Jesienne spotkania rejonowe

W dniach23 – 25 października 2023 r. w diecezji ełckiej odbywają się jesienne spotkania rejonowe. W tym roku spotkania zostały zorganizowane w trzech miejscach: w Suwakach, w Giżycku oraz w Ełku. Tematem przewodnim jest Szkoła Katechistów Diecezji Ełckiej, posługa katechisty oraz misyjność Kościoła.

Spotkania rozpoczynały się adoracją Najświętszego Sakramentu, którą prowadzili wyznaczeni księża w rejonach. W duchowych rozważaniach przypomniano misyjność Kościoła i potrzebę ożywienia osobistego spotkania z Panem Jezusem Eucharystycznym. By kapłaństwo było wypełnianiem misyjnego posłannictwa wpisanego w powołanie. Adoracja zakończyła się modlitwą różańcową i rachunkiem sumienia kapłana.

W części konferencyjnej do kapłanów skierował słowo bp Jerzy Mazur, biskup ełcki, który zachęcał zwłaszcza w Tygodniu Misyjnym do uświadomienia, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za misje Kościoła. „Misje to wymiana dwukierunkowa. Z jednej strony młode Kościoły potrzebują misjonarzy, a z drugiej strony potrzebują misjonarzy, aby podkreślić uniwersalność Kościoła, czy do prowadzenia formacji. Tworzy się nowa sytuacja w naszej ojczyźnie. Coraz więcej przybywa obcokrajowców. Wśród nich są katolicy, ale też ludzie nieochrzczeni. Nie możemy powiedzieć, że to nas nic nie obchodzi. Bóg posyłając nas daje nam misje zbawienia wszystkich, nie tylko z polskim dowodem ” – mówił biskup.  

Bp Jerzy Mazur, wyraził wdzięczność kapłanom za podejmowanie działań duszpasterskich oraz przedstawił najważniejsze wyzwania, które stoją przed Kościołem ełckim. Wśród nich wskazał na szukanie odpowiedzi:  jak ożywiać świadomość wśród duchownych i świeckich o konieczności misji katechisty w naszej diecezji?

Biskup również zauważył, że na świecie posługuje 2.800 tys. katechistów. „Według moich rozeznań posługa katechisty jest w naszej diecezji konieczna. Może w sposób istotny przyczynić się do ożywienia i ubogacenia życia wspólnoty parafialnej w wymiarze ewangelizacji, celebrowaniu liturgii i posłudze charytatywnej. Biorąc wszystkie wyzwania stojące przed Kościołem ełckim i myśląc przyszłościowo to powinniśmy czynić wszystko, aby w każdej parafii mieć dobrze uformowanych ludzi świeckich, posługujących jako katechiści – wyjaśniał bp Mazur.

Czym jest i jakie zadania przynależą do posługi katechisty, kapłanom przybliżył ks. dr hab. Tomasz Kopiczko. „We wspólnocie Kościoła może być funkcja oraz posługa. Uogólniając – posługa odnosi się do czegoś stałego, to coś, co dana osoba otrzymuje na całe życie. Natomiast funkcję powierza się na pewien czas, czy do wypełnienia konkretnego zadania. Papież Franciszek w dokumencie Antiquum Ministerium przypomina o posłudze katechisty, która w Kościele nie jest czymś nowym. Nie pojawia się na skutek tego, że jest coraz mniej księży. Głównym motywem jest to, żeby pokazać całe bogactwo różnych form posługiwania wspólnocie Kościoła” – podkreślał ks. Kopiczko.            

Natomiast ks. dr Marcin Sieńkowski, rektor WSD w Ełku przedstawił kapłanom jak będzie przebiegała organizacja i funkcjonowanie Szkoły Katechistów Diecezji Ełckiej. Zwrócił uwagę na aspekt wyboru kandydatów na katechistów. „We wspólnotach parafialnych modlimy się o nowe powołania kapłańskie, tak też niech owocem naszej modlitwy będzie otwarcie się konkretnych osób na podjęcie posługi katechisty” – mówił ks. rektor. Wszelkie informacje pomocne w rozeznaniu czy ktoś może rozpocząć formację katechisty oraz dotyczące zajęć są zamieszczone na stronie: diecezjaelk.pl w zakładce Szkoła Katechistów Diecezji Ełckiej.

W nowy rok duszpasterski, zgromadzonych kapłanów wprowadził ks. kan. dr Jacek Uchan, dyrektor WDO Kurii Biskupiej. Biorąc pod uwagę priorytety duszpasterskie, w diecezji ełckiej kontynuowane będą comiesięczne spotkania modlitewno-ewangelizacyjne w rodzinach. Ks. Uchan przedstawił Komunikaty Duszpasterskie. Na zakończenie biskup życzył kapłanom, aby nie tracili nadziei, wspierali siebie nawzajem i byli nadzieją dla swoich parafian.

Jutro, spotkanie rozpocznie się adoracją Najświętszego Sakramentu o godzinie 9.30 w kościele pw. św. Kazimierza Królewicza w Giżycku. Jesienne spotkania kapłanów diecezji ełckiej zakończą się w środę, w ełckiej katedrze.   

mr

Pozostałe artykuły