Relikwie bł. Samarytan z Markowej w kościele wigierskim

W niedzielę, 3 grudnia 2023 r. bp Jerzy Mazur, biskup ełcki w kościele wigierskim mówił: „Od błogosławionej Rodziny Ulmów uczcie się tej wierności, zawierzania siebie Bogu. Uczcie się miłości Boga i drugiego człowieka. Przyprowadzajcie swoje dzieci do błogosławionych”.

Uroczystej Mszy św., podczas której bp Stanisław Jamrozek, biskup pomocniczy archidiecezji przemyskiej wniósł relikwie bł. Rodziny Ulmów, przewodniczył bp Jerzy Mazur, biskup ełcki. Zgromadzonych na Eucharystii powitał ks. kan. dr Jacek Nogowski, proboszcz par. pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wigrach. Dziękując za dar relikwii błogosławionych męczenników z Markowej powiedział, że przybywają oni do wspólnoty parafialnej również jako patroni Adwentu. „Wpatrując się w nich będziemy przygotowywać się do świąt Bożego Narodzenia. Aby nasze czuwanie, do którego zaprasza nas słowo Boże, doprowadziło nas do spotkania Jezusa” – zachęcał proboszcz z Wigier.   

W homilii bp Stanisław Jamrozek nawiązując do czytań podkreślał, że Pan Bóg przychodzi z pomocą i będzie umacniał tych, którzy Mu zaufali. „Bóg przez swoje słowo pokazuje nam drogę, która prowadzi do Nieba. Jeżeli je czynię, to staję się bogaty duchem, potem przekazuję z tego bogactwa ducha moim najbliższym, dzielę się tym doświadczeniem bliskości Pana. Błogosławiona Rodzina Ulmów jest przykładem takiego zaufania Bogu” – mówił biskup z Przemyśla.

Czyn Józefa i Wiktorii Ulmów do dzisiaj rodzi wiele pytań, niepokoi, porusza. Biskup również przypomniał, że Ulmowie nazywani są Samarytanami z Markowej dlatego, że w tak trudnych czasach zatroszczyli się o tych, którzy zapukali do ich domu. „Chociaż byli świadomi, że za okazanie pomocy Żydom grozi śmierć, potrafili okazać pełnię człowieczeństwa. Do dzisiaj spotyka się zarzuty, po co było to im potrzebne? Stracili życie oni, ich dzieci, narażali też innych na śmierć, na pacyfikację całej wioski? Jednak oni pokazali, że życie ziemskie nie jest absolutną wartością. W momencie kiedy stajemy się darem dla innych, wtedy potrafimy oddać życie za innych tak, jak Chrystus oddał życie za nas. Wtedy stajemy się całkowitym darem dla Boga” – wyjaśniał bp Jamrozek.   

Na kanwie życia błogosławionych z Markowej, bp Stanisław Jamrozek wskazał, że możemy od nich uczyć się wiary w Boga, poznawania Go. Mówił: „Poznaję Boga kiedy jestem wsłuchany w Boże słowo, kiedy to słowo odkrywam. Boga poznaję na modlitwie, rozpoznaję Go w Eucharystii, w drugim człowieku. Trzeba oczami wiary spoglądać na świat”.

„Błogosławieni Józef i Wiktoria uczą też nas, że małżonkowie są dla siebie nawzajem darem. Powinni siebie kochać bardziej niż dzieci. Jeśli małżonkowie siebie kochają, to i dzieci będą w takiej rodzinie wzrastały w miłości. Błogosławieni uczą nas również tego, żeby spędzać czas razem z dziećmi. Dzisiaj często rodzice kupują jakieś zabawki, gry…, żeby dziecko się czymś zajęło, a ono najbardziej potrzebuje obecności rodziców. Czas spędzony z najbliższymi nigdy nie jest stracony. Musimy zabiegać o to, żeby nie zabrakło nam tego czasu na okazywanie miłości, życzliwości dla dzieci. Dzieciom również trzeba stawiać wymagania, żeby nie rosły na egoistów, żeby nie były tylko skoncentrowane na sobie. I uczyć dzieci, żeby były przygotowane do zadań, które kiedyś będą pełniły” – taka refleksja dzielił się biskup pomocniczy.

Na zakończenie bp Stanisław Jamrozek zachęcał uczestników, aby korzystali z sakramentów świętych. „Dzień przed ich śmiercią w parafii była spowiedź wielkopostna. Z pewnością przystąpili do tego sakramentu. To jest też taka zachęta dla dzisiejszego świata, aby korzystać z sakramentów, które nas umacniają, które pozwalają duchowo wzrastać. Dzięki tym sakramentom Pan Bóg nas kształtuje” – zapewniał.

Bp Jerzy Mazur wyraził wdzięczność biskupowi przemyskiemu za obdarowanie diecezji ełckiej relikwiami błogosławionych męczenników z Markowej. Zachęcał uczestników do pielgrzymowania śladami błogosławionych ziemi przemyskiej, wśród których wymienił bł. Bronisława Markiewicza, św. Andrzeja Bobolę i wielu innych. „Zachęcam was, abyście podchodzili do tych relikwii, abyście poznawali jeszcze bardziej rodzinę Ulmów. Za ich wstawiennictwem wypraszajcie potrzebne łaski dla waszych małżeństw, waszych rodzin, dla rodzin naszej diecezji” – mówił biskup ełcki.

Relikwie bł. Rodziny Ulmów będą wystawione do kultu w Kaplicy Adoracji, w kościele wigierskim, gdzie ks. proboszcz utworzył relikwiarium – skrawek Nieba.    

Pozostałe artykuły