Mamy sześciu diakonów w diecezji ełckiej

Czwartego maja 2024 roku, w parafii pw. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Janówce, bp Dariusz Zalewski, biskup pomocniczy diecezji ełckiej, udzielił święceń diakonatu sześciu alumnom z Wyższego Seminarium Duchownego w Ełku.

Ksiądz bp Dariusz Zalewski przewodniczył uroczystej Mszy Świętej oraz wygłosił homilię, w której skierował wiele słów do nowo wyświęconych diakonów. W dniu wspomnienia św. Floriana zaznaczona została waga jego męczeńskiej śmierci. Ujęcie się za prześladowanymi chrześcijanami, za które został skazany, to symboliczny drogowskaz dla nowo wyświęconych – wszak za kim mieliby się ująć, jeśli nie za chrześcijanami, katolikami, którym posługiwać będą w przyszłych parafiach? Również postać świętego Wawrzyńca, pierwszego diakona, a także jego męczeńska śmierć, została postawiona przez bp Zalewskiego, jako wzór.

Relacja z wiernymi była aspektem, który bp Zalewski podkreślał: „Św. Wawrzyniec, pierwszy diakon, zgromadził biedotę Rzymu przed rzymskim namiestnikiem. Miał zebrać „skarby Kościoła” i pokazać je namiestnikowi. A gdy już zebrał tę biedotę, powiedział „Oto są skarby Kościoła!”. Za te słowa został skazany na okrutne tortury, był żywcem pieczony na ogniu. Ale doceniał prawdziwe „skarby Kościoła”, którymi są wierni.”

„Kapłaństwo, bycie osobą duchowną nie jest ani robieniem kariery, ani oczekiwaniem na lepsze traktowanie ze strony osób świeckich. Księża odchodzą z kapłaństwa, ponieważ „kapłaństwo nie spełnia ich aspiracji”. Czasem słyszymy: „Nie wie Pani kim jestem? Jestem biskupem. Nie wie Pan kim jestem? Jestem księdzem”. I może dlatego trwamy w takim kryzysie Kościoła. Bo księża zamiast służyć, czekają aż zostaną obsłużeni.” – przestrzegał bp Zalewski.

Przewodniczący tej uroczystej Mszy Świętej przypomniał również, że innych przykładów pychy nie trzeba szukać daleko – chociażby  Lucyfer, który, jako istota wyższa, miał służyć Jezusowi, co spowodowało jego bunt i upadek. Bp Zalewski podkreślał: „Gdy pewien ksiądz otrzymał informację, w jakiej parafii będzie posługiwał, pierwszym jego pytaniem, było „Ilu wiernych liczy parafia? Gdy usłyszał, że są to 243 osoby, odpowiedział: „To są 243 dusze, które postaram się doprowadzić do zbawienia”.

Bp Zalewski podkreślał, jak cieszy się z liczby nowo wyświęconych oraz zapewniał o modlitwie, jednocześnie przypominając, że służba, to nieustanna praca i trud codzienności.

Święcenia diakonatu są pierwszym stopniem święceń. Kandydaci do kapłaństwa, otrzymując diakonat, wchodzą w bezpośredni etap przygotowania do przyjęcia prezbiteratu. Każdy nowo wyświęcony diakon uroczyście ślubuje żyć w celibacie, być posłusznym swojemu biskupowi oraz zobowiązuje się do codziennego odmawiania Liturgii Godzin (brewiarza). Diakon jest powołany, by służyć biskupowi i prezbiterom.

W parafii pw. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny zostało wyświęconych sześciu nowych diakonów: Bartłomiej Hamadyk z parafii pw. Chrystusa Króla w Radziejach, Jakub Kozikowski z parafii pw. św. Antoniego z Padwy w Prostkach, Mateusz Michniewicz z parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Augustowie, Jakub Milewski z parafii pw. bł. Anieli Salawy w Suwałkach, Tomasz Piotrowski z parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Prusce oraz Radosław Harasim, pochodzący z parafii pw. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Janówce. Wcześniej odbyli rekolekcje przed święceniami, które prowadził ojciec duchowny, ks. dr Paweł Tarasiewicz.

Uroczystość zakończyła się wspólną agapą, przygotowaną przez wspólnotę parafialną parafii pw. Zwiastowania NMP w Janówce, a także koncertem powołaniowym.

Diakoni swoją posługę oraz wzrastanie w wierze polecają Bogu i proszą wiernych z diecezji o modlitwę.

Weronika Fląd – Martyria

Pozostałe artykuły