Modlitwa za zmarłych członków Kapituły Katedralnej

8 listopada w Ełckiej Katedrze modlono się w intencji zmarłych kanoników Kapituły Katedralnej. Mszy świętej koncelebrowanej przewodniczył Biskup Jerzy Mazur, a homilię wygłosił ks. dr kan. Dariusz Kruczyński, dyrektor Caritas Diecezji Ełckiej.

W homilii kaznodzieja przypomniał zebranym wartość relacji z Mistrzem oraz wyjaśnił kim jest i co sobą powinien reprezentować uczeń Jezusa. Zachęcał aby spojrzeć na Ewangelię w sposób wolny, przez pryzmat daru łaski, a nie przymusu i nakazu. „Uczeń, to ten, który w wolności serca jest wpatrzony w swojego Nauczyciela. Ufa Mu i powierza swoją drogę życiową” – stwierdził ks. Kruczyński. Zadał tez słuchaczom pytanie: „Jakim uczniem ja jestem, czy jestem godny relacji z Mistrzem?”.

„Jest to piękny zwyczaj, tradycja, wypływająca z naszej wiary, modlić się za zmarłych. Dziś, w naszych modlitwach polecamy zmarłych kanoników Kapituły Katedralnej, mając nadzieje, że Bóg przyjmie ich w swoim miłosierdziu do swego Królestwa” – powiedział bp ełcki na zakończenie Eucharystii. Przypomniał również zebranym o wielkim dziele diecezji ełckiej, jakim jest Szkoła Katechistów, zaprosił do zaangażowania w nie (https://diecezjaelk.pl/szkola-katechistow).

Celem Kapituł jest pielęgnowanie i rozwijanie duchowej oraz kulturowej tradycji Kościoła Ełckiego oraz sprawowanie bardziej uroczystych czynności liturgicznych w Kościele Katedralnym i Konkatedrach w Suwałkach i Gołdapi. Kapituły podejmują troskę o kształtowanie wrażliwości duchowieństwa na wymogi dyscypliny kościelnej i znajomość współczesnej myśli teologicznej. Dodatkowo wypełniają również zadania zlecane przez Pasterza Diecezji m.in. reprezentują Biskupa podczas uroczystości.

Działania i strukturę kapituły wyznacza odpowiedni Statut. W Skład kapituły wchodzą Kanonicy Gremialni, którzy tworzą właściwe gremium Kapituły, oraz Kanonicy Honorowi i zasłużeni. Liczba Kanoników Gremialnych i Honorowych jest z reguły oznaczona w Statucie Kapituły. Zgodnie ze statutem wszyscy kanonicy maja prawo noszenia stroju chórowego oraz kapitulnego dystynktorium; wśród kanoników kapituły może być także kilku prałatów.

Jesienne spotkania kapituł mają charakter spotkania formacyjnego oraz modlitwy za zmarłych biskupów i kanoników.

6. listopada w Konkatedrze pw. Matki Kościoła w Gołdapi, pod przewodnictwem bp Jerzego Mazura, biskupa ełckiego modlono się w intencji zmarłych kanoników Sambijskiej Kapituły Konkatedralnej. 8 listopada w Katedrze Ełckiej gromadzi się na modlitwie Ełcka Kapituła Katedralna, natomiast 10 listopada w Sejnach popłynie modlitwa w intencji zmarłych kanoników Kapituły Kolegiackiej Sejneńsko-Wigierskiej.

ks. kz

Modlitwa za zmarłych ks. kanoników w Gołdapi i Sejnach

Pozostałe artykuły