Zaproszenie Biskupa Ełckiego do udziału w KONGRESIE EUCHARYSTYCZNYM DIECEZJI EŁCKIEJ


MODLITWA KONGRESU EUCHARYSTYCZNEGO DIECEZJI EŁCKIEJ

Boże, nasz Ojcze, wielbimy Cię i wysławiamy za Twoją miłość, za posłanie na świat Swojego Syna Jezusa dla naszego zbawienia. 

Prosimy Cię, poślij nam Ducha Świętego, byśmy w Jego mocy odkrywali prawdę i piękno obecności Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, byśmy coraz bardziej Go miłowali i mieli świadomość danej nam obietnicy: „JA JESTEM Z WAMI”. 

Boże, w Trójcy Świętej Jedyny, spraw, aby Kongres Eucharystyczny naszej diecezji ełckiej stał się wielką wspólną modlitwą duchownych i świeckich, dziękczynieniem za Eucharystię, za Jej szafarzy i wypraszaniem łaski powołania kapłańskiego dla młodych ludzi.   

Prosimy Cię, Duchu Święty, pogłębiaj naszą wiarę w żywą obecność Chrystusa w Eucharystii, ożywiaj eucharystyczną żarliwość w odnawianiu relacji z Chrystusem i adorowaniu Go w Najświętszym Sakramencie.

Duchu Święty, daj nam światło i nadzieję, abyśmy zjednoczeni z Maryją, Matką Kościoła, i naszymi patronami mogli być wiernymi świadkami Ewangelii i służyli bliźnim, szczególnie chorym, samotnym i potrzebującym oraz pomagali powrócić do Chrystusa tym, którzy się od Niego oddalili. 

Duchu Święty, wzbudź w nas świadomość, że wspomniane cele osiągniemy poprzez uczestniczenie we Mszach Świętych, przyjmowanie Komunii Świętej,  adorację Najświętszego Sakramentu, zgłębianie tajemnicy Eucharystii i służbie bliźnim. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Pozostałe artykuły