesteśmy tutaj, by wspólnie poszukiwać nowych metod głoszenia Ewangelii w dzisiejszym świecie, by odpowiedzieć na pytanie jak dawać współczesnemu światu Boga” – dodał.

Zaapelował do zebraniach, aby dali się dotknąć i zaskoczyć Ewangelii Chrystusa, aby mieli radość ze spotkania z Nim i dzielenia się pięknem spotkania ze Zbawicielem. „Dawanie świadectwa o pięknie Chrystusa i Jego Ewangelii i o pięknie Chrześcijaństwa jest naszym podstawowym zadaniem. Szukajmy nowych dróg, by nieść Chrystusa na współczesne areopagi, peryferie, miejsca gdzie żyje człowiek”.

Bp Mazur szczególnie zaakcentował obecność ludzi młodych na Kongresie.  Zapewnił ich o miłości Boga i Kościoła, ale nie tego z mediów, tylko tego Chrystusowego, Bożego, zatroskanego o każdego człowieka. Podziękował za fascynację pięknem Chrystusa, Jego Ewangelią i Jego Kościołem. „Chcę wam powiedzieć, miejcie odwagę być szczęśliwymi, dokonujcie właściwych wyborów w życiu i nie dajcie się manipulować nikomu (…) Pragnę wam powiedzieć, że nie ma nic piękniejszego jak poznać Chrystusa, spotykać się z Nim i doświadczać Jego miłości, we wspólnocie szczególnie”.

Biskup Mazur prosił zebranych, aby innym pomogli wstać z kanapy wygodnictwa, zwątpienia, zniechęcenia, obojętności, stanu lękowego i wybrać jedną ze wspólnot „w której znajdą swoje miejsce, a która pomoże im we wzrastaniu w wierze, w ożywieniu i odnowie misji naszej w Kościele, wynikającej z chrztu świętego i bierzmowania”. 

W najbliższych dniach będzie powołana do życia Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Ełckiej, jako jeden z owoców Kongresu. Będą ją tworzyć przedstawiciele poszczególnych wspólnot, ruchów, stowarzyszeń i bractw istniejących w diecezji ełckiej.

Zarejestrowanych ruchów, wspólnot i stowarzyszeń działających na terenie diecezji ełckiej jest ok 35. Członkowie poszczególnych formacji stawiają sobie zadania kształtowania umiejętności publicznej obrony wartości chrześcijańskich w życiu społecznym.

„Organizowany kongres jest wspaniałą okazją do dziękczynienia Bogu za dary, których nam udziela w różnych wspólnotach oraz do pogłębienia poczucia odpowiedzialności za te dary i właściwe ich wykorzystanie w służbie Bogu i ludziom. Jest również dobrym czasem, by ożywić i odnowić naszą misję w Kościele wynikającą z chrztu świętego i bierzmowania oraz przynależności do jednej ze wspólnot, ruchów kościelnych” – mówił dla KAI biskup ełcki. 

Podkreślił, że ten czas wzywa wszystkich do uczenia się komunii. „Jest też dobrym czasem do odnowienia parafii, aby stawały się one  „wspólnotą wspólnot”, wspólnotami misyjnymi. Jest okazją do ożywienia już istniejących w parafii wspólnot, ruchów kościelnych, stowarzyszeń, bractw oraz powołania do istnienia nowych, bardziej formacyjnych wspólnot. Jest również zadaniem duszpasterzy i świeckich zaangażowanych w ruchy, aby zachęcali innych wiernych do  zrzeszania się w różnych wspólnotach, ruchach i stowarzyszeniach kościelnych, a podstawą jest zawsze świadectwo życia” – stwierdził ordynariusz ełcki.

„Jestem wzruszona tym czasem. Zobaczyć i doświadczyć bogactwa tylu wspólnot, jest dla mnie niesamowitą łaską. Wierzę, że Bóg prowadzi dobrą drogą naszą diecezję i naszych duszpasterzy” – mówi Pani Halina z Augustowa, ze wspólnoty Ruchu Rodzin Nazaretańskich.

Czas kongresowy zakończył się modlitwą Koronki do Miłosierdzia Bożego i wspólną agapą, którą przygotowała Ełcka Caritas.

ks. KZ

Pozostałe artykuły