Pielgrzymka mieszkańców Domu Samotnej Matki w Ełku

Mieszkańcy Domu Samotnej Matki im. bł. M. Biernackiej w Ełku w dniach 13-14 października 2023 r. wyruszyli na szlak pielgrzymi – na Jasną Górę, do Krakowa-Łagiewnik i na Święty Krzyż. Te trzy sanktuaria, niezwykle ważne w dziejach narodu polskiego, stały się też ważne i bliskie naszym pielgrzymom. Przesłanie, jakie wniósł charakter tych miejsc, to spotkanie z Matką, która wszystko rozumie i jest blisko każdego swojego dziecka; spotkanie z Miłosiernym Ojcem, który mimo naszych błędów jest wierny swojej ojcowskiej miłości i zawsze gotowy do przebaczenia; spotkanie ze Świętym Krzyżem, który codzienne trudy i cierpienia pomaga przemieniać  w drogę prawdziwej miłości.

Pielgrzymom towarzyszyła piękna pogoda,  dobry humor i otwarte serca. Serdecznie dziękujemy parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Becejłach, dzięki której udało się uzbierać środki na pielgrzymowanie oraz wszystkim, dzięki którym doszło ono do skutku.

s. Tabita Staroszczak ISMM i ks. Ryszard Sawicki

Pozostałe artykuły