Inauguracja roku akademickiego 2023/2024 w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Ełckiej

Uroczysta Msza Święta i oficjalne rozpoczęcie  w seminaryjnej auli – tak wyglądała inauguracja roku akademickiego w Wyższym Seminarium Duchownym w Ełku. WSD w Ełku po raz 32. zainaugurowało dziś uroczyście nowy rok akademicki. Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w kaplicy seminaryjnej. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił bp Jerzy Mazur, biskup ełcki. Obecni byli również bp Dariusz Zalewski, biskup pomocniczy diecezji ełckiej, księża moderatorzy WSD, profesorowie, wykładowcy, goście z innych seminariów duchownych, władze samorządowe siostry zakonne i alumni.

Rok akademicki rozpoczęło 14 kleryków. Ważnym punktem uroczystości było immatrykulowanie dwóch alumnów roku pierwszego. W tym roku po raz kolejny rok propedeutyczny będzie prowadzony systemem łączonym. Razem z alumnami z WSD w Ełku formować się będą klerycy z diecezji elbląskiej i z archidiecezji warmińskiej.

„Wyrażam wdzięczność i radość z obecności bliskich nam osób. Prośmy o Boże błogosławieństwo i światło na czas dojrzewania w człowieczeństwie, wierze i w powołaniu na wzór św. Józefa naszego patrona i Matki Najświętszej” – powiedział we wprowadzeniu do Mszy św. rektor ełckiego WSD ks. dr. Marcin Sieńkowski

W homilii biskup ełcki nawiązując do czytań liturgicznych z dnia dzisiejszego zachęcał do refleksji nad wartością daru modlitwy w życiu alumna. „Z jakimi dzisiaj pragnieniami, intencjami przychodzicie do Boga. Czy tylko z tymi pragnieniami przyziemnymi. Czy tylko z tymi dotyczącymi waszych studiów, waszej formacji, czy dotyczących waszego zbawienia i zbawienia innych poprzez waszą posługę? Czy przychodzicie z pragnieniami prawdy, miłości, nadziei, pokoju?” – pytał zgromadzonych hierarcha. „To czego nam najbardziej potrzeba to mocy Ducha Świętego, Jego darów. Pan Bóg nie daje nam ,,czegoś”, On daje nam samego siebie (…) Zaufajmy, że Bóg wysłuchuje naszych próśb i wie czego nam potrzeba, gdyż Bóg jest naszym  Ojcem” – dodał.

Bp Mazur podkreślił, że ogromnie ważna jest modlitwa za siebie nawzajem. „Modlitwa za innych a zwłaszcza za tych, którzy zostali powierzeni naszej odpowiedzialności, a więc profesorowie modlą się za  studentów i studenci modlą się za profesorów jest zwyczajnym obowiązkiem miłości i obyśmy tego obowiązku nie zaniedbywali. Módlmy się za siebie nawzajem” – stwierdził ordynariusz ełcki.

Zwracając się do młodych adeptów do kapłaństwa, zachęcił aby podczas formacji seminaryjnej kontynuowali wzrastanie w wierze. Zachęcał do życia doskonalszego, do pokochania Słowa Bożego, sakramentów a szczególnie sakramentu pokuty, Eucharystii i kapłaństwa oraz do adoracji, modlitwy. „Oby cała formacja pomagała wam jeszcze bardziej zrozumieć i uwierzyć kim jest Kościół i kim jestem w Kościele, że Kościół to Ciało Chrystusa i Jego Serce. Uczcie się słuchać Kościoła, wierzyć w Niego i kochać Kościół Chrystusowy” – mówił bp ełcki. „Niech modlitwa za Kościół staje się waszą pasją i wewnętrznym imperatywem (…) Kościół potrzebuje waszego entuzjazmu ewangelicznego, waszego zapału, waszego trwania w zjednoczeniu z Bogiem, by być znakiem Ewangelii, znakiem Chrystusa w dzisiejszym zsekularyzowanym świecie” – dodał.

Po Mszy św., w Auli Magna WSD Ełk rektor Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Ełckiej, ks. dr Marcin Sieńkowski, przywitał zebranych gości oraz przybliżył zgromadzonym wyzwania przed którymi stoi cała społeczność seminaryjna.

Wykład inauguracyjny „Fulton J. Sheen – apologeta czy katecheta?” wygłosił ks. dr Marek Barszczewski.  Przybliżył on zgromadzonym postać jedynego kandydata na ołtarze, który dwukrotnie odebrał prestiżową nagrodę Emmy za prowadzenie telewizyjnego show w amerykańskiej telewizji. Znalazł się na okładce słynnego Time’a. Pisał listy z tysiącami osób o odmiennym światopoglądzie. I był uwielbianym przez Jana Pawła II kaznodzieją. „Ludzie pokochali go za naturalność i swobodę. No i za ogromne poczucie humoru. Biskup potrafił bowiem rozmawiać z innymi, był błyskotliwy, miał wyjątkowe poczucie humoru. Choć mówił dobitnie, głosem pewnym i bardzo silnym” – mówił ks. prelegent. „Mówiąc o znudzeniu codzienną pracą, potrzebie altruizmu, edukacji, tolerancji czy zmęczeniu, za każdym razem nawiązywał do Boga i spraw związanych z wiara” – dodał.

Podczas inauguracji zostali immatrykulowani alumni roku pierwszego. Ślubowali oni, między innymi, wytrwałe pogłębianie wiedzy oraz zdobywanie umiejętności, aby lepiej służyć Kościołowi i Ojczyźnie.

Na zakończenie uroczystości chór alumnów odśpiewał hymn „Gaudeamus igitur”.

Powołanie do istnienia WSD w Ełku miało miejsce w Wielki Czwartek 16 kwietnia 1992 r. Nastąpiło to zaledwie w trzy tygodnie od daty erekcji nowej diecezji w Ełku. W tym roku w ełckim seminarium swoją formację intelektualno-duchową kształtuje 14 kleryków. W ciągu 31 lat seminarium wychowało i wykształciło ponad 220 kapłanów. Od kilku lat istnieje Wspólnota Przyjaciół Seminarium, licząca 360 członków, która wspiera WSD duchowo i materialnie.

ks. kz

Pozostałe artykuły