Kapłan jest szafarzem Słowa Bożego

W czwartek 22 czerwca 2023 r., w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Bargłowie Kościelnym, diecezja ełcka przeżywała doroczny dzień modlitw o świętość kapłanów. W spotkaniu wzięło udział około 150 księży pracujących w diecezji oraz alumni seminarium duchownego. Gościem spotkania był ks. kan. dr Jacek Stefański, który wygłosił konferencję ascetyczną, wyjaśniając co znaczy pełnić posługę szafarza Słowa Bożego.

Ks. Stefański w konferencji przypomniał, że kapłan jest przede wszystkim szafarzem słowa Bożego. Św. Jana Chrzciciela wskazał jako wzór kapłana głoszącego Słowo Boże, bo jak zauważył prelegent, on sam się stał głosem wołającego. „To znaczy, że jego styczność ze Słowem Bożym musiała być czymś wyjątkowym… Początek tego głoszenia jest ściśle związany z osobą Najświętszej Maryi Panny ” – mówił.

Prelegent zauważył również, że już Benedykt XVI w dokumencie Verbum Domini mówił, że jeżeli kapłan pragnie być skutecznym głosicielem Słowa Bożego, to musi na nowo odkryć duchowość jaką karmiła się Matka Boża.  

Zwracając się do zgromadzonych kapłanów ks. Stefański podkreślał, że kluczem do zrozumienia św. Jana Chrzciciela jest jego kapłaństwo. „Czerpał siłę z modlitwy” – wyjaśniał kapłan.

Zachęcał wszystkich księży, aby czerpali siłę z modlitwy. „To robi wrażenie, gdy ludzie widzą, że jeszcze przed nimi w kościele jest ich kapłan i się modli. To ma wpływ, taki obraz pozostaje w sercach” – zapewniał ks. Stefański.

Konferencja ascetyczna była wprowadzeniem do adoracji Najświętszego Sakramentu, podczas, której kapłani mogli odbyć spowiedź świętą. Mszy św. przewodniczył bp Jerzy Mazur. W koncelebrze wśród licznie przybyłych kapłanów modlił się również bp Dariusz Zalewski, biskup pomocniczy diecezji ełckiej. W słowie wprowadzającym Biskup Ełcki przypomniał, że duszpasterstwo w diecezji jest ukierunkowane szczególnie na rodziny i młodzież. „Wypraszajmy łaskę odwagi dla młodych, aby szli za głosem  powołania” – mówił biskup.

W homilii ks. kan. Jacek Stefański, nawiązując do usłyszanej Ewangelii mówił, że modlitwa Ojcze nasz, nie jest zwykłą modlitwą, bo mówi wiele o tym, kim jest Bóg w Trzech Osobach. „Wszystko, co pojawia się w modlitwie Pańskiej odnosi się do początków stworzenia. Jest mowa o niebie, o tym co święte, jest mowa o woli Bożej, jest mowa o pokusie. A zatem im bardziej się zastanawiamy nad słowami tej modlitwy, tym bardziej odkrywamy, że Pan Jezus pragnie, abyśmy wrócili do początków stworzenia. Żebyśmy sobie po raz kolejny przypomnieli, co tam się wydarzyło na początku” – wyjaśniał kapłan.

Bp Jerzy Mazur wyraził wdzięczność ks. kan. Sławomirowi Gagackiemu, proboszczowi parafii goszczącej w dniu dzisiejszym kapłanów, oraz parafianom za oprawę Mszy św. i przygotowanie agapy. Biskup zwracając się do zgromadzonych kapłanów dziękował za pracę duszpasterską i zaangażowanie w parafiach. „Wyrażam wam wdzięczność za zaangażowanie się w minionym roku, za to dobro, które czynicie, za tą gorliwość kapłańską, za waszą świętość i świadectwo życia” – mówił biskup.

Bp Mazur życzył kapłanom, aby dzięki swojej posłudze sami dostali się do nieba i doprowadzili tam tych, których Bóg daje im w opiekę duszpasterską. Zachęcał kapłanów, aby we wszystkim szukali woli Bożej i ją wypełniali, a szczególnie wspierali się wzajemną modlitwą oraz pamiętali o chorych współbraciach i tych, którzy przeżywają trudności i kryzysy.

Dopełnieniem spotkania było podanie komunikatów kurialnych, wręczenie dekretów kierujących wikariuszy na poszczególne placówki duszpasterskie oraz ogłoszenie zmian proboszczowskich. Spotkanie zakończyło się wspólną agapą.

Pozostałe artykuły