Wezwani by żyć swoim powołaniem

W Niedzielę Słowa Bożego, w katedrze ełckiej miało miejsce spotkanie w duchu ekumenicznym z przedstawicielami Kościołów chrześcijańskich z Ełku. Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił bp Dariusz Zalewski, biskup pomocniczy diecezji ełckiej.

Proboszcz katedralny, ks. kan. dr Marek Bednarski zachęcał, aby sięgać po Pismo Święte częściej, niż np. po pilot od telewizora. „W Słowie Bożym szukajmy w nim światła na swoją codzienność. Zgodnie ze słowami św. Hieronima, które często powtarzamy: „Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa” – mówił proboszcz. Zwracając uwagę na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan ks. Bednarski powiedział, że nie tylko w tym czasie modlimy się o zjednoczenie chrześcijan. Pan Jezus jedności nie wymuszał, ale o nią się modlił w czasie Ostatniej Wieczerzy – przypominał ks. proboszcz z ełckiej katedry.

W homilii bp Dariusz Zalewski nawiązując do czytań, zwrócił uwagę na wypełnianie woli Bożej  w naszym życiu. „Dzisiaj słyszymy, że jest kryzys powołań, ale kryzys nie jest w młodych, którzy może na te powołania nie odpowiadają, a tak często na ten problem patrzymy. Kryzys jest w Kościele, który nie odpowiada na czas – „kairos”, nie żyje swoim powołaniem na zewnątrz, nie daje znaków wiary, dlatego też tych powołań jest tak mało. Myślę, że problem leży w tym, abyśmy  żyli swoim powołaniem, aby to było widać na zewnątrz. Wtedy inni patrząc na nas, na Kościół, będą zadawali sobie pytania, które w nich są, a z którymi może nie mogą sobie poradzić, nie znajdują odpowiedzi. To jest też dla nas zadanie, abyśmy się nawracali, abyśmy całe nasze zaangażowanie kierowali na wolę Boga. To nie jest proste. Musimy się uczyć chodzenia po drogach Pana, aby inni patrząc na nas chcieli tak żyć” – wyjaśniał biskup.     

Bp Zalewski przypomniał, że nawrócenie często kojarzymy z grzesznym życiem. „A tu chodzi o to, abyśmy cały swój wysiłek skierowali ku temu, do czego zaprasza nas Pan Jezus. Gdy patrzymy na powołanie w Biblii, to wszystkie osoby, były odrywane od swoich codziennych zajęć. To nie byli ludzie bezrobotni. Mojżesz został powołany od pasienia owiec, Elizeusz od pracy na roli. Apostołowie również pracowali… Jezus, który przechodzi, mówi: „Pójdź za mną”, wcale nie zmienia ich zawodu. Nie mówi, że musicie się dokształcić, musicie pójść do szkoły rabinackiej, musicie poznać Torę, wtedy będziecie mogli głosić. On dostrzega ich trud, zaangażowanie, który wkładają w swoją pracę. Tak samo jest z nami, Bóg chce abyśmy swoje życie, swoją pracę, którą wykonujemy zorientowali na Boga, byśmy głosili Ewangelię tam, gdzie jesteśmy, tym co robimy” – zachęcał do refleksji biskup pomocniczy.

Bp Zalewski również przynaglał, aby właściwie przeżywać czas. Mówił: „Jak w czytaniach mogliśmy usłyszeć, Jezus mówi: „czas jest krótki”. To jest „kairos” – ten właściwy moment na to nasze nawrócenie, na skierowanie naszego życia ku temu do czego Bóg nas powołuje. Prośmy, abyśmy w swoim życiu potrafili rzetelnie odpowiadać na powołanie, które Bóg kieruje do każdego z nas”.         

Ks. kan. dr Jerzy Fidura, referent ds. ekumenizmu diecezji ełckiej wyraził wdzięczność za udział w spotkaniach ekumenicznych przedstawicieli Kościołów chrześcijańskich z Ełku. Zwrócił uwagę, że modlitwa o jedność trwa nieustannie.

Zgodnie z tradycją spotkań ekumenicznych miało miejsce skierowanie pozdrowień z innych Kościołów chrześcijańskich. Z Cerkwi prawosławnej pozdrowienia przekazał ks. Rafał Łaszczuk. Duchowny Kościoła prawosławnego podkreślił , że wszyscy jesteśmy powołani do głoszenia Słowa Bożego na mocy chrztu. „My również zostaliśmy powołani do głoszenia Słowa Bożego, ale także zostaliśmy powołani do modlitwy o jedność chrześcijan, do miłości chrześcijańskiej, do powrotu do tych pierwotnych wartości ludzkich, ale także chrześcijańskich”  – mówił ks. Łaszczuk.

„Dzisiaj wiele mówimy, że ekumenizm jest coraz trudniejszy i faktycznie trudno jest to kwestionować… Zwróćmy uwagę, że często chcemy osiągnąć jedność, ale idziemy od końca. Zaczynamy od tego co powinno przypieczętowywać nasz cel, a więc Boskiej Eucharystii. Zapominamy o drodze, która do tej jedności powinna nas prowadzić. Zwróćmy uwagę, że w codziennym ziemskim życiu liczymy bardziej na własne siły niż na pomoc samego Boga. Często boimy się Jemu po prostu zaufać. Nasze myślenie postrzegamy w kategorii kompromisu wiary w Chrystusa, a nie w kategorii odczytania Jego zbawiennej nauki” – wyjaśniał ks. Łaszczuk

Proboszcz Cerkwi Prawosławnej również podkreślał, że nie jest prawdą, że fakt posiadania jednego i tego samego teksu Biblii, a więc i Ewangelii jest gwarantem jedności. „Jedność tkwi nie w Biblii a w Chrystusie, w Jego nauczaniu. A nastąpi ona wtedy, gdy przestaniemy o jedności decydować tutaj na ziemi, kiedy okażemy sobie prawdziwą miłość chrześcijańską w pokornym myśleniu, nie przywłaszczając sobie kompetencji samego Boga. Jedność nastąpi wtedy, kiedy będziemy Go upraszać, aby oświecił nasze umysły i ukazał drogę powrotu do jedności z Chrystusem w Bogu Ojcu poprzez Ducha Świętego. Starajmy się więc dążyć do takiej jedności, do jakiej wzywa na s Chrystus w codziennym życiu, każdego dnia. Bowiem jak słyszeliśmy w tekstach ewangelicznych: „przybliża się królestwo niebios” – zachęcał ks. Łaszczuk.

Słowo pozdrowienia z parafii Metodystycznych Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego z Ełku i w Starych Juchach przekazała pastor Monika Zuber. Przypomniała, że na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan zostały przygotowane materiały. Nawiązując do hasła wybranego na ten czas: Będziesz miłował Pana, swego Boga… a swego bliźniego jak siebie samego powiedziała: „Przykazanie miłości i miłosierdzia jest uniwersalnym przykazaniem dla wszystkich. „Agape – oznacza czynienie dobra, tak więc nie w słowach, które czasami też leczą, nie tylko w głoszeniu, ale w czynieniu dobra, miłosierdzia, czasami w empatycznym towarzyszeniu tym, którzy nas potrzebują najbardziej jest wypełnienie powołania, które mamy wszyscy jako chrześcijanie: czynić dobro, czynić miłość. I w tym jesteśmy jedno, ponieważ niezależnie od tradycji, z których pochodzimy, niezależnie od naszych odmiennych zwyczajów, wszyscy mamy to samo powołanie w Chrystusie. Wszyscy w chrzcie stajemy się jedno. Niech ta myśl nam towarzyszy, niech nas zachęca do tego, aby dzień po dniu być dla drugiego człowieka dobrem i miłością” – zachęcała pastor Monika Zuber.    

Dar odpustu

Jak możemy przeczytać w Wykazie Odpustów (WO nad. 11/1): udziela się odpustu zupełnego wiernemu, który będzie uczestniczyć w kilku nabożeństwach w Tygodniu modlitw o jedność chrześcijan i weźmie udział w zakończeniu tego tygodnia.

W najbliższych dniach w duchu ekumenicznym spotkania odbędą się:

25 styczna (czwartek) Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana, ul. Toruńska 1, godz. 18.30
Nieszpory Ekumeniczne

28 stycznia (niedziela) Kościół Ewangelicko-Metodystyczny Miłości Bożej, ul. Słowackiego 26, godz. 11.00
Nabożeństwo Ekumeniczne

Pozostałe artykuły