XX lecie bazy duszpasterskiej „Orle gniazdo” w Opartowie koło Rajgrodu


           
28 sierpnia 2023 r. na zakończenie wakacji zapełniła się baza „Orle gniazdo”, bo przybyli harcerze i przyjaciele, aby uczcić 20-lecie działalności tego szczególne miejsca. To w tym miejscu dzieci i młodzież na swoich obozach, rajdach, biwakach mile spędza czas, wychowuje się w duchu służby: Bogu, Ojczyźnie i bliźnim. 

             Od godz. 10.00 harcerze uczestniczyli w biegu terenowym, na którym mogli dowiedzieć się więcej szczegółów o bazie. Główne obchody rozpoczęły się uroczystym apelem z udziałem licznie przybyłych przyjaciół i gości. Wciągnięcie flagi państwowej i hymn harcerski rozpoczął obchody. Na początku założyciele bazy : ks. hm. Aleksander Dobroński- wieloletni duszpasterz harcerzy archidiecezji białostockiej, hm. Marian Podlecki – emerytowany Nadleśniczy Nadleśnictwa Rajgród oraz ks. hm. Tadeusz Białous – diecezjalny duszpasterz harcerzy diecezji ełckiej przywitali wszystkich uczestników jubileuszu przypominając początki bazy. Słowa wdzięczności osobom tworzącym klimat bazy wyraził Wicekurator Oświaty w Olsztynie Wojciech Cybulski. Wdzięczność za stworzenie szczególnego miejsca na mapie gminy i powiatu wyraził pan Burmistrz z Rajgrodu Gliniecki Ireneusz  i Starosta Powiatu Grajewskiego Waldemar Remfeld. Nie mogło zabraknąć władz Lasów Państwowych, którzy są właścicielami terenu. Nadleśniczy Nadleśnictw Ełk Arkadiusz Malinowski w imieniu Lasów Państwowych wręczył okolicznościowy grawer w podziękowaniu za wspaniałą współpracę. Najstarszy harcerz uroczystości instruktor hm. Andrzej Bajkowski – wieloletni kom Chorągwi Białostockiej ZHP w krótkich słowach pogratulował pięknej pracy harcerskiej jaka realizuje się na bazie „Orle gniazdo”. Zachęcił młodzież harcerską do wierności ideałom lilijki na której widnieją litery O-N-C (Ojczyzn, Nauka, Cnota).


           
Uroczystej Eucharystii przewodniczył bp. Jerzy Mazur – Biskup Ełcki. Dziękował Panu Bogu za tych , którzy do tej pory tworzyli bazę „Orle gniazdo” i będą tworzyć.  Ksiądz biskup nawiązując do Ewangelii o przemienieniu na górze Tabor powiedział : „ Ta Baza harcerska “Orle Gniazdo” przez te 20 lat jest tą Górą Tabor. Na tej Górze Tabor „Orlego Gniazda” znajduje się kaplica  pw. bł. Wincentego Frelichowskiego. To tutaj młode pokolenie, dzieci i młodzieży pod opieką kapłanów mają możliwość spotykania się z Jezusem Chrystusem, żywym i prawdziwym, obecnym w Słowie, sakramentach, szczególnie w Eucharystii, we wspólnocie Kościoła.  Cieszę się, że prawie każdego roku byłem tutaj obecny razem z wami i zawsze byłem i jestem pod wielkim wrażeniem tej wspaniałej atmosfery, którą razem tworzycie pod dobrym okiem ks. prał. Hieronima proboszcza parafii rajgrodzkiej, ks. kan. Tadeusza Białousa, ks. kan. Wojciecha Luto, ks. Aleksandra Dobrońskiego i innych kapłanów oraz brata Mariana Podleckiego, wielkiego gawędziarza i przekaziciela mądrości”. Pasterz w skierowanym słowie nawiązał również do słów papieża Franciszka z Lizbony zachęcając aby : jaśnieć, słuchać, nie lękać się. Zachęcał do szukania nowych metod naboru, zachęty, formacji, do dawania świadectwa o Chrystusie. „Dzisiaj także uderzają w was ludzi młodych potężne wichry i wieją burze dlatego musicie mieć w sobie coś z orłów!” – mówił. Nawiązał do nazwy bazy „Orle gniazdo” – serce orle i wzrok orli ku przyszłości. Musicie ducha hartować i wznosić, aby móc jak orły przelatywać nad graniami w przyszłość naszej Ojczyzny. Pamiętajcie – orły to wolne ptaki, bo szybują wysoko. Po Mszy św. przyjaciel Biskupa Ojciec Marek Grad misjonarz z Madagaskaru opowiedział uczestnikom uroczystości o posłudze ewangelizacyjnej. Zachęcając młodzież harcerską do bycia „komandosem Jezusa” i odważnej służby najwyższym wartościom.

             Po Mszy św. odczytany również został list Pana Ministra Edukacji i Nauki prof. Przemysława Czarnka do uczestników jubileuszu. Pan minister w ciepłych słowach dziękował, że w tym miejscu kontynuowane są bogate tradycje skautingu polskiego, Szarych Szeregów oraz Hufców Polskich, przygotowując ludzi młodych do do dojrzałego i odpowiedzialnego życia w zmieniającej się rzeczywistości. Serdecznie pozdrowił wszystkich uczestników uroczystości.
            Każdy z uczestników otrzymał przypinkę- znaczek pamiątkowy. Osoby szczególnie zasłużone dla bazy „Orle gniazdo” otrzymali medale pamiątkowe. Z napisem: ORLE GNIAZDO – SŁUŻBA  WIARA – 20 LAT. 

Duszpasterska baza harcerska powstał w przerwie majowej – 2 maja 2003 roku. Znajduje się niedaleko Sanktuarium Matki Bożej – Królowej Rodzin w Rajgrodzie, miedzy jeziorem Rajgrodzkim a jeziorem Ślepym. Założycielami bazy są dh. hm Marian Podlecki, ks. hm Aleksander Dobroński, ks. hm. Tadeusz Białous. Ważniejsze wydarzenie w historii bazy:
– ustanowienie sprawności Wojowników dla chłopaków i Scytyjek dla dziewcząt, które to sprawności od 2005 r. są zdobywane na tej bazie.

– uroczyste poświecenie w dniu 16.VII.2005 r. o godz. 21.00 harcerskiej kaplicy pw. bł. ks. phm. Wincentego Stefana Frelichowskiego  -patrona harcerzy, którego dokonał bp. Jerzy Mazur – Biskup Ełcki.

-w  dniu 27 sierpnia 2007 r. odbył się zlot harcerzy z diecezji ełckiej i archidiecezji białostockie z okazji obchodu 100-LECIA SKAUTINGU. O godz.18:00 miała miejsce – Uroczysta Eucharystia w intencji wierności przyrzeczeniu harcerskiemu która celebrowało 10 kapelanów harcerzy.

– 3 sierpnia 2010 r. na Bazie Harcerskiej „Orle Gniazdo” odbyło się uroczyste poświęcenie kamienia upamiętniającego ofiary polskich oficerów żołnierzy WP, Funkcjonariuszy Korpusu Ochrony Pogranicza i Policji, leśników i inteligencji polskiej  zamordowanych w Katyniu, Twerze oraz Charkowie. Równocześnie upamiętniono ofiary katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem na czele z Panem Prezydentem Rzeczypospolitej śp. Lechem Kaczyńskim. Gościem honorowym na uroczystościach była Pani Prezydentowa Karolina Kaczorowska, która przybyła wraz z córką Alicją Jankowską- harcmistrzem działającym w środowiskach polonijnych. Uroczystości rozpoczęto w obozowej kaplicy pw. bł. Wincentego Stefana Frelichowskiego Mszą Świętą, której przewodniczyli: arcybiskup archidiecezji białostockiej Edward Ozorowski wraz z biskupem pomocniczym diecezji łomżyńskiej Tadeuszem Bronakowskim oraz biskupem pomocniczy naszej diecezji Romualdem Kamińskim.

– w święto Patronki Europy św. Teresy Benedykty od Krzyża ( Edyty Stein) 9 sierpnia 2012 r.  gościł abp Gerhard Mueller prefekt watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary. Arcybiskupowi towarzyszył bp. Janusz Stepnowski pasterz diecezji łomżyńskiej.

– 24 lipca 2019 r. bazę odwiedził Prezydent Rzeczypospolitej Andrzej Duda, który uczestniczył w uroczystym apelu, wygłosił gawędę podczas obrzędowego ogniska.

– 19 sierpnia 2023 r. bazę harcerską odwiedził Minister Edukacji i Nauki prof. Przemysław Czarnek.

             W bazie przebywali jeszcze tacy goście jak: Prymas Polski śp. Józef Glemp, abp. Henryk Hoser, bp. Dariusz Zalewski, abp.  Jakub – biskup prawosławny diecezji białostocko-gdańskiej. Na bazie mają swoje obozy również : Strzelcy, jak również rodziny osób niepełnosprawnych z ks. Włodkiem Gałązką,  bractwo prawosławne, młodzież z Tarnowa zaangażowana przy Księżach Sercanach, Harcerze św. Jana Pawła II, młodzież Ochotniczej Straży Pożarnej ze Starych Juch, harcerze św. Jana Pawła II  oraz harcerze ZHP i ZHR z całej Polski. 

ks. hm. Tadeusz Białous

Pozostałe artykuły