Dziękujemy Bogu za dar powołania, dar konsekracji

W Uroczystość Ofiarowania Pańskiego, w tym roku już po raz 27. obchodzono Światowy Dzień Życia Konsekrowanego, a także Diecezjalny Dzień Życia Konsekrowanego.  

W piątek, 2 lutego 2024 r. biskup ełcki sprawował Mszę św. dziękczynną u Sióstr Karmelitanek Bosych oraz w katedrze ełckiej w koncelebrze z biskupem pomocniczym, prefektami WSD, a także przybyłymi zakonnikami. „Realizując wiernie swoje powołanie wskazujcie na pierwszeństwo Boga w życiu doczesnym, czyńcie wszystko, by Bóg był bardziej znany i kochany, by ludzie spotykając was pytali was o Boga. Idąc za Chrystusem prowadźcie innych do Niego, do Kościoła na spotkanie z Jezusem Eucharystycznym – przypominając w ten sposób, że tylko On nadaje prawdziwy sens naszemu życiu” – mówił bp Jerzy Mazur do zgromadzonych osób życia konsekrowanego w ełckiej katedrze.

Podkreślając Dzień Życia Konsekrowanego bp Mazur w homilii mówił: „W to dzisiejsze święto gromadzimy się jako dzieci Boże, którymi staliśmy się w czasie naszego chrztu świętego. Gromadzimy się jako osoby życia konsekrowanego, by dziękować Bogu za dar powołania, dar konsekracji.” 

W homilii biskup dzielił się refleksją: „Patrząc na życie i działanie osób konsekrowanych, wielu zadaje pytanie: jak to się dzieje, że człowiek jest w stanie zostawić wszystko i pójść za Chrystusem, że wybiera życie zakonne… Odpowiedź jest tylko jedna: tylko ten i ta może tak uczynić, kto spotkał się z miłością Jezusa Chrystusa, usłyszał Jego głos „Pójdź za Mną”, kto zafascynował się Chrystusem, kto Jego  miłości doświadczył w głębi swego serca i żyje w zażyłej relacji z Jezusem” – mówił bp Mazur.

Biskup życzył osobom życia konsekrowanego, aby uważnie wsłuchiwali się w głos Jezusa. Mówił:Dzisiaj kiedy zagraża nam inwazja pogaństwa, toczy się walec dechrystianizacji trzeba nam uważnie wsłuchać się w głos Jezusa… Naśladując Jezusa czystego, ubogiego i posłusznego, stawajcie się świadkami Jego obecności w dzisiejszym świecie.”

„Za św. Teresą z Lisieux pragnę wam przypomnieć, że „Jezus zstępuje co dzień z nieba nie po to, żeby pozostawać w złotej puszce, ale po to, by znaleźć inne niebo, nieskoń­czenie bardziej Mu drogie od tamtego: niebo naszej duszy uczynionej na Jego obraz”. Niech wasze dusze będą tym niebem, drogocennym niebem” – apelował hierarcha.

Biskup ełcki zachęcał zgromadzonych, aby  włączyli się w odnowę eucharystyczną diecezji ełckiej poprzez zaangażowanie w przygotowania i przeżycie Kongresu Eucharystycznego Diecezji Ełckiej. „Aby stał się on wielką wspólną modlitwą duchownych i świeckich, dziękczynieniem Bogu za Eucharystię, umocnieniem naszej wiary w prawdziwą i realną obecność Jezusa Chrystusa pod postacią chleba i wina. Niech to będzie błogosławiony czas do odnowienia relacji z Chrystusem obecnym w sakramencie Eucharystii” – zachęcał biskup.

Podczas Eucharystii zgromadzone osoby życia konsekrowanego dokonały odnowienia swoich ślubów. Dla Kościoła ełckiego, a szczególnie dla całej wspólnoty parafialnej jest to świadectwo wiary i życia zgodnego z charyzmatem zakonnym, który szczególnie w tym dniu skłania do wdzięczności Bogu za ich posługę i modlitwy o nowe powołania.

Wierni zachowując tradycję, przynieśli świece, tzw. gromnice, które zostały poświęcone.

Wprowadzeniem do wspólnej Eucharystii przeżywanego dziś również Diecezjalnego Dnia Życia Konsekrowanego było spotkanie w Centrum Oświatowo-Dydaktycznego, gdzie bp Dariusz Zalewski, biskup pomocniczy diecezji ełckiej, skierował konferencję formacyjną. Zgromadzonym Osobom Życia Konsekrowanego zwrócił uwagę na piękno adoracji. Podkreślał, że jest to przedłużenie Eucharystii. To trwanie przed Jezusem i z Jezusem. Biskup pomocniczy zwrócił uwagę na trudności, które towarzyszą modlitwie adoracyjnej. „Tym bardziej trzeba podejmować się i uczyć tej formy modlitwy. Adoracja jest modlitwą umierania. Tak jak ziarno wrzucone w ziemię, aby wydało plon, musi obumrzeć. I chociaż możemy tego od razu nie odczuwać, to modlitwa przed Najświętszym Sakramentem jest owocna” – zapewniał bp Zalewski.

Biskup pomocniczy przypomniał uczestnikom, aby ćwiczyli się w adoracji cichej. „Bóg kocha ciszę. On wypowiedział jedno Słowo – Jezusa. A jeśli chcę  usłyszeć Boga, muszę zamilknąć” – zachęcał opiekun osób konsekrowanych.

Wspólne świętowanie zakończyło się agapą.    

Na terenie diecezji ełckiej swoje powołanie realizuje 15 zgromadzeń zakonnych żeńskich oraz  12 parafii jest prowadzonych przez zakonników. Od kilku już lat Kościół ełcki ma także pustelnię franciszkańską. W diecezji ełckiej są również indywidualne formy życia konsekrowanego: dziewice i wdowy konsekrowane. Jak podkreślał bp Jerzy Mazur ta różnorodność form życia konsekrowanego jest bogactwem Kościoła ełckiego.  

mr

Pozostałe artykuły