Aby misje były sercem Kościoła

„Misje sercem Kościoła” to hasło 97. Światowego Dnia Misyjnego, który w tym roku obchodzimy 22 października. Jest to święto Papieskich Dzieł Misyjnych i całego Kościoła. Ten dzień w Polsce rozpoczyna Tydzień Misyjny.

Każdego roku w trzecią niedzielę października w Kościele przeżywamy Światowy Dzień Misyjny. Jest to czas intensywnego zaangażowania na rzecz tych, którzy jeszcze nie słyszeli Dobrej Nowiny o Zbawicielu, oraz wzmożonej animacji w parafiach, szkołach, seminariach czy zgromadzeniach zakonnych. Obecnie  40% krajów na świecie to wciąż terytoria misyjne. Aby misje prawdziwie były sercem Kościoła potrzeba zaangażowania wszystkich ochrzczonych. To jest także czas na nas.

Papież Franciszek w tegorocznym orędziu na Światowy Dzień Misyjny nawiązuje do fragmentu Ewangelii wg św. Łukasza o uczniach zmierzających do Emaus (por. Łk 24, 13-35). Ojciec Święty szczególną uwagę zwraca na przemianę, jaka zachodzi w uczniach po spotkaniu ze zmartwychwstałym Chrystusem. Wskazuje na ich rozpoznające Jezusa oczy, ich „rozpalone serca” oraz „nogi gotowe do drogi”.  A takim głównym bogactwem misji są ci, którzy rozpoznali Chrystusa Zmartwychwstałego w Piśmie Świętym,  w Eucharystii i którzy dają świadectwo o Jezusie.  

Warto każdego dnia pamiętać o misjonarzach, a szczególnie w tym czasie chociaż zwrócić uwagę na ich zaangażowanie i świadectwo. Werbiści przybliżają nam misje w duchu myśli św. Arnolda Janssena, którą możemy oglądać wokół kościoła katedralnego w Ełku. Misjonarze zapraszają również do udziału w spotkaniach:     

   Ełk     

  • 27 października – Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza
    O. Krzysztof Kołodyński SVD poprowadzi katechezy w klasach 1-8
  • 27-28 października – Parafia bł. Karoliny Kózkówny
    O. Krzysztof Kołodyński SVD wygłosi kazania podczas Mszy świętych

Pozostałe artykuły