Pogrzeb ks. prał. Wiesława Jana Bednaruka

Przewielebni Kapłani, Osoby Życia Konsekrowanego
i Wierni świeccy,

W duchu wiary i nadziei życia wiecznego zawiadamiam, że dnia 24 października 2023 roku, w wieku 85. lat życia i 59. lat kapłaństwa, został powołany do wieczności przez Pana życia i śmierci, kapłan emeryt diecezji ełckiej śp. Ks. prał. Wiesław Jan Bednaruk, wieloletni proboszcz parafii pw. św. Michała Archanioła w Żytkiejmach oraz parafii pw. MB Częstochowskiej w Becejłach; wcześniej wikariusz parafii Prostki; administrator parafii Sztokowo i Myślice.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w według następującego porządku:
Piątek, 27 października 2023 r.:
15.00 – wystawienie ciała w kaplicy pogrzebowej Zakładu Hades
(Suwałki, ul. Wyszyńskiego 3)

Sobota, 28 października 2023 r.:
SUWAŁKI, PARAFIA KONKATEDRALNA PW. ŚW. ALEKSANDRA

10.00 – wystawienie trumny w kościele i czuwanie modlitewne
11.00 – MSZA ŚW. POGRZEBOWA i pochówek na cmentarzu parafialnym przy ul. Bakałarzewskiej w Suwałkach

Proszę o modlitwę w intencji Zmarłego Kapłana i pogrążonej w smutku Rodziny. Wszystkich dysponujących czasem zapraszam do udziału w pogrzebie. Kapłani proszeni są o zabranie własnych szat liturgicznych.

Requiescat in pace

Ks. Marcin Maczan
Kanclerz Kurii

Pozostałe artykuły