Zajęcia Szkoły Animatorów Biblijnych

W sobotę 14 października 2023 r. w Sali Konferencyjnej Centrum Pastoralno-Administracyjnego w Ełku odbędą się zajęcia Szkoły Animatorów Biblijnych. To już drugi rok VI edycji spotkań, pogłębiających duchowość biblijną, poznanie zasad interpretacji Pisma Świętego, pomoc w wykorzystaniu tekstów biblijnych w duszpasterstwie oraz formacja biblijna.

Uczestnikami Szkoły Animatorów Biblijnych może być każdy, kto jest zainteresowany  pogłębieniem duchowości biblijnej, a zwłaszcza spotkanie są kierowane do katechetów, animatorów ruchów i stowarzyszeń.

Szkołę Animatorów Biblijnych prowadzą diecezjalni bibliści:

  • ks. dr Jerzy Szorc
  • ks. dr Andrzej Jaśko
  • ks. dr Jacek Graszk
  • ks. dr Marek Bednarski

Zajęcia mają charakter cykliczny. Spotkania odbywają się raz w miesiącu, najczęściej w drugą sobotę, od godziny 10.00 do 14.30 w budynku Kurii Biskupiej.

Koordynacją zajęć zajmuje się Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Ełckiej Kurii Diecezjalnej: tel. 87 621-68-14 lub kom. 501-142-057.

WDO

Pozostałe artykuły