XXII rok nieustannej modlitwy

Pierwszą Niedzielą Adwentu rozpoczyna się XXII rok modlitwy Dzieła Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa. Każdego roku członkowie dzieła od nowa podejmują zobowiązanie modlitewne oparte na Koronce do Ducha Świętego. W dniu dzisiejszym zakończyła się inauguracja nowego roku modlitewnego szturmu do Nieba Dzieła Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa w rejonach: giżyckim, piskim, oleckim i ełckim. Pod koniec listopada zainaugurowano nowy rok w rejonie augustowskim i suwalskim. W każdym rejonie Mszy św. przewodniczył bp Jerzy Mazur, biskup ełcki lub bp Dariusz Zalewski, biskup pomocniczy.

Uroczysta Msza św. w rejonach była koncelebrowana wraz z duchowymi asystentami DNNUJ z udziałem jego członków, parafian oraz osób, które chciałyby włączyć się w modlitwę Koronką do Ducha Świętego. Przeżywanie inauguracji w rejonach umożliwia udział w tych uroczystościach nie tylko członkom Dzieła, ale także wszystkim wiernym. Przy okazji tych spotkań, członkowie są zachęcani do duchowej łączności i jedności wspólnoty podczas Mszy św. do Ducha Świętego w parafiach, w każdy trzeci poniedziałek miesiąca.  

Jak podkreślają członkowie dzieła, wyjątkowość tej wspólnoty polega przede wszystkim na tym, że powstało z inicjatywy wiernych świeckich, którzy organizują się w grupy modlitewne. Modlitwa odbywa się według możliwości pod względem miejsca i czasu. Każdy członek grupy zobowiązany jest do pilnowania swego dyżuru modlitewnego. Kolejne osoby zapraszane są do podjęcia modlitwy przez innych, którzy trwają już na modlitwie. Obecnie w DNNUJ modli się ponad 7,5 tys. osób z diecezji ełckiej.

Podczas spotkania w rejonie oleckim, 2 grudnia 2023 r. bp Dariusz Zalewski dokonał poświęcenia sztandaru DNNUJ parafii pw. Świętej Rodziny. Członkowie dzieła w ten sposób nie tylko pragną zaznaczyć swoją obecność wśród wspólnot, ale przede wszystkim uczcić jubileusz XX lat istnienia w parafii. To jest również wyraz wdzięczności i pamięci o tych, którzy przyczynili się do zaistnienia dzieła jako wspólnoty w parafii.

W homilii bp Zalewski zauważył, że pierwszą Niedzielą Adwentu rozpoczyna się nowy rok pracy duszpasterskiej i formacyjnej Kościoła w Polsce. „Tym razem naszej wędrówce wiary będzie towarzyszyło hasło: „Uczestniczę we wspólnocie Kościoła. Chodzi o to, by postrzegać i przyjmować Kościół nie jako rzeczywistość zewnętrzną, coś dalekiego i odrębnego od mojego codziennego życia, ale właśnie jako część mojego życia. Dopiero wtedy może przyjść jakieś głębsze zaangażowanie. Bo gdy patrzymy na Kościół jako coś zewnętrznego to zawsze pojawia się pokusa, by to zaangażowanie zostawiać innym, albo traktować je zadaniowo, mylić z aktywizmem, mniejszymi czy większymi sprawami, jakie trzeba dla parafii zrobić. Tymczasem chodzi o to, by w tym powołaniu, w którym żyję, jako człowiek świecki, jako ksiądz, zakonnik, żona, matka, licealista, ojciec, dziadek, człowiek samotny, bym w tym moim życiu budował/budowała Kościół i wierzył/wierzyła, że to jest moje miejsce” – wyjaśniał biskup pomocniczy diecezji ełckiej.

Biskup zachęcał, aby w tym nowym roku stawiać sobie pytanie: Co ja zawdzięczam Kościołowi? Wskazywał też na chrzest, wiarę, drogę wiary jako na skarby, które często w naszym życiu pozostają zakopane, ukryte, bo się do nich przyzwyczailiśmy, a trzeba je wciąż na nowo odkrywać i w ich perspektywie zobaczyć, jak mogę Kościół budować – formując się, pogłębiając moją wiarę, ale nie sam – w relacji ze wspólnotą.

„W wielu z nas może rodzić się pytanie: czy ja naprawdę mam swoją cząstkę w prawdziwym i żywym Kościele? Wiara, łaska, uznawanie i przyjmowanie władzy, która w imieniu Chrystusa naucza, uświęca i rządzi Kościołem, są to czynniki niezbędne dla uczestniczenia w życiu Kościoła, czynniki pozwalające nam powiedzieć: ja również jestem „Kościołem”. Tutaj zjawia się inne pytanie, pytanie bardzo ważne, bardzo często stawiane: Czy grzesznik, ten, kto nie jest w łasce Bożej, jest nadal członkiem Kościoła? Odpowiedź w słowach jest łatwa, ale rzeczywistość, jaka w słowach tych się kryje, jest bardzo poważna i skomplikowana: tak, grzesznik (pod warunkiem, że zachował wiarę), jest nadal w Kościele, ale życie miłości już w nim nie krąży. Jest on w Kościele, ale jako członek bezwładny, jak gałąź na pniu odłamana, chociaż jeszcze w dalszym ciągu na nim wisi. Nie widać więc, co mogłoby się gorszego przytrafić członkowi Kościoła, chyba tylko to, żeby został „ekskomunikowany”, to znaczy wyłączony z jego wspólnoty tak duchowej, jak i prawnej. Oczywistym jest zatem, że dla chrześcijanina rzeczą najlepszą jest uczestniczenie w pełni życia Kościoła. A kto w nim uczestniczy najlepiej? To jasne: ten, kto od Kościoła otrzymuje świętość sakramentalną i stara się, by przeszła w jego świętość moralną. Do świętości zaś powołani jesteśmy wszyscy” – zachęcał do pogłębionej refleksji bp Dariusz Zalewski.

Ks. kan. dr Andrzej Jaśko, proboszcz par. Podwyższenia Krzyża Świętego w Olecku, dziękując za udział w dzisiejszym spotkaniu zauważył, że jest to owoc zaangażowania się wszystkich wspólnot DNNUJ rejonu oleckiego.

Uroczystą Mszę św. poprzedziła adoracja Najświętszego Sakramentu z konferencją wprowadzającą w istotę trwania przed Bogiem. Cisza, do której zapraszał ks. Jaśko jest zachętą do uczenia się modlitwy adoracji.       

Dzieło Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa tworzą osoby, które łączą się w czternastoosobowe grupy. Każda z nich otrzymuje od organu prowadzącego intencje, które co roku przedstawiane są ordynariuszowi diecezji. Jednej osobie z grupy przypada trzy razy w ciągu roku dyżur modlitewny w tej konkretnej intencji. Jest wiele świadectw osób, które nie tylko w tej intencji się modlą koronką do Ducha Świętego, ale też podejmują w tej formie codzienną modlitwę za siebie i swoje rodziny.

W parafii, gdzie zawiązuje się grupa modlitewna DNNUJ organizację działania powierza się jednej osobie nazywanej koordynatorką. Do niej należy troska, aby grupy otrzymały intencję, rozpisane terminy, a w sytuacjach śmierci jakiejś osoby z grupy, aby znaleźć brakujące osoby.

Diecezjalnym asystentem DNNUJ od tego roku jest ks. kan. dr Jerzy Szorc, biblista, proboszcz par. Opatrzności Bożej w Ełku, a w rejonach są wyznaczeni przez biskupa ełckiego księża asystenci. Dzieło w diecezji ełckiej istnieje od 2002 r. Współzałożycielami dzieła są: śp. Danuta Bąk oraz śp. ks. inf. Włodzimierz Wielgat.

Pozostałe artykuły