Ogólnopolskie spotkanie wspólnoty Wojowników Maryi w Ełku

Około 4 tysięcy osób wzięło udział w ogólnopolskim, otwartym spotkaniu formacyjnym wspólnoty Wojowników Maryi. „Załóż pełną zbroję Bożą” – to hasło spotkania, które rozpoczęło się na Pl. Jana Pawła II w Ełku, gdzie 8 czerwca 1999 r . Mszę św. sprawował Papież Jan Paweł II. Stamtąd wyruszyli w Procesji Różańcowej ulicami Kilińskiego, Grajewską – do salezjańskiej parafii pw. Św. Rafała Kalinowskiego. Nieśli krzyż, różne wizerunki i flagi Maryjne, a przede wszystkim różańce, na których modlili się za Ełk, diecezję ełcką i za Ojczyznę.

Po wygłoszonej przez założyciela wspólnoty – ks. Dominika Chmielewskiego SDB konferencji,  wzięli udział w Mszy św. koncelebrowanej, której przewodniczył biskup ełcki Jerzy Mazur. W homilii, opierając się na Ewangelii z dnia, gdzie Jezus powołuje celnika i zasiada do stołu z celnikami i grzesznikami, ukazał sens dążenia do świętości w każdym czasie, w realizacji życiowych postaw i pasji. „Wszyscy realizujemy powołanie do świętości. Jedni z nas idą za Jezusem drogą kapłańską. Inni jako osoby konsekrowane. Większość realizuje powołanie do świętości na drodze małżeńskiej, w rodzinie. Jezus usiadł razem z nami do stołu jako grzesznikami. Jezus obdarzył was powołaniem to pójścia za Nim z różańcem w ręku” – mówił kaznodzieja. „Chrystus pragnie nas dotknąć swoją miłością i miłosierdziem. Pomóżcie innym spotkać się z Chrystusem. Ale żeby do tego doszło, to trzeba omodlić na różańcu” – dodał.

„Walec dechrystianizacji toczy się i uderza w nas wszystkich, uderza w Kościół, w wartości chrześcijańskie. Ośmieszana jest wiara ludzi wierzących” – mówił ordynariusz. Przypomniał zebranym, że bronią żołnierza Chrystusowego, wojownika Maryi w walce z tym wszystkim jest krzyż, różaniec, Słowo Boże, wiara, prawda, miłość, Eucharystia. „Walczcie w mocy Ducha Świętego, z twórczą odwagą św. Józefa pokonując zło i wszelkie zakusy Szatana” – zachęcał. „Chrystus dzisiaj potrzebuje naszych rąk, naszych nóg, naszych ust, naszego serca, by ukazywać Jego miłość do człowieka” – dodał.

Biskup ełcki czerpiąc z postawy Pauliny Jaricot, założycielki Róż Różańcowych, zachęcał Wojowników Maryi, „by byli zapałką, która wznieca ogień prawdy, miłości, miłosierdzia. By byli węgielkiem, który płonie, który jest mocno rozżarzony, a wtedy pozostali w twoim środowisku od twojego słowa, twojej modlitwy, świadectwa wiary rozżarzą się i powstanie ogromny ogień waszej modlitwy i waszej wiary, waszej miłości, nadziei i odwagi”.

Po Mszy św. miała miejsce adoracja Najświętszego Sakramentu.

„Nasza formacja odbywa się głównie przez modlitwę, post, pracę nad swoimi słabościami. By poprzez Eucharystię, adorację Najświętszego Sakramentu stawać się lepszymi chrześcijanami, lepszymi mężami i ojcami” – mówi Marcin z Augustowa. „Maryja jest najkrótszą, najpewniejszą drogą do Ojca” – dodaje.

Ważna w życiu Wojownika jest relacja z Maryją, którą budują przez nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca, codzienny różaniec, czy zawierzenie Jezusowi przez Jego Matkę. Wojownicy Maryi czynni angażują się w życie Kościoła, przez modlitwę, osobiste świadectwo pokazują wartość wiary. Twierdzą, że miecz jest symbolem walki z grzechem i złem w sobie.

„Jestem tu z moimi synami. Miałem wewnętrzną potrzebę bycia dziś tu, w tym miejscu. Może za trzydzieści lat powiedzą z dumą, że byli tu z tatą, że modlili się trzymając w ręku różaniec. To napawa mnie ogromną nadzieją, że wiara jest siłą, że zawierzenie Ojcu przez serce Matki rodzi pokój i miłość w naszych rodzinach, w mojej rodzinie” – wyraził nadzieję jeden z ojców, Waldemar z Kalinowa.  

Wojownicy Maryi, to Maryjna wspólnota męska, która zawiązała się podczas odbywających się cyklicznie otwartych spotkań formacyjnych dla mężczyzn w Lądzie nad Wartą. By zostać Wojownikiem Maryi, niezbędne jest regularne uczestnictwo w spotkaniach ogólnopolskich oraz regionalnych. Po dwuletniej formacji i rekolekcjach opartych na „Traktacie o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny” św. Ludwika Marii Grignion de Montfort mężczyźni przystępują do Pasowania Mieczy, co nazywane jest aktem zawierzenia Maryi. Jest ono organizowane raz w roku.

W diecezji ełckiej obecnie jest 23 członków wspólnoty Wojownicy Maryi, kolejnych 17 przechodzi formację. Działają i posługują w dwóch wspólnotach: w Augustowie, gdzie opiekunem jest ks. Radosław Orchowski i w Ełku, pod opieką ks. Jerzego Walo SDB. W Polsce jest około 4 tysięcy mężczyzn między 18 a 50 rokiem życia, należących do tej wspólnoty.

ks.kz

Pozostałe artykuły