Uroczysta inauguracja Kongresu Eucharystycznego Diecezji Ełckiej

Słowo Biskupa Ełckiego inaugurujące Kongres Eucharystyczny Diecezji Ełckiej

Ekscelencjo, Biskupie Dariuszu, Drodzy Kapłani, Osoby Życia Konsekrowanego, Seminarzyści, Drodzy Diecezjanie!

Wsłuchując się w głos Ducha Świętego i odczytując wyzwania, które stoją przed Kościołem ełckim, pragnę zaprosić wszystkich diecezjan, duchownych i świeckich, a także przybywających na terenie naszej diecezji do podjęcia drogi eucharystycznej odnowy diecezji ełckiej, do ożywienia eucharystycznej żarliwości w nas, naszych rodzinach i wspólnotach parafialnych poprzez Kongres Eucharystyczny.
         Dzisiaj  28 marca, w Wielki Czwartek w czasie Mszy Krzyżma Świętego w katedrze ełckiej św. Wojciecha, biskupa i męczennika, w obecności i z udziałem Bpa Dariusza, Kapłanów, Diakonów, Osób Życia, Konsekrowanego, Seminarzystów, Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii świętej, Lektorów i Ministrantów oraz Ludu Bożego inaugurujemy Kongres Eucharystyczny Diecezji Ełckiej, którego mottem ewangelicznym są słowa: „JA JESTEM Z WAMI”. Kongres będzie trwał dwa i pół roku i zakończymy go 4 czerwca 2026 roku w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. 
         Prośmy Ducha Świętego, by Kongres stał się wielką wspólną modlitwą duchownych i świeckich, dziękczynieniem za Eucharystię, za szafarzy Eucharystii, wypraszaniem łaski powołania kapłańskiego dla ludzi młodych, szukaniem nowych dróg i sposobów głoszenia Ewangelii.
         Chcemy w tym czasie w mocy Ducha Świętego odnawiać naszą wiarę w rzeczywistą obecność Chrystusa w Sakramencie Ołtarza i ożywiać nasze relacje z Bogiem obecnym w Eucharystii oraz rozpalać miłość do życia Eucharystią i do adorowania Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie.
Z wielką radością zachęcam  i zapraszam was do czynnego zaangażowania się w Kongres Eucharystyczny na wszystkich jego etapach. W sposób szczególny zachęcam do uczestnictwa we Mszach św., adoracjach Najświętszego Sakramentu, życia Eucharystią. Niech bliskość z Jezusem Eucharystycznym będzie dla Was siłą i inspiracją do podejmowania trudu wzrastania w świętości i dzielenia się wiarą w Waszych środowiskach.
Zachęcam również do gorliwej modlitwy w intencji Kongresu za pośrednictwem Maryi, Matki Kościoła, Patronki naszej Diecezji i za wstawiennictwem współpatronów św. Wojciecha i św. Brunona z Kwerfurtu, a także Patronów Kongresu, aby wszystkie jego cele zostały owocnie zrealizowane. Na czas Kongresu wszystkim z serca błogosławię w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. 

                                             Bp Jerzy Mazur SVD

Pozostałe artykuły