Miejskie Spotkanie Opłatkowe w Ełku

„Tego wieczoru pochylamy się nad tajemnicą wcielenia i narodzenia Syna Bożego. W tej zadumie nad tajemnicą, zastanawiamy się i stawiamy pytanie: po co Jezus przyszedł na świat?” – mówił bp Jerzy Mazur, biskup ełcki podczas Miejskiego Spotkania Opłatkowego. W tym roku odbyło się ono w środę 20 grudnia 2023 r., wieczorem w Ełckim Centrum Kultury. Gospodarzami tej uroczystości byli bp Jerzy Mazur, biskup ełcki oraz Tomasz Andrukiewicz, prezydent Ełku.

Przybyłych gości witał chór „Fantazja” ze Szkoły Podstawowej nr 4, pod batutą Tomasza Sulimy.

Na rozpoczęcie spotkania głos zabrał moderator miasta Ełk – ks. prał. Mieczysław Brzóska. „Tylko ten kto się uniży, umniejszy, stanie się jak dziecko, może zbliżyć się do Dziecięcia, które się tu narodziło, do wcielonego Boga. Tylko ten, kto potrafi zejść z konia władzy, zaszczytów, wszechstronnej wiedzy, wykształcenia, wysokiego mniemania o sobie, samowystarczalności, zrozumie, co to znaczy, że Bóg stał się człowiekiem” – mówił. „Święta Bożego narodzenia stawiają nam pytania, czy jesteś gotowy zgiąć kolana przed Bogiem, oddać Mu cześć i uznać w Nim Pana swojego życia” – dodał.

Młodzi aktorzy z Przedszkola Miejskiego Słoneczna Ósemka w Ełku, pod czujnym okiem Pani Dyrektor Edyty Dąbrowskiej, wprowadzili w atmosferę świąteczną pięknym spektaklem jasełkowym. Grupę ponad 60 aktorów tworzyli uczniowie, rodzice, nauczyciele i przyjaciele. Ta opowieść, jak zauważył bp Jerzy Mazur pomaga nam odkrywać prawdę o Bożym Narodzeniu. „Drodze rodzice, dzieci, jesteśmy dumni z was. Przesłanie tego występu odczytuje jednoznacznie. Pokłońmy się, oddajmy cześć Temu, który narodził się w Betlejem. Za te zachętę pokłonu z serca wam dziękuję” – mówił biskup.   

„To nie jest przypadek że nasze łamanie się opłatkiem poprzedzają jasełka. Chcemy przypomnieć w ten sposób historię narodzin, miłości, historię dzielenia się dobrem. Pięknie to drogie dzieci zrobiłyście” – dziękując artystom, mówił prezydent miasta Ełku.  

Część modlitewna spotkania rozpoczęła się wniesieniem Światła Betlejemskiego przez harcerzy z Hufca ZHP Ełk. W tym roku akcji Światła Pokoju towarzyszy hasło: „Czyńmy pokój”. Bp Mazur wskazując na Światło Betlejemskie mówił: „Światło Betlejemskie prowadzi nas, aż do Groty Betlejemskiej. To światło symbolizuje Jezusa Chrystusa, który przyszedł na świat jako Światłość. Biorąc dzisiaj opłatek do ręki chcę wyrazić wszystkim wdzięczność za czynione dobro w minionym roku. Łamiąc się opłatkiem, umiejmy sobie przebaczać, niech to pragnienie pokoju i dobra płynie z głębi naszych serc.”

 „Chrystus – Bóg, w  Swoim narodzeniu chce nas obdarować prawdziwym szczęściem. Otwierajmy się na przesłanie, które płynie z Groty Betlejemskiej, które płynie z kart Pisma Świętego” – zachęcał zebranych ordynariusz ełcki. „Szukać i znaleźć, niech te dwa słowa wyrażą moje życzenia. Bądźmy tak jak Pasterze: szukajmy i znajdujmy Boga w codzienności. Bądźmy jak Trzej Królowie. Po złożeniu darów Jezusowi, inna drogą, przemienieni wracajmy do swoich rodzin, miejsc pracy, obowiązków. Niech wasze serce, wasza rodzina stanie się swoistym Betlejem” – dodał.

Do uczestników spotkania opłatkowego słowo skierował również prezydent Tomasz Andrukiewicz. Mówił: „Trafiłem dziś na jasełka do naszego Tęczowego Domu, do Sióstr Benedyktynek. Zobaczyłem tam Matkę Bożą na wózku, św. Józefa z niepełnosprawnością, chłopców – aniołów, którzy nie mówią, nie rozumieją, ale czują miłość. Czułem jak kruszeje mi serce, poczułem to Boże Narodzenie, to prawdziwe Boże Narodzenie. Takiego świętowania życzę Państwu. Poczucia Bożego Narodzenia w sercu, dobrej miłości”.   

Dziękując wszystkim, za tworzenie ełckiej wspólnoty samorządowej, za zmienianie miasta na lepsze, prezydent miasta Ełku życzył, byśmy wierzyli w nadzieję, że wszystko będzie dobrze, że wszystko się poukłada.

W spotkaniu wzięli udział m.in. ełccy duchowni różnych wyznań, parlamentarzyści, przedstawiciele samorządu miejskiego, wojewódzkiego, powiatowego i gminnego, przedstawiciele miejskich oraz powiatowych jednostek organizacyjnych, wymiaru sprawiedliwości i służb mundurowych, oświaty, organizacji pozarządowych i związków zawodowych, a także przedsiębiorcy, bankowcy i dziennikarze. Jak zauważył Tomasz Andrukiewicz, tak licznie przybyli goście swoją obecnością potwierdzili potrzebę takich spotkań, relacji, życzliwości.

Łamaniu się opłatkiem i wymianie życzeń towarzyszył śpiew kolęd w wykonaniu  ełckiego chóru Kontrapunkt.

Ks. KZ

Pozostałe artykuły