Dzień Modlitw o Świętość Kapłanów – zaproszenie

Przewielebny Księże,

Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Jerzy Mazur, Biskup Ełcki zaprasza wszystkich Kapłanów Diecezji Ełckiej na Dzień Modlitw o Świętość Kapłanów organizowany
22 czerwca 2023 roku (czwartek), w par. pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Bargłowie Kościelnym.

Program spotkania jest następujący:

  • 10.00 – Konferencja ascetyczna wygłoszona przez ks. kan. dr Jacka Stefańskiego;
  • 11.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu i możliwość Spowiedzi św.;
  • 12.00 – Msza święta koncelebrowana pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Jerzego Mazura, Biskupa Ełckiego;
  • Komunikaty Ełckiej Kurii Diecezjalnej;
  • Agapa kapłańska. Zakończenie dnia skupienia.

Na spotkanie przywozimy ze sobą albę i białą stułę.

W związku z III Kongresem Ruchów, Wspólnot i Stowarzyszeń Kościelnych prosimy o zgłoszenie do Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego, do środy (14 czerwca) wszystkich osób przybywających do Ełku. Ta informacja jest konieczna do organizacji agapy na Placu Jana Pawła II.

Z wyrazami szacunku

                              Ks. Jacek Uchan

dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego

Pozostałe artykuły