I Wigierskie Warsztaty Chóralne „Polskie pieśni hymniczne, religijne i patriotyczne

patriotyczne”

Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wigrach zaprasza do udziału

I Wigierskie Warsztaty Chóralne „Polskie pieśni hymniczne, religijne i

patriotyczne”

Które odbędą się 10-12.11.2023 r. w Dużej Galerii Domu Królewskiego

wigierskiego klasztoru.

Rozpoczęcie w piątek o godz. 17.00, a zakończenie w niedzielę na Mszy

św. o godz. 12.00 wraz z koncertem.

Celem warsztatów jest nauka i prezentacja w formie koncertu, polskich

pieśni patriotyczno-religijnych, które w historii naszego kraju

odgrywały znaczącą rolę w kształtowaniu postaw patriotycznych narodu.

Zakorzenione w tradycję i historię wskrzeszały ducha polskości,

przypominały o czasach świetności narodu a w chwilach klęski podnosiły

na duchu, dając nadzieję na lepsze jutro. Podczas zajęć warsztatowych

uczestnicy będą mogli przypomnieć te najbardziej znane pieśni jak

„Bogurodzica”, „Gaude Mater Polonia” czy „Rota” jak również poznać mało

znane, czasem zapomniane utwory jak „Pieśń konfederatów barskich”, „Bóg

miłościwy i szczodry bez miary”. Podsumowaniem warsztatów będzie koncert

w wykonaniu uczestników, uświetniający Święto Niepodległości Polski.

Zapraszamy do udziału szczególnie zespoły chóralne z regionu oraz

mieszkańców parafii Wigry.

Warsztaty poprowadzą: Grzegorz Bogdan, Bartłomiej Bogdan

Ilość osób: 30

Informacje na stronie: parafia.wigry.pro

Zapisy: Recepcja Klasztoru  tel: +48 508146007 ; e-mail:

fundacja@wigry.pro

Organizator: Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wigrach

Partnerzy: 14 Pułk Przeciwpancerny w Suwałkach, Wojskowego Centrum

Rekrutacji w Suwałkach oraz Fundacja Wigry Pro

Patronat medialny: Martyria, Radio Białystok, Radio 5, TVP 3 Białystok,

Niebywałe Suwałki

Warsztaty odbywają się w ramach projektu W hołdzie poległym powstańcom

styczniowym, który jest realizowany w ramach programu pn. Wdzięczni

Bohaterom – Powstańcom Styczniowym organizowanego przez Ministerstwo

Obrony Narodowej – Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa, którego

celem jest podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej,

pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej,

obywatelskiej i kulturowej.

Ramowy program warsztatów:

Piątek 10 listopada 2023

17.00 – rozpoczęcie, sprawy organizacyjne, rys historyczny

18.30 – Msza święta

19.30 – kolacja

Sobota 11 listopada 2023

10.00 Przyjazd uczestników, przedstawienie ramówki warsztatów, rozdanie

materiałów warsztatowych oraz partytur utworów

10.30 – zajęcia warsztatowe w grupach cz. 1

kobiety (duża galeria): emisja głosu, nauka poszczególnych głosów

utworów

mężczyźni (mała galeria): emisja głosu, nauka poszczególnych głosów

utworów

12.00 wspólna modlitwa Anioł Pański

12.05 – zajęcia warsztatowe w grupach cz. 2

13.30 – obiad

14.30 – zajęcia warsztatowe w grupach  cz. 3

16.00 – zajęcia warsztatowe w grupach  cz. 3

17.30 – kolacja

18.30 – Msza święta

Niedziela 12 listopada 2023

9.30 – 11.30 wspólne zajęcia warsztatowe wszystkich uczestników

12.00 – Msza święta

13.00 – Koncert w wykonaniu uczestników warsztatów

14.00 – obiad

ks. dr Jacek Nogowski – proboszcz

Pozostałe artykuły