Dzień: 24 sierpnia, 2023

Z życia diecezji

Wakacyjne rekolekcje KSM w Chełchach

„Aby się otworzyć na Boga, drugiego człowieka, piękno przyrody, prawdę, miłosierdzie, dobro potrzebujecie mocy darów Ducha Świętego. Duch Święty został dany jako pierwszy dar Kościoła„

Czytaj więcej »