Jesteście silni i mocni jak Jezus na Krzyżu

„Jesteście silni i mocni jak Jezus na Krzyżu. Nie jesteście słabi. Jesteście mocni. Nie zmarnujcie waszego cierpienia, waszych modlitw” – mówił biskup ełcki Jerzy Mazur podczas homilii wygłoszonej w DPS „Misericordia” w Ełku. Celebrował tam Eucharystię oraz namaścił zebranych Świętymi Olejami. 

„Chorzy i cierpiący zawsze u św. Jana Pawła II zajmowali pierwsze miejsca. Podczas różnych światowych pielgrzymek zawsze było miejsce na spotkanie Papieża z chorymi i cierpiącym. Dlatego tez 32 lata temu nasz Rodak ustanowił Światowy Dzień Chorego – 11 lutego, we wspomnienie NMP z Lourdes. Tego dnia spotykamy się z chorymi, modlimy się z chorymi i za chorych, modlimy się za was ” – mówił do chorych uczestniczących Eucharystii ordynariusz ełcki.

Biskup prosił zebranych aby dar cierpienia i modlitwy ofiarowali w intencji chorych, cierpiących, Ojczyzny, pokoju na świecie oraz za nawrócenie grzeszników i o dar powołań. „Macie wielką moc. Niech wasz dar modlitwy i cierpienia wyjedna potrzebne łaski dla nas wszystkich. Przychodźcie tu, do tej kaplicy, tu jest Chrystus, nasz Bóg. Przychodźcie tu, jak ci trędowaci z przeczytanej przed chwilą Ewangelii. Na jego wzór uczcie się tu wiary” – prosił bp Mazur. „Nasza wiara powinna być wytrwała, silna i mocna. Powinna prowadzać do zawierzenia siebie Bogu (…) Stawajcie przed Chrystusem Ukrzyżowanym, aby być świadkiem Chrystusa Zmartwychwstałego” – dodał.

W uroczystości prócz pracowników i podopiecznych DPS „Misericordia” w Ełku uczestniczyli także rodziny pensjonariuszy. Po zakończonej Eucharystii, modlący się otrzymali obrazki z podobizną św. Józefa.

W dniu wczorajszym biskup ełcki celebrował Mszę św. i namaścił Świętymi Olejami pensjonariuszy DPS w Jaśkach k/Olecka. Natomiast bp. Zalewski, biskup pomocniczy, modlił się w DPS w Nowej Wsi Ełckiej.

Dom Pomocy Społecznej „Misericordia” w Ełku skierowany jest do osób w podeszłym wieku. Świadczone są tu usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające, uwzględniające indywidualne potrzeby osób starszych. Usługi te, dostosowane są do sprawności psychofizycznej osób starszych. Mieszkańcom Domu stworzone zostały godne i komfortowe warunki życia. Profesjonalną opiekę nad ponad 100 chorymi sprawuje wykwalifikowany personel. Opiekę nad placówką sprawuje Caritas Diecezji Ełckiej, której dyrektorem od ponad 20-tu lat jest ks. dr Dariusz Kruczyński.

 Ks. KZ

Pozostałe artykuły