Msza Krzyżma Świętego w Katedrze Ełckiej oraz Inauguracja Kongresu Eucharystycznego Diecezji Ełckiej

„Każdy z nas, kapłanów, potrzebuje duchowego powrotu do Wieczernika, by potwierdzić wierność swemu powołaniu i odnowić przyrzeczenia złożone w dniu święceń” – powiedział w homilii podczas sprawowanej dziś Mszy Krzyżma bp Jerzy Mazur. Biskup ełcki przewodniczył w Wielki Czwartek uroczystej Eucharystii w katedrze pw. Św. Wojciecha w Ełku, do której przybyło ponad 250 kapłanów, siostry zakonne, nadzwyczajni szafarze Eucharystii oraz ministranci i lektorzy. Przed Mszą św. miała miejsce Uroczysta Inauguracja Kongresu Eucharystycznego Diecezji Ełckiej, którego mottem ewangelicznym są słowa: „JA JESTEM Z WAMI”. Zgromadzeni odmówili modlitwę kongresową oraz wszyscy odśpiewali Hymn Kongresowy, autorstwa s. Agnieszki, karmelitanki z Wityn. Kongres będzie trwał dwa i pół roku i zakończymy go 4 czerwca 2026 roku w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. 

„Prośmy Ducha Świętego, by Kongres stał się wielką wspólną modlitwą duchownych i świeckich, dziękczynieniem za Eucharystię, za szafarzy Eucharystii, wypraszaniem łaski powołania kapłańskiego dla ludzi młodych, szukaniem nowych dróg i sposobów głoszenia Ewangelii” – stwierdził biskup ełcki. „Chcemy w tym czasie w mocy Ducha Świętego odnawiać naszą wiarę w rzeczywistą obecność Chrystusa w Sakramencie Ołtarza i ożywiać nasze relacje z Bogiem obecnym w Eucharystii oraz rozpalać miłość do życia Eucharystią i do adorowania Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie” – dodał.

W nawiązaniu do rozpoczętego dziś I Kongresu Eucharystycznego Diecezji Ełckiej, hierarcha podkreślił nierozerwalność Sakramentu Eucharystii z Sakramentem Kapłaństwa.  „Kapłan jest sługą Eucharystii (…) Włączony w Chrystusa – Kapłana przez sakrament święceń, Jego mocą sprawuje Eucharystyczną Ofiarę. Nie ma kapłaństwa bez Eucharystii i nie ma Eucharystii bez kapłana” – powiedział ordynariusz ełcki. „Kapłan winien być specjalistą w głoszeniu Ewangelii, odprawianiu Mszy św. i trwaniu na adoracji przed Najświętszym Sakramentem” – dodał.

Inauguracja czasu kongresowego była również okazją, aby wszystkim zgromadzonym kapłanom złożyć życzenia. „By wasze oczy były w Nim zawsze utkwione i serce otwarte na Jego miłość, prawdę, dobro i piękno (…) Niech zrodzi się w was jeszcze większe pragnienie prowadzenia wiernych do zbawienia poprzez gorliwe głoszenie Słowa i piękne celebrowanie Eucharystii (…) Bądźcie kapłanami przesiąkniętymi Eucharystią, adoracjami i medytacjami przed Najświętszym Sakramentem”. A także podziękować za gorliwą posługę duszpasterską, ewangelizacyjną, katechetyczną i charytatywną w Kościele i dla Kościoła.

W zdobywaniu szczytów świętości kapłańskiej niezastąpionym środkiem jest adoracja Najświętszego Sakramentu oraz Eucharystia. „Zachęcam do codziennej modlitwy w ciszy, do adoracji przed Najświętszym Sakramentem” – mobilizował duchownych pasterz ełcki.

Na ręce bp. Jerzego Mazura wszystkim kapłanom życzenia i kwiaty złożyli przedstawiciele duchowieństwa, sióstr zakonnych, władz samorządowych i wspólnot kościelnych.

Uroczystości zakończyły się spotkaniem ks. bp Jerzego Mazura z ministrantami i lektorami oraz wspólną agapą.

ks. KZSłowo Biskupa Ełckiego inaugurujące Kongres Eucharystyczny Diecezji Ełckiej

Ekscelencjo, Biskupie Dariuszu, Drodzy Kapłani, Osoby Życia Konsekrowanego, Seminarzyści, Drodzy Diecezjanie!
 
Wsłuchując się w głos Ducha Świętego i odczytując wyzwania, które stoją przed Kościołem ełckim, pragnę zaprosić wszystkich diecezjan, duchownych i świeckich, a także przybywających na terenie naszej diecezji do podjęcia drogi eucharystycznej odnowy diecezji ełckiej, do ożywienia eucharystycznej żarliwości w nas, naszych rodzinach i wspólnotach parafialnych poprzez Kongres Eucharystyczny.
         Dzisiaj  28 marca, w Wielki Czwartek w czasie Mszy Krzyżma Świętego w katedrze ełckiej św. Wojciecha, biskupa i męczennika, w obecności i z udziałem Bpa Dariusza, Kapłanów, Diakonów, Osób Życia, Konsekrowanego, Seminarzystów, Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii świętej, Lektorów i Ministrantów oraz Ludu Bożego inaugurujemy Kongres Eucharystyczny Diecezji Ełckiej, którego mottem ewangelicznym są słowa: „JA JESTEM Z WAMI”. Kongres będzie trwał dwa i pół roku i zakończymy go 4 czerwca 2026 roku w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. 
         Prośmy Ducha Świętego, by Kongres stał się wielką wspólną modlitwą duchownych i świeckich, dziękczynieniem za Eucharystię, za szafarzy Eucharystii, wypraszaniem łaski powołania kapłańskiego dla ludzi młodych, szukaniem nowych dróg i sposobów głoszenia Ewangelii.
         Chcemy w tym czasie w mocy Ducha Świętego odnawiać naszą wiarę w rzeczywistą obecność Chrystusa w Sakramencie Ołtarza i ożywiać nasze relacje z Bogiem obecnym w Eucharystii oraz rozpalać miłość do życia Eucharystią i do adorowania Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie.
Z wielką radością zachęcam  i zapraszam was do czynnego zaangażowania się w Kongres Eucharystyczny na wszystkich jego etapach. W sposób szczególny zachęcam do uczestnictwa we Mszach św., adoracjach Najświętszego Sakramentu, życia Eucharystią. Niech bliskość z Jezusem Eucharystycznym będzie dla Was siłą i inspiracją do podejmowania trudu wzrastania w świętości i dzielenia się wiarą w Waszych środowiskach.
Zachęcam również do gorliwej modlitwy w intencji Kongresu za pośrednictwem Maryi, Matki Kościoła, Patronki naszej Diecezji i za wstawiennictwem współpatronów św. Wojciecha i św. Brunona z Kwerfurtu, a także Patronów Kongresu, aby wszystkie jego cele zostały owocnie zrealizowane. Na czas Kongresu wszystkim z serca błogosławię w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. 
 
                                             Bp Jerzy Mazur SVD

Slowo-Biskupa-Elckiego-inaugurujace-Kongres-Eucharystyczny-28.03.2024
Pobierz
Logo Kongresu Eucharystycznego Diecezji Ełckiej

Pozostałe artykuły