Cywilizacja życia – XXIII Dzień Papieski

W niedzielę, 15 października 2023 r., w sanktuarium Miłosierdzia Bożego, w Ełku, zgromadzili się stypendyści Fundacji Dzieła Nowego Tysiąclecia, kandydaci na Nadzwyczajnych  Szafarzy Komunii św. z diecezji ełckiej oraz wierni na świętowaniu Dnia Papieskiego. W tym roku wspomnieniom św. Jana Pawła II towarzyszy hasło: „Cywilizacja życia”. Uroczystej Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył i homilię wygłosił bp Jerzy Mazur, biskup ełcki.

W słowach powitania, kustosz sanktuarium ks. prał. Mieczysław Brzóska, nawiązując do hasła Dnia Papieskiego mówił, że człowiek nie jest w stanie w oczach Boga utracić swojej ludzkiej godności. „Św. Jan Paweł II w Encyklice Evangelium Vitae (O wartości i nienaruszalności życia ludzkiego),  nie miał na myśli tylko życia biologicznego, ale życia w łasce. „Dzięki temu co zrobił Pan Jezus i dzięki temu co z nami robi Duch Święty, jeśli Mu na to pozwolimy, mamy życie Boże, które raz zaczęte nigdy się nie kończy. Przeżywając ten Dzień Papieski, zgromadzeni u stóp Jezusa Miłosiernego, chcemy modlić się o szacunek dla życia i godność dla każdego człowieka” – wyjaśniał ks. Brzóska.  

W homilii bp Jerzy Mazur podkreślał, że z mocy chrztu św. staliśmy się dziećmi Bożymi. „Zostaliśmy zanurzeni w śmierć Chrystusa, zmartwychwstaliśmy do nowego życia. Otrzymaliśmy to nowe życie. Bóg stworzył nas bez nas, ale nie zbawi nas bez nas. Bóg oczekuje z naszej strony współpracy. A jak realizujemy to zaproszenie, którym Bóg obdarzył nas na chrzcie św.? Jak to jest w naszym życiu?” – pytał zgromadzonych biskup ełcki.     

Podczas Eucharystii bp Jerzy Mazur, ustanowił 13 Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii św., którzy swoją formację rozpoczęli w Niedzielę Miłosierdzia Bożego pod opieką diecezjalnego duszpasterza ks. kan. dr. Marka Janowskiego. Zwracając się do Nadzwyczajnych Szafarzy biskup mówił: „Miejcie odwagę być błogosławionymi, szczęśliwymi. Jako Nadzwyczajni Szafarze Komunii św. podążacie drogą powołania Bożego. To wspaniale, że jest w was to zdumienie Eucharystyczne. Niektórzy już przez wiele lat pełnią posługę, niosąc Chrystusa do chorych, którzy sami nie mogą przyjść do kościoła. Dzięki waszej posłudze doświadczeni cierpieniem otrzymują Jezusa. To jest wielka łaska” – podkreślał biskup.

Biskup Jerzy Mazur wyraził wdzięczność Nadzwyczajnym Szafarzom Komunii św. za posługę, którą pełnią w swoich parafiach. Podziękował również, za to, że szafarze jako osoby świeckie, razem z całymi rodzinami żyją Eucharystią. „Św. Jan Paweł II uczył nas, że największe zło świata możemy pokonać mocą adoracji Najświętszego Sakramentu. Tą siłą pokonujcie zło. Niech wasze świadectwo wiary pomaga otrząsnąć się i uwierzyć w Jezusa Chrystusa” – mówił bp Jerzy Mazur.

Nawiązując do hasła Dnia Papieskiego biskup przypomniał, że św. Jan Paweł II mówił o zagrożeniu jakie niesie cywilizacja śmierci, i że ratunkiem może być jedynie cywilizacja życia. „Dzisiaj wiemy co znaczy wojna, kiedy brakuje pokoju, czy to w Ukrainie, czy w innych zakątkach świata. Jakże bardzo dzisiaj potrzeba budowniczych cywilizacji życia, cywilizacji miłości” – apelował hierarcha.

Biskup odniósł się również do ataków na św. Jana Pawła II,  które nie tak dawno były w mediach. „Wielu ludzi ochrzczonych nie wypowiedziało otwarcie swojego stanowiska sprzeciwu. Św. Jan Paweł II był i jest dla nas wielkim autorytetem. Młodzi stypendyści i my wszyscy, nie tyle brońmy św. Jana Pawła II, bo mu nie potrzeba naszej obrony, ale brońmy prawdy o Janie Pawle II. Ukazujmy Go jako wielkiego Świętego, Polaka, patriotę, papieża. Jako ten nasz fundament, ten punkt oparcia. Dla nas, starszego pokolenia jest to oczywiste kim był św. Jan Paweł II, co uczynił, ale dla młodego pokolenia, jest to już postać historyczna. Dlatego jako rodzice, dziadkowie, wspominajcie, ukazujcie tego Wielkiego Polaka, Świętego Papieża” – zachęcał bp Jerzy Mazur.

Koordynatorem Fundacji Dzieła Nowego Tysiąclecia w diecezji ełckiej jest  ks. Daniel Kowalski, jak informuje na dzień dzisiejszy pomocą fundacji objętych jest 69 stypendystów ze  szkół podstawowych średnich oraz studentów. „Nasi stypendyści są żywym pomnikiem budowanym św. Janowi Pawłowi II. Dzisiaj we wszystkich parafiach diecezji ełckiej oraz w całym kraju, zbierane są ofiary do puszek, aby wspomagać młodzież zdolną, z niezamożnych rodzin. Fundacja DNT nie tylko pomaga w wymiarze materialnym, ale również wspiera młodzież w aspekcie duchowym. W imieniu naszych stypendystów wyrażam wdzięczność za wsparcie” – mówił ks. Kowalski. 

Przez 23 lata działania Fundacji DNT z tej formy pomocy skorzystało ponad 700 młodych, uzdolnionych osób z diecezji ełckiej. Wśród nich był również obecny diecezjalny koordynator Fundacji DNT, ks. Daniel Kowalski. Jak wspomina był to czas poznawania i zawiązywania nowych przyjaźni. „Bycie stypendystą umożliwia wszechstronny rozwój. Daje możliwość poznania nauczania św. Jana Pawła II, na osobisty rozwój. To również, szansa na spełnienie swoich marzeń. W naszej diecezji mamy już 4 kapłanów, którzy przez lata korzystali także z takiej pomocy. Dzisiaj staram się odwdzięczać za okazaną pomoc” – mówił ks. Kowalski.

W parafiach na terenie diecezji ełckiej w najbliższym czasie będą odbywały się konkursy i przedstawienia nawiązujące do życia św. Jana Pawła II oraz propagujące Jego nauczanie. Od 2014 r. św. Jan Paweł II jest patronem Ełku.

W diecezji ełckiej do tej pory zostało ustanowionych ponad 250 Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii św. Pomagają w parafiach, ale też dbają o swoją formację. W związku z tym przypominamy, że najbliższe rekolekcje dla Szafarzy odbędą się w dniach 4-5 listopada 2023 r. w Wigierskim Areopagu.

Ks. Daniel Kowalski wyjaśnia również DLACZEGO WARTO BYĆ STYPENDYSTĄ? Bycie stypendystą Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia to nie tylko program stypendialny. Integralną część programu stanowią obozy formacyjno- integracyjne. To wyjazdy, które stypendyści zapamiętują na lata. W pamięci zostają pierwsi wychowawcy, wspólne modlitwy i pogodne wieczorki, a także miejsca, gdyż obozy za każdym razem odbywają się w różnych miastach. Szczególnie ważna jest Msza na rozpoczęcie, gdy w kościele gromadzi się ok. 1000 stypendystów i zaczyna śpiewać. – Te pierwsze Msze św. pamięta się najlepiej, robią wrażenie zwłaszcza na nowych osobach. W ciągu roku przeważnie odbywają się spotkania online, ale także uczestnictwo w dniach skupienia, czy wydarzeniach diecezjalnych.

Kolejnym fundamentem jest wolontariat – działalność na rzecz drugiego człowieka. Każdy ze stypendystów pomaga na różny sposób. Udział w programie stypendialnym umożliwia wszechstronny rozwój. To także możliwość pogłębienia swojej wiary, a także dostrzeżenie że nie ja sam jestem w Kościele, ale są też inni – dzięki którym razem można iść w jednym kierunku. To ogromna pomoc i wsparcie żeby doświadczyć wspólnoty. Fundacja oczywiście to oferuje.

    Pokolenie młodzieży, która dzisiaj tworzy wspaniały żywy pomnik św. Jana Pawła II nie miała okazji spotkać Ojca Świętego. W fundacji DNT staramy się przypominać Jego nauczanie i wskazania. W ciągu roku stypendyści otrzymują materiały, które w tym pomagają, a w czasie obozów jest realizowany punkt ,,Kwadrans z Janem Pawłem II” – gdzie młodzież zgłębia nauczanie papieża.

ABY ZOSTAĆ STYPENDYSTĄ DNT: Trzeba spełniać określone warunki. Brana jest pod uwagę średnia ocen, która powinna być wyższa w szkole podstawowej niż 4.8 (od II semestru klasy VII), a w szkole średniej 4.5, oraz  dochód, który na osobę w rodzinie nie przekracza ok 2500 tyś na osobę. (Wszelkie informacje zawarte są na stronie www.dzielo.pl/stypendium/jak-zostac-stypendysta-2)

mr

Pozostałe artykuły