Uhonorowanie bp. Jerzego Mazura Księgą Pamiątkową

       Redakcja czasopisma naukowego pt. „Studia Ełckie” we współpracy z Wyższym Seminarium Duchownym w Ełku miała ogromny zaszczyt uhonorować bp. Jerzego Mazura – Dostojnego Jubilata – Księgą Pamiątkową.

       W 2023 r. bp Mazur obchodził trzy ważne rocznice, które w dużej mierze stały się inspiracją do dedykowania Mu publikacji naukowej. Pierwszą z nich była 70. rocznica urodzin, która przypadała 6 sierpnia. Druga – a w zasadzie srebrny jubileusz – wiązała się z 25-leciem sakry biskupiej, której przyjęcie miało miejsce 31 maja 1998 r. w Nowosybirsku. Z kolei trzecia istotna rocznica dotyczyła objęcia urzędu biskupa ełckiego. Od tamtego czasu –17 kwietnia 2003 r. – minęło dwadzieścia lat. Każda z tych rocznic stała się impulsem do podkreślenia obecności i pasterskiej posługi bp. Mazura w Kościele, a zwłaszcza w diecezji ełckiej.

       Na Księgę Pamiątkową, którą tworzą cztery numery czasopisma, składają się artykuły poruszające różnego rodzaju problematykę. Dotyczą one głównie zagadnień teologicznych, ale również historii Kościoła, filozofii, prawa i mediów. W łącznej liczbie dwudziestu siedmiu artykułów naukowych znalazły się też takie, które bezpośrednio dotyczą bp. Jerzego. Mowa tu o trzech tekstach opublikowanych w czwartym numerze. Jeden z nich opisuje zaangażowanie Biskupa w animację i formację misyjną Kościoła w Polsce (ks. Z. Sobolewski). Drugi artykuł podejmuje temat aktywności bp. Mazura na rzecz promowania kultu bł. Marianny Biernackiej (K. Szymczycha SVD). W trzecim opracowaniu jest mowa o publikacjach autorstwa bp. Jerzego, które zostały zamieszczone w „Martyrii” na przestrzeni ostatnich dwudziestu jeden lat (ks. M. Sieńkowski).

       Pozostałe artykuły zostały przygotowane przez liczne grono Autorów (z Polski i z zagranicy). Niektórzy z nich współpracują z czasopismem od lat, inni publikują po raz pierwszy. Wielu z nich jest związanych z diecezją ełcką, a tym samym z bp. Mazurem.

       Wręczenie Księgi Pamiątkowej Dostojnemu Jubilatowi miało miejsce 7 lutego 2024 r. podczas zebrania Rady Księży Profesorów i Wykładowców WSD w Ełku.

       Dedykowana Księga została przygotowana w 25. roku wydawania „Studiów Ełckich”. To znaczy, że czasopismo ukazuje się nieprzerwanie od 1999 r. Bieżący, jak i wcześniejsze numery kwartalnika są dostępne na stronie internetowej: http://www.studiaelckie.pl/

       Serdecznie zapraszamy do publikowania tekstów naukowych w czasopiśmie o zasięgu międzynarodowym, a także do współpracy w prowadzeniu i rozwijaniu periodyku.

       Warto dodać, że pierwszą Księgę Pamiątkową bp Jerzy Mazur otrzymał w 2013 r.

ks. dr Marcin Sieńkowski

Redaktor naczelny „Studiów Ełckich”

Pozostałe artykuły