Bp Jerzy Mazur otrzymał nagrodę „Zasłużony w dziele ewangelizacji”

Jak możemy przeczytać na stronach KEP w czwartek 26 października 2023 r. w tarnowskim WSD odbyła się uroczysta Gala wręczenia Medalu „Benemerenti in Opere Evangelizationis”. Komisji Episkopatu Polski ds. Misji pod przewodnictwem bp. Andrzeja Jeża, 6 września br. podjęła decyzję o przyznaniu w 2023 roku wyróżnienia 15 osobom i instytucjom, wybitnie zasłużonym na polu misyjnym. Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. koncelebrowaną przez bp. Andrzeja Jeża, bp. Jana Piotrowskiego oraz bp. Jerzego Mazura SVD. W czasie uroczystości dziękowano Bogu za 50-letnią posługę misjonarzy fideidonistów Diecezji Tarnowskiej.

W tym roku Medal „Benemerenti in Opere Evangelizationis” otrzymali: Kościół Tarnowski, bp Jerzy Mazur SVD, o. Krzysztof Ziarnowski SVD, Maria Kryś, zelatorka Koła Przyjaciół Misji parafii NMP Wspomożenia Wiernych z diecezji gliwickiej; s. Zygmunta Kaszuba ze Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus; s. Aniela Banaś ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej; Magdalena Kołtyś, katechetka; ks. mgr Jerzy Piluś; Wacław Bajer; Komitet Pomocy Polskim Misjom z Ottawy; Państwo Lucyna i Marcin Heimowscy; Wydawnictwo „Jedność” Kielce; „Echo z Afryki i innych kontynentów” oraz Rozgłośnia Archidiecezji Przemyskiej Radio Fara.

Medal „Benemerenti in Opere Evangelizationis” , czyli „Zasłużony w dziele ewangelizacji”, jest przyznawany w czterech kategoriach: za zasługi w dziele misyjnym, pomoc modlitewną i duchową, pomoc materialną i finansową oraz informację medialną.

Cieszymy się z docenienia starań i podejmowanych działań bpa Jerzego Mazura, biskupa ełckiego na rzecz misji, misjonarzy i potrzebujących. Serdecznie gratulujemy, życząc nie ustawania w dalszej trosce o zbawienie człowieka.  

Bp Jerzy Mazur SVD,  w latach 1983-1986 był misjonarzem w Ghanie, od 1986-1988 r. pracował na Białorusi i w latach 1988-2002 na Syberii. W latach 2011-2021 pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski ds. Misji. Zorganizował kilka sympozjów naukowych poświęconych misjom. Przygotował i przeprowadził IV Krajowy Kongres Misyjny. Wskrzesił działalność Krajowej Rady Misyjnej i przewodniczył jej pracom. Propagował misje poprzez publikacje książkowe dla młodzieży i dorosłych. Powołał do istnienia Kapitułę Medalu Benemerenti. W diecezji ełckiej zorganizował dwa kongresy misyjne. Niestrudzenie wspiera finansowo misjonarki i misjonarzy nie tylko z własnej diecezji.

Zdj. pochodzą /www.misje.pl/galerie/

Pozostałe artykuły