Sympozjum naukowe w WSD w Ełku

W imieniu organizatorów chciałbym serdecznie zaprosić do udziału w sympozjum naukowym, które odbędzie się 27 stycznia 2024 r. w WSD w Ełku.

Temat tegorocznej konferencji brzmi: „Wspólna droga – różne zadania. Świeccy i duchowni w Kościele”.

Program konferencji znajduje się na załączonym plakacie.

Osoby, które zdecydują się wziąć udział w sympozjum bardzo proszę o potwierdzenie obecności do 25 stycznia (e-mail: wsd@diecezja.elk.pl).

z Chrystusowym pozdrowieniem

ks. Marcin Sieńkowski

rektor WSD w Ełku

Pozostałe artykuły