Odprawy katechetyczne w diecezji ełckiej

U progu rozpoczynającego się roku szkolnego, w diecezji ełckiej odbywały się spotkania formacyjne dla katechetów i nauczycieli religii. Zorganizowane zostały w Giżycku, Augustowie, Suwałkach, Piszu, Olecku i Ełku. Uczestniczyli w nich duchowni, katecheci i osoby odpowiedzialne za katechizację, na czele których stał bp Jerzy Mazur, biskup ełcki, który w każdym z miast przewodniczył uroczystej Mszy św. i głosił słowo Boże oraz konferencję.

W homilii ks. biskup wyraził katechetom wielka wdzięczność za ich trud, radość pracy i poświęcenie. „W czasie tej Mszy św. dziękuje Bogu za was, za wasze dzieła wiary, wasz trud katechetyczny, trud miłości i cierpliwości do tych których katechizujecie oraz za waszą wytrwałą nadzieję, że ten trud przyniesie owoce” – mówił.  I jednocześnie życzył, aby nie tracili nadziei, ale byli znakami nadziei dla młodego pokolenia. 

Hierarcha wyjaśnił słuchaczom program nowego roku duszpasterskiego, który  od adwentu będziemy przeżywać go pod hasłem: „Uczestniczę we wspólnocie Kościoła”. „Te słowa wyznaczają nam, kierunek naszego programu duszpasterskiego a także i katechetycznego, naszego duchowego wzrastania i pomocy we wzrastaniu w wierze i poznawaniu Kościoła dzieciom i młodzieży oraz uczestniczeniu w jego misji”- stwierdził ks. bp. „Poznawajcie Kościół Chrystusowy i pomagajcie poznawać go dzieciom i młodzieży w czasie prowadzenia lekcji religii. Ukazujcie im, że Kościół to nie tylko instytucja, struktury, ale to wspólnota ludzi ochrzczonych” – dodał.

Przez pryzmat Ewangelii dnia, która traktowała o przemienianiu, ks. biskup Mazur zachęcił katechetów przed rozpoczęciem nowego roku katechetycznego, aby razem z Jezusem weszli na Górę Tabor. Tam dostrzegą Jezusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego, Eucharystycznego i Miłosiernego.  Zachęcał słuchaczy do szukania nowych metod ewangelizacji, katechizacji, dawania świadectwa o Chrystusie. „Dzisiaj jako duszpasterze, katecheci potrzebujecie światła, które płynie od Chrystusa. Tym światłem jest Jezus Chrystus. Otwierając się na to światło, to pomoże wam przezwyciężyć różne trudności, pomoże wam stawiać czoła lękom, które niepokoją, przezwyciężyć strach i ciemności, które często widzimy wokół siebie” – pokrzepiał grono katechetów.

Pod adresem słuchaczy – katechetów, padły też oczekiwania ze strony kościoła ełckiego. „Byście byli katechetami jaśniejącymi i nieśli światło Ewangelii do waszych rodzin, salek katechetycznych, pokoi nauczycielskich, byście zapalali promienie nadziei w mrokach naszych czasów (…) Abyście stali się światłością świata (…) Abyście słuchali Chrystusa – stwierdziła ordynariusz ełcki. „W mocy Ducha Świętego nie lękajcie się. Zawierzcie siebie Chrystusowi i Jego Matce. Dajcie się prowadzić Duchowi Świętemu, a owoce waszej posługi katechetycznej, ewangelizacyjnej będą obfite” – dodał.

W spotkaniu uczestniczyli również duchowni, których bp Mazur zachęcał aby otaczali opieką duchową poszczególne wspólnoty, stowarzyszenia, bractwa, aby ożywiali ich działalność, a jeśli zajdzie potrzeba inicjowali nowe wspólnoty w parafii. „Przyczyniajcie się razem z katechetami i katechetkami, liderami wszystkich wspólnot do odnowy parafii, Kościoła, czynienia Kościoła coraz bardziej wspólnotą misyjną, by wszyscy ochrzczeni mieli swój udział w życiu i misji Kościoła” – mówił duchowny. „W mocy Ducha Świętego pokażcie w salkach katechetycznych dzieciom i młodzieży, pokażcie tym, którzy wypisują się z katechezy, że pięknie jest być chrześcijaninem, a świadczyć o tym, daje ogromną radość…Ukazujcie dzieciom i młodym, że być chrześcijaninem to nie obciach, ale to piękna sprawa. Ukazujcie im Boga, który ich kocha, że jest z nimi Kościół, nie ten z mediów, ale ten, który ukazuje Chrystusa zatroskanego o każdego człowieka,  a szczególnie  człowieka młodego, Chrystusa, który pragnie obdarzyć ich prawdziwym szczęściem – dodał.

Po Mszy św. w słowie skierowanym do katechetów ks. biskup przedstawił zarys funkcjonowania Szkoły dla Katechistów przy WSD w Ełku. Skupił się na misji katechisty w parafii i diecezji, czyli na czym będą polegały jego obowiązki. Przedstawił to, jaki powinien być katechista i co powinien sobą reprezentować oraz jak będzie wyglądała jego formacja podstawowa i stała.  „Posługa katechisty pięknie się wpisuje w postulaty Synodu Biskupów, by była większa współpraca duchownych i świeckich. Wprowadzenie posługi katechisty może w sposób istotny przyczynić się do ożywienia i ubogacenia życia wspólnoty parafialnej w wymiarze ewangelizacji, celebrowaniu liturgii i posłudze charytatywnej” – stwierdził ordynariusz ełcki. „Według moich rozeznań i doświadczenia misyjnego oraz współpraca z katechistami na misjach taka posługa duszpasterska jest w naszej diecezji konieczna – dodał.

Ks. dr Jacek Uchan, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Ełckiej Kurii Diecezjalnej, w konferencji ascetycznej przedstawił zgromadzonym wartość wspólnoty na wszystkich etapach rozwoju człowieka. „Prawdziwa wspólnota oznacza dawać i brać. Prawdziwą wspólnotę tworzą ludzie , którzy smucą się smutkiem innych i cieszą się sukcesem innych” – mówił ks. Uchan. „ Klimatem prawdziwej wspólnoty jest miłość i bezpieczeństwo” – dodał.  Tym co najbardziej uderza we wspólnotę jest zazdrość i tzw. horyzont zdrady, który jest wtedy, kiedy żyjemy w klimacie wielkiej niepewności i braku zaufania. Powoduje, że patrzymy na innych ludzi w sposób podejrzliwy. „Wspólnota uczy przebaczenia” – zauważył duchowny. „Na gruncie wiary również potrzebujemy wspólnoty” – dodał i zachęcił do trwania w różnego typu wspólnotach, działających na terenie naszej diecezji.

O. Zdzisław Grad, posługujący od kilkudziesięciu lat na Madagaskarze, opowiedział zebranym o swoich katechistach, o ich funkcjonowaniu oraz zadaniach i obowiązkach. „Oni mają charyzmat, którego my nie mamy i mogą dojść tam, gdzie wobec nas ktoś czuje uprzedzenie” – mówił misjonarz. „Musimy być pokorni i wsłuchiwać się w głos Ducha Św., co w danej chwili mówi do danego Kościoła. Jeśli chcemy być wierni naszemu posłaniu i powołaniu, to szukajmy nowych dróg dotarcia i towarzyszenia człowiekowi. Katechista jest tym, który przeciera szlaki. Oni są moimi reprezentantami w terenie. ” – dodał. Porównał ich do osoby Jana Chrzciciela. Ta jak on szukają wiernych i ułatwiają przez to pracę misjonarzowi. „Katechista jest pierwszym zwiastunem i on często w prostych słowach objawia pierwsze zwiastowanie nowej wiary, która ma być kerygmatyczna. Musi być specjalistą od wiary” – stwierdził duchowny.

Pani Marta Rózio poinformowała o propozycjach szkoleniowych Warmińskiego Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli oraz o nowych propozycjach MEN na rok szkolny 2023/2024.

Siostra Benedetta Anna Górska, dyrektor „Tęczowego Domu” Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Ełku, przedstawiała zebranych filary funkcjonowania domu oraz zachęcała do współpracy  na zasadzie wolontariatu.

„To dla mnie ważny czas, gdzie mogę zatrzymać się, oddać swoją pracę w ręce Pana Boga i Matki Bożej, powierzyć Im swój trud ewangelizacji młodego pokolenia” – mówi katechetka Agata z Ełku.

Organizatorem wszystkich spotkań był Wydział Katechetyczny Ełckiej Kurii Diecezjalnej, na czele którego stoi ks. dr Wojciech Kotarski.
W diecezji ełckiej katechezę prowadzi ponad 280. katechetów świeckich, ponad 102. kapłanów i 16. sióstr zakonnych.

ks. KZ

Pozostałe artykuły