XXIII Dzień Papieski – ,,Cywilizacja życia”

Przed nami kolejny – XXIII Dzień Papieski, który w tym roku przeżywać będziemy pod hasłem ,,Cywilizacja życia”.

Budowanie „cywilizacji życia” jest zadaniem Kościoła i całego społeczeństwa. Jej fundamentalne prawo stanowi miłość – jedyne właściwe odniesienie człowieka do człowieka. Wyraża się ono we współczuciu, solidarności i gotowości do ofiary – napisali biskupi w Liście pasterskim Episkopatu Polski zapowiadającym ogólnopolskie obchody XXIII Dnia Papieskiego.

W budowanie tej cywilizacji życia nieustannie włączają się także stypendyści Fundacji ,,Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Fundacja co roku swoją opieką obejmuje blisko dwa tysiące zdolnych uczniów i studentów z niezamożnych rodzin, z małych miejscowości w całej Polsce. W tym także uczniów szkół podstawowych, średnich i studentów z naszej diecezji w tym roku to ok. 60 osób.

Fundacja ta została powołana przez Konferencję Episkopatu Polski w 2000 roku jako wyraz wdzięczności dla Ojca Świętego Jana Pawła II za Jego niestrudzoną posługę duchową na rzecz Kościoła i Ojczyzny. Idea utworzenia Fundacji jako organizacji, której działalność ma upamiętniać Pontyfikat Jana Pawła II przez promowanie nauczania Papieża i wspieranie określonych przedsięwzięć społecznych, głównie w dziedzinie edukacji i kultury, narodziła się po pielgrzymce Ojca Świętego do Polski w 1999 r.

O swoim doświadczeniu z fundacją dzieli się Kasia Zdancewicz – stypendystka pochodząca z naszej diecezji: ,, Fundacja ,,Dzieło Nowego Tysiąclecia” jest szczególnie bliska mojemu sercu. Cieszę się, że mogę należeć do grona stypendystów. Przez minione pięć lat miałam możliwość spełnić niektóre z moich marzeń, nie udałoby mi się to, gdyby nie pomoc FDNT. W tym czasie zafascynowałam się też pracą na rzecz wolontariatu. Pomaganie innym sprawia mi wiele radości. Wiem, że warto się starać i wymagać od siebie, by choć trochę zmienić ten świat na lepsze. Podobną postawę obserwuję również u moich rówieśników, których poznaję na corocznych, wakacyjnych obozach. Jestem bardzo wdzięczna FDNT za każde okazane wsparcie zarówno te duchowe, jak i materialne.”

W każdym czasie osoba zainteresowana ubieganiem się o otrzymanie stypendium może skontaktować się z koordynatorem diecezjalnym lub ze swoim księdzem proboszczem, aby przekazać informację, iż jest zainteresowana skorzystaniem z programu stypendialnego oferowanego przez Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Oczywiście brana jest pod uwagę średnia ocen, która powinna być wyższa w szkole podstawowej (od II semestru klasy VII) niż 4.8 a w szkole średniej 4.5, a także dochód który na osobę w rodzinie nie przekracza ok 2500 tyś na osobę.

Diecezjalne obchody Dnia Papieskiego odbędą się 15 października o godz. 15.00 – Uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem ks. bpa Jerzego Mazura w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ełku.

15 października po raz kolejny we wszystkich parafiach naszej diecezji oraz w całym kraju, zbierane będą ofiary do puszek, aby wspomagać zdolną młodzież pochodzącą z niezamożnych rodzin.

Już teraz dziękujemy wszystkim za okazaną pomoc. Za każde dobre słowo, modlitwę i wparcie finansowe, które pozwoli na rozwijanie pasji młodym ludziom pochodzącym także z naszej diecezji – składamy serdeczne Bóg zapłać i zapewniamy o naszej modlitwie.

ks. Daniel Kowalski

Pozostałe artykuły