Dar Wielkiego Postu

Drogą Krzyżową  pracownicy diecezjalnych instytucji kurialnych w Ełku rozpoczęli swój dzień skupienia. W Środę Popielcową biskupi, księża, siostry zakonne i osoby świeckie zgromadzili się na wspólnej modlitwie, aby wejść w czas Wielkiego Postu.

Konferencję ascetyczną do przeżywających czas formacji skierował ks. kan. dr Paweł Makarewicz, oficjał Sądu Biskupiego. W swych rozważaniach zwrócił szczególną uwagę na wyzwania Wielkiego Postu. „Wielki Post jest cennym darem, jest czasem, by przywracać właściwy porządek w naszym życiu, aby Bóg był w centrum, aby Bóg był na pierwszym miejscu” – mówił prelegent.

Ks. Makarewicz przypomniał, że Kościół jest nam potrzebny, abyśmy tu na ziemi, wytrwali przy Jezusie. „ Dzięki swemu nauczaniu, sakramentom, Kościół pomaga przyjąć, że Jezus jest naszym życiem. Przez Kościół idziemy do życia wiecznego” – mówił kapłan. I tak jak czytamy w Psalmie „Moim szczęściem jest być blisko Boga” (Ps 73) prelegent zachęcał, aby badać swoje serce, czy rzeczywiście tak jest. „Kościół jest tą rzeczywistością, przez którą to odkrywam. Potrzebujemy Wielkiego Postu wraz z jego ascetyką, żeby odkrywać na nowo, żeby powiedzieć: moim szczęściem jest być blisko Boga” – dodał ks. oficjał.

„Ten świat jest jak fotografia życia wiecznego. Bardziej mam kochać życie wieczne niż ten świat. On ma nam tylko przypominać o tym, do czego dążymy. I chociaż we wszystkim tu na ziemi jest odciśnięte podobieństwo Boga, to nic nie jest Bogiem. Podobieństwo Bóg odcisnął we wszystkim, jak podpis artysty pod jego dziełem. Co wybierasz podpis, czy artystę… W Wielki Poście warto otworzyć się na to, co Bóg chce dla mnie” – wyjaśniał prelegent. Zachęcał, aby zmierzyć się z pytaniem: Po co jest Wielki Post?

Zwieńczeniem wielkopostnego dnia skupienia była Msza św. koncelebrowana w katedrze ełckiej, której przewodniczył bp Jerzy Mazur, biskup ełcki. Homilię wygłosił ks. kan. dr Jacek Uchan, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego. Kaznodzieja wyjaśniał zgromadzonym do czego zaprasza nas Wielki Post. „Tylko wtedy wszelkie praktyki wielkopostne będą miały sens, jeżeli będziemy pracować nad tym, aby nasza relacja z Bogiem była jeszcze bardziej zażyła” mówił ks. Uchan.

W homilii kapłan zaznaczył, że przyjąć na siebie proch, to znaczy stawać w prawdzie. „Jest to zewnętrzny znak, za którym powinna kryć się szczera decyzja rozpoczęcia wewnętrznej pokuty. Ten znak ma oznaczać naszą wewnętrzną przemianę” – stwierdził kaznodzieja. „ Dostajemy dar Wielkiego Postu – co z nim zrobimy? Życzmy sobie, aby to był zwycięski Wielki Post naszego życia” – dodał.

W wielkopostnym dniu skupienia wzięli udział duchowni, siostry zakonne i świeccy – pracownicy Kurii Diecezjalnej, Sądu Biskupiego, Redakcji Martyrii, Caritas Diecezji Ełckiej, Centrum Pastoralno – Administracyjnego i Domu Biskupiego. Tradycyjnie już każdego roku pracownicy ełckich instytucji diecezjalnych wspólnie przeżywają dni skupienia m.in. na rozpoczęcie Adwentu i Wielkiego Postu.    

mr

Pozostałe artykuły