Spotkania opłatkowe ełckich pasterzy z kapłanami. Zapowiedź Kongresu Eucharystycznego Diecezji Ełckiej

W diecezji ełckiej od tygodnia trwają spotkania opłatkowe duchownych z biskupem Jerzym Mazurem oraz biskupem Dariuszem Zalewskim. W Piszu, Suwałkach, Ełku i Augustowie spotkania już się odbyły,  natomiast w Giżycku i Olecku są zaplanowane na 15 i 16 stycznia.

Podczas spotkań biskup Jerzy Mazur podsumowywał miniony rok w diecezji ełckiej i kościele powszechnym, wyróżnił najważniejsze wydarzenia poprzedniego roku oraz zapowiedział nowe, które odbędą się w obecnym, 2024 roku, a także w następnych latach.

Biskup zachęcił zebranych kapłanów do podsumowania swojej pracy na przestrzeni roku i refleksji nad sukcesami oraz napotkanymi trudnościami. Podziękował za trud, dobro i poświęcenie, za posługę głoszenia Słowa Bożego i trwanie w miłości miłosiernej. „Zło piętrzy się wtedy, kiedy dobrzy ludzie przestaną czynić dobro. Czyńcie nieustannie dobro” – zachęcał zebranych pasterz ełcki.

Biskup Mazur przedstawiając plany pracy na przyszłe lata w sposób szczególny zwrócił uwagę i wyczulił zgromadzonych duchownych na zbliżający się Kongres Eucharystyczny Diecezji Ełckiej. Zaprosił wszystkich do podjęcia wyzwania drogi eucharystycznej odnowy diecezji ełckiej, do ożywienia eucharystycznej żarliwości i wrażliwości wśród duchownych i świeckich, do szukania nowych metod i dróg dotarcia do wiernych z przesłaniem eucharystycznym.

Kongres będzie trwał od Wielkiego Czwartku 28 marca 2024 r. do  uroczystości Bożego Ciała 4 czerwca 2026 r. „Będzie to czas na zaangażowanie się duchownych i świeckich w ożywianie i budzenie eucharystycznej żarliwości wśród ochrzczonych diecezji ełckiej i przybywających na jej terenie. Program tych dwóch lat Kongresu Eucharystycznego pragnę razem z wami wypracować wyszczególniając wydarzenia w diecezji, dekanacie, parafii, rodzinie, na lekcji religii w szkole” – mówił ełcki ordynariusz.

„Praktykowanie wiary poprzez uczestniczenie we Mszach świętych niedzielnych i święta zmniejsza się, a także zmniejsza się liczba przystępujących do Komunii świętej Coraz większa liczba wiernych ma przeszkody w przyjmowaniu Komunii św. Jedną z przyczyn jest życie w związku niesakramentalnym. Statystyki pokazują, że połowa czy nawet więcej chrztów dzieci jest ze związków niesakramentalnych” – dodał.

Kongres ma być pomocą wiernym w przezwyciężaniu kryzysu wynikającego z pandemii i umocnieniem wiary poprzez przybliżenie prawdy o realnej obecności Chrystusa Zmartwychwstałego w Eucharystii, doświadczenia Jego bliskości, obecności  i radości spotkania z Chrystusem obecnym pod postacią chleba i wina.

Ma rozpalać miłość do życia Eucharystią, do adoracji Najświętszego Sakramentu poprzez pogłębienie wśród wiernych  duchowości eucharystycznej, zdumienia eucharystycznego, odnowienia kultu eucharystycznego w parafiach oraz pielęgnowanie życia sakramentalnego.

Również ma być ożywieniem naszej nadziei, że Eucharystia, w której uczestniczymy ma stawać się siłą inspirującą do wypełniania misji głoszenia Ewangelii o zbawieniu i stawania się świadkami spotkania z żywym Chrystusem.

W realizacji zamierzonego kongresowego celu, będzie pomocnym wiele inicjatyw, których realizacja dokona się na terenie diecezji ełckiej. Celebracje eucharystyczne, adoracje NS, sympozja o tematyce eucharystycznej,  katechezy koncerty, spektakle, to tylko niektóre z nich.

Biskup ełcki zachęcił również duchownych „by bardziej zwrócili uwagę na wydarzenia, które są już w diecezji, dekanatach, parafiach, by nadać im wymiar bardziej eucharystyczny”.

Każdorazowe kapłańskie spotkania opłatkowe w diecezji są okazją do podsumowania minionego czasu, wyciągnięcia wniosków, ale również pozwalają spojrzeć w przyszłość, snuć nowe plany. Do niech niewątpliwie należy zbliżający się Kongres Eucharystyczny Diecezji Ełckiej. Szczegóły zostaną podane wkrótce.

ks. KZ

Pozostałe artykuły