Spotkanie opłatkowe Środowisk Misyjnych Diecezji Elckiej

Na Spotkaniu Opłatkowym Środowisk Misyjnych Diecezji Ełckiej zgromadziło się dzisiaj ok. 150 osób. Wśród zaproszonych byli: rodzice misjonarzy, wolontariusze misyjni, dobrodzieje, członkowie kół misyjnych oraz dziecięce grupy kolędników misyjnych. Podczas Eucharystii w katedrze ełckiej modliliśmy się pod przewodnictwem Ks. biskupa Dariusza w intencji misji. Następnie udaliśmy się do sali konferencyjnej w budynku Kurii, gdzie w naszej dużej misyjnej rodzinie podzieliliśmy się opłatkiem. Naszą duchową łączność z misjonarzami nawiązaliśmy poprzez obejrzenie nadesłanych przez nich filmów oraz poprzez nagranie i przesłanie naszych pozdrowień dla misjonarek i misjonarzy. Wolontariusz Mariusz Wołońciej podzielił się z nami świadectwem z posługi misyjnej w Domu Dziecka w Betlejem. Potem obejrzeliśmy piękne Jasełka w wykonaniu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Woszczelach. Dziewczynki ze świetlicy Sióstr Albertynek w Olecku zaśpiewały kolędę w języku ukraińskim, a Pani Mirosława opowiedziała o działalności Koła Misyjnego Dorosłych w Suwałkach. Smaczny obiad był ostatnim, ale bardzo miłym punktem naszego spotkania.

s. Donata

Pozostałe artykuły