Czyńmy pokój – darem Światełka Betlejemskiego

Betlejemskie Światło Pokoju dzięki zaangażowaniu harcerzy z Hufca ZHP w Ełku rozbłysło w diecezji ełckiej. W poniedziałek, 18 grudnia 2023 r. o godz. 18.00, harcerze przekazali  Betlejemskie Światło Pokoju bp. Dariuszowi Zalewskiemu, biskupowi pomocniczemu diecezji ełckiej. Od 33 lat, nieprzerwanie młodzi skauci i harcerze jednoczą się, aby z Groty Betlejemskiej do naszych rodzin dotarło to światło, któremu w tym roku towarzyszy szczególne hasło: „Czyńmy pokój”. 

Uroczystość rozpoczęła się przed katedrą ełcką rozpaleniem symbolicznego ogniska, do którego posłużył ogień Betlejemskiego Światła Pokoju. Przy płonącym ognisku komendantka hufca ZHP w Ełku pwd Klaudia Mierzejewska powitała biskupa, przybyłych kapłanów oraz młodzież. Zwróciła uwagę, że przekazując światełko na ręce biskupa rozpoczyna się sztafeta w diecezji ełckiej. Harcerzom życzyła, aby niosąc to Betlejemskie Światło Pokoju do parafii, szkół, różnych instytucji, a zwłaszcza do rodzin naszej diecezji, uważali na wiatr i inne niedogodności, by nie pozwolili zgasnąć temu światłu. By mogło dotrzeć wszędzie, gdzie jest oczekiwany Jezus. Zachęcała, aby w tym świątecznym czasie zastanowić się czym jest pokój i jak go czynić oraz jak rozpalać w swoich sercach.  

Bp Dariusz Zalewski wyrażając wdzięczność harcerzom za starania, aby to Światło Betlejemskie do tarło do Ełku i diecezji ełckiej zauważył, że w tym trudnym czasie toczących się wojen hasło jest bardzo wymowne: „Czyńmy pokój”. „Chrystus jedno z błogosławieństw poświęcił pokojowi, mówiąc: „błogosławieni czyniący pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi”. Wiemy też, że pokój jest Chrystusowym darem. Jesteśmy zaproszeni, by czerpać ten dar od Jezusa, który jest jego źródłem i dzielić się nim z innymi” – mówił bp Zalewski.

Płomień z Groty Betlejemskiej do katedry ełckiej wniósł bp Dariusz Zalewski w asyście harcerzy. Uroczystej Mszy św. przewodniczył bp Dariusz Zalewski, a homilię wygłosił rekolekcjonista ks. kan. dr Jacek Uchan.

Uczestników powitał ks. kan. dr Marek Bednarski, proboszcz katedry ełckiej. Mówił: „Zapachniało Ziemią Świętą. Dzisiaj jak wiemy, to miejsce rozbrzmiewa hukiem wybuchów, płaczem wielu ludzi w tym dzieci. Wspominamy, tę noc sprzed 2 tys. lat, gdy noc betlejemska została rozdarta przez płacz Dziecka, które narodziło się otoczone miłością i pokojem.  Prośmy w tej Eucharystii, aby pokój stał się też udziałem dzieci, które żyją w 2023 roku w Betlejem, a które są przerażone, przestraszone. Mimo tej sytuacji, podzielili się z nami tym Światłem. Przez wasze ręce to światło będzie docierało w wiele miejsc” – zauważył ks. Bednarski.

 W homilii ks. Jacek Uchan podkreślał, że nie tylko symbolicznie, ale i na kanwie świata przyrody Jezus narodził się w najciemniejszy czas. To jeszcze bardziej podkreśla prawdę, że Jezus przychodzi na świat jako Światłość świata, aby zwyciężyć wszelkie ciemności. „Dzisiaj ciemność można spotkać wszędzie: w naszych domach, na ulicy, w różnych środowiskach. Ta ciemność ma różne imiona: zazdrość, zawiść, pragnienie zemsty, nienawiść…” – wyjaśniał rekolekcjonista.

Wskazując na sytuację św. Józefa, który jak podaje Ewangelia, „nie bał się wziąć Maryi do siebie” ks. Uchan zwrócił uwagę, że również w naszych relacjach powinniśmy szukać takich rozwiązań, aby nikogo nie krzywdzić. 

Omawiając symbole związane z przeżywaniem nadchodzących świąt, kapłan powiedział: „Będziemy łamać się białym opłatkiem, w tym geście chciałbym widzieć przełamanie ciemności naszych serc. Może to jest ten moment naszego życia, aby nastąpiło przełamanie jakiegoś uprzedzenia, jakiejś nieżyczliwości. Może nastąpi takie przełamanie, że osoby, które nie rozmawiają ze sobą, zaczną rozmawiać” – zachęcał rekolekcjonista.

Kapłan zachęcał, aby patrzeć na drugiego człowieka jak na dar, prezent od Boga i gestami czułości, słowami dać to odczuć swoim bliskim. „Nie wstydźmy się pokazywać, że drugi człowiek jest dla nas ważny” – mówił.   

Zwrócił uwagę również na tradycyjnie pozostawiane puste miejsce przy stole wigilijnym. Tłumaczymy, że jest to miejsce dla niespodziewanego gościa. „Są w naszym życiu osoby, z którymi chcielibyśmy bardzo zasiąść do stołu, niestety jest to niemożliwe, bo fizycznie ich z nami nie ma, bo odeszli do życia wiecznego. Niech to puste miejsce będzie też dla nas zaproszeniem, żeby o nich pamiętać. Miłość obecności zamieniamy na miłość pamięci” – mówił ks. Jacek Uchan.  

Na zakończenie Eucharystii harcerze otrzymali dwanaście, zapalonych Betlejemskim Światłem Pokoju świec, z którymi bp Dariusz Zalewski posłał młodzież w diecezję.

Po Mszy św. harcerze zgromadzili się na dorocznym spotkaniu w budynku kurialnym. Agapie towarzyszyły życzenia i przedstawienie artystyczne.       

Ks. hm. Tadeusz Białous, diecezjalny duszpasterz harcerzy życzył młodzieży, aby rozpoznawali to światło, które zostało im powierzone, by pełniąc swoje obowiązki, nie zapominali o najważniejszej służbie, do jakiej powołuje ich Chrystus. By mieli odwagę dawać świadectwo w swoich środowiskach.

Od wtorku harcerze rozpoczną sztafetę światła po diecezji ełckiej. W środę 20 grudnia br. Światełko Betlejemskie zabłyśnie na Miejskim Spotkaniu Opłatkowym w Ełckim Centrum Kultury.

Pozostałe artykuły