Wprowadzenie relikwii Dzieci Fatimskich w Okartowie

W 106. rocznicę ostatniego objawienia Matki Bożej w Fatimie i cudu słońca, 13 października w Parafii Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Okartowie, w jedynym kościele nad Śniardwami miało miejsce wprowadzenie relikwii św. Franciszka i Hiacynty Marto – Dzieci Fatimskich. Uroczystości rozpoczął spektakl przygotowany przez uczniów i nauczycieli zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Okartowie pod tytułem Fatimskie przesłanie którego reżyserem i autorką scenariusza była Pani Dorota Sienkiewicz. Dzieci w sugestywny sposób przekazały treść orędzia fatimskiego i okoliczności w jakich zostało przekazane, a także historyczne tło tamtych wydarzeń oraz heroiczną postawę i niezachwianą wiarę dzieci widzących Maryję.

W procesji rozpoczynającej Mszę Świętą relikwie świętych Pastuszków z Fatimy wyniosły dzieci, które w spektaklu grały świętych Franciszka i Hiacyntę – miało to nie tylko zilustrować postacie świętych, ale także miał to być znak dla uczestników, że wszyscy jesteśmy zobowiązani, by przekazywać dar wiary przyszłym pokoleniom.

Mszy Świętej – na której zgromadzili się obok parafian także przybyli Goście – nawet z Warszawy – przewodniczył ks. bp Jerzy Mazur Ordynariusz naszej Diecezji. Ksiądz proboszcz przywitał zebranych dziękując Panu Bogu za dar nowych patronów i orędowników w niebie, podkreślając, że mają oni być dla nas także inspiracją i przykładem do naśladowania w zjednoczeniu z Chrystusem przez Maryję, w drodze do świętości, a ich bliskość w znaku relikwii jest dla parafii zobowiązaniem.

Ksiądz biskup w homilii nawiązał do biblijnych zapowiedzi Matki Najświętszej i jej obecności w historii zbawienia, od księgi rodzaju do apokalipsy. Przypomniał treść fatimskiego orędzia, wskazując na jego wypełnienie w historii i ciągłą jego aktualność. W osobistym świadectwie dał wyraz swojego przywiązania do Matki Bożej Fatimskiej, które towarzyszy mu od wielu lat, poczynając od pracy misyjnej – szczególnie w Irkucku na dalekiej Syberii. Wyrazem tego przywiązania jest obecność wizerunku figury Matki Bożej Fatimskiej w herbie biskupim. Kaznodzieja zachęcał słuchaczy do pójścia za wskazaniami Matki Bożej, do podjęcia nawrócenia, do modlitwy za grzeszników – szczególnie do wierności modlitwie różańcowej oraz do gotowości na ofiary i poświęcenia, do których tak jak Pastuszków z Fatimy, tak i nas zachęca Maryja. Apelował także o praktykowanie pierwszych sobót miesiąca, o które prosił sam Pan Jezus, by wynagradzać Niepokalanemu Sercu Maryi ranionemu ludzkimi grzechami. Uczestnicy usłyszeć mogli także o osobistych związkach księdza biskupa z Fatimą, o pielgrzymkach, które tam odbywał.

Przed błogosławieństwem została odmówiona litania do świętych Franciszka i Hiacynty Marto, następnie parafianie podziękowali księdzu biskupowi oraz gościom zapewniając, że drzwi okartowskiego kościoła są zawsze i dla wszystkich otwarte, a znaleźć w nim można obecność Żywego i Prawdziwego Boga, czułość serca Matki, a od teraz także wstawiennictwo Małych Wielkich Świętych obecnych w znaku ich relikwii. Po pasterskim błogosławieństwie wspólnota żywego różańca poprowadziła modlitwę różańcową, po której można było ucałować relikwie. Wychodząc wierni mogli zabrać ze sobą pamiątkowe obrazki przedstawiające świętych z Fatimy przygotowane specjalnie na tę uroczystość.

ks. Paweł Tober, proboszcz

Pozostałe artykuły