100-lecie Domu Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Augustowie

„Nasze Siostry są zapatrzone w Jezusa Chrystusa, w Jego otwarte Serce, które zachęca, aby wszyscy do niego przychodzili” – mówił bp Jerzy Mazur, biskup ełcki, w bazylice NSJ w Augustowie, podczas Mszy św. sprawowanej z okazji Jubileuszu 100-lecia Domu Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi.

Eucharystię celebrowali: bp Jerzy Mazur,  abp Edward Ozorowski, bp Dariusz Zalewski oraz licznie zgromadzone Siostry (w tym władze Zgromadzenia) i duchowieństwo. Na modlitwie obecni byli przedstawiciele rządu, parlamentu i samorządu augustowskiego.

W homilii biskup ełcki nawiązując do osoby Założyciela Zgromadzenia – św. abp. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, zachęcał zebranych do naśladowania miłości miłosiernej Chrystusa wśród potrzebujących i wpatrywania się w Maryję wśród czynionych dzieł miłosierdzia. „On woła dzisiaj o naszą świętość zachęcając nas do zawierzenia siebie Bożej Opatrzności, kontemplowania Krzyża Chrystusa i bycia świadkiem Bożego miłosierdzia w dzisiejszym świecie. On wzywa nas do czynienia miłosierdzia i mówi o potrzebie nowej „wyobraźni miłosierdzia”, aby dostrzec obok siebie człowieka w potrzebie, człowieka, biednego duchowo i materialnie” – stwierdził biskup ełcki.

Podziękował Siostrom i pracownikom DPS-u za trud opieki nad dziećmi, za stworzenie podopiecznym prawdziwego domu oraz za wielkie serce i empatię. „W dniu dzisiejszego jubileuszu przynosimy na ołtarz wysiłek Sióstr zakonnych i współpracowników świeckich, modlitwy i cierpienia minionego czasu. Składamy dziś Bogu dziękczynienie za służbę miłości miłosiernej dzięki, której Siostry budowały ubogim i potrzebującym dzieciom prawdziwy dom. Powiem więcej stworzyłyście dom, bo dom to nie tylko budynek” – mówi hierarcha. „Dom to nie tylko cztery ściany i cegły, ale to ludzie, którzy żyją razem, którzy tworzyli i tworzą miejsce bezpieczeństw. Dom to wyciągniecie ręki do potrzebujących i troska, jaką się ich otacza. Dom to zrozumienie, zatroskanie i przebaczenie oraz ukazywanie serca miłosiernego. Dom to także kromka chleba, która jest dzielona życzliwie. Dom to szansa dana człowiekowi sprawnemu inaczej i każdemu człowiekowi” – dodał.

Mszy św. towarzyszył śpiew chóru Cantablile z Lipska nad Biebrzą.

Od wczoraj Jubileuszowi towarzyszyły liczne wydarzanie kulturalne. W niedzielny wieczór, w amfiteatrze augustowskim, można było wziąć udział w koncercie Rafała Brzozowskiego. część artystyczna miała również charakter uwielbieniowy. Nie zabrało również słów uznania i gratulacji Jubilatkom, gospodarzom wieczoru, Siostrom Franciszkankom.

Natomiast, w dniu dzisiejszym Eucharystię poprzedziło odsłonięcie muralu na budynku DPS-u dla Dzieci i Młodzieży ZSFRM oraz  program artystyczny Moje źródła (wybór poezji polskiej) w wykonaniu Wiesława Komasy – aktora, reżysera i profesora Akademii Teatralnej w Warszawie. Nie zabrakło również części oficjalnej w kinie Iskra, gdzie swoje umiejętności i zacięcie teatralno-wokalne prezentowały mieszkanki DPS-u. Uwieńczeniem dnia będzie rejs statkiem Żeglugi Augustowskiej po okolicznych jeziorach.

Założenie przez Siostry Zakładu dla Dzieci i Młodzieży w Augustowie datuje się na  8 września 1923 roku. Od samego początku w tym domu Siostry opiekowały się dziećmi sierotami. Potrzeby były wielkie, dzieci przybywało i dom okazał się za mały i ciasny. Dlatego też Siostry z wielkim trudem podjęły się  budowy nowego domu na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych. Ten dom stoi do dziś i służy potrzebującym. Nie był to czas łatwy dlatego też Siostry musiały zmierzyć się  z wieloma trudnościami, ale Opatrzność Boża nad nimi czuwała. Pomagały im słowa Założyciela: „Pan Bóg opiekuje się nami”, „Pan Bóg czuwa nad nami”, przezwyciężać wszelkie trudności. Jeszcze większych trudności Siostry doświadczały w czasie II wojny światowej, kiedy Sowieci wkroczyli i zajęli ten dom siostry doznawały wiele upokorzeń. Zmuszane były do zdjęcia strojów zakonnych, a  w razie odmowy groziło wywiezienie na Sybir. Kiedy Niemcy wkroczyli do Augustowa w  czerwcu 1941r., to widząc opuszczony dom i dzieci bez opieki, pozwolili Siostrom wrócić do  pracy w strojach zakonnych i opiekować się dziećmi, chociaż starszych chłopców wywozili do pracy w Niemczech. Kiedy drugi raz wkroczyli Sowieci to Siostry musiały opuścić Dom razem z dziećmi. Znalazły schronienie w Lipsku n / Biebrzą gdzie pozostawały do lutego 1945r. zarabiając na wyżywienie swoje i dzieci. Także czasu komunizmu w Polsce nie oszczędziły cierpienia i trudności. Od 1989r. tutejsza placówka została z powrotem  oddana pod zarząd Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. Siostry wraz z personelem świeckim opiekują się niepełnosprawnymi z oddaniem i poświęceniem zgodnie z charyzmatem nadanym Zgromadzeniu przez Założyciela Świętego Arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego powtarzając za nim: „Wola Boża niech się dzieje we wszystkim”.

Obecnie Przełożoną Domu i Dyrektorem DPS–u jest s. Helena Kamińska. Partnerami wydarzenia jubileuszowego byli: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Miasto Augustów z Panem Burmistrzem Mirosławem Karolczukiem na czele oraz Powiat Augustowski reprezentowany przez Pana Starostę Jarosława Szlaszyńskiego.  Patronat Honorowy nad wydarzaniem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

ks. KZ

Pozostałe artykuły