Uroczystości parafialne w Wiśniowie Ełckim

W uroczystość Najświętszej Maryi Panny, 3 maja 2024 r. odbyło się poświęcenie kościoła parafialnego pw. Matki Bożej Gromnicznej w Wiśniowie Ełckim. Uroczystości przewodniczył bp Jerzy Mazur, biskup ełcki, który poświęcił ściany kościoła i ołtarz ofiarny.

Ks. dr Karol Sokołowski, proboszcz parafii w słowie wprowadzenia podkreślił, że poświęcenie kościoła Bogu jest zwieńczeniem wszystkich lat starań parafian o świątynię, troskę o jej wystrój oraz ołtarz i nastawę ołtarzową, a także dwa ołtarze boczne. Dzięki determinacji i zaangażowaniu księdza proboszcza oraz parafian świątynia, której patronuje Matka Boża Gromniczna w Wiśniowie Ełckim zyskała piękny i godny wystrój.

W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście, licznie zgromadzeni parafianie, wspólnota seminaryjna, duchowieństwo diecezjalne z ks. dziekanem dekanatu Rajgród ks. prał. Hieronimem Mojżukiem, oraz dziekanem suwalskim, ks. prał. Tadeuszem Rynkiewiczem.

Biskup Ełcki podczas homilii podkreślił, że każdy z proboszczów i cała wspólnota  parafialna mają swój wkład w to piękne dzieło. „Wyrażam wdzięczność ks. proboszczowi, parafianom i darczyńcom za wkład duchowy i materialny w to przygotowanie świątyni do „oddania jej Bogu na własność”. To wspólnota parafialna staje się żywą wspólnotą i „wspólnotą wspólnot” – mówił biskup.

Bp Jerzy Mazur zauważył, że uroczystość poświecenia kościoła uświadamia czym on jest. „Świątynia jest miejscem, w którym Bóg do nas przemawia, jest źródłem, które wytrysnęło pośród osady. Każdy może przyjść do tego źródła i ugasić swoje pragnienie. Pragnienie prawdy, miłości, nadziei, wiary”- mówił biskup. Zachęcił zgromadzonych wiernych: „Przychodźcie do tego miejsca, trwajcie w ciszy na adoracji i słuchajcie co do was mówi Bóg, wsłuchujcie się w Jego głos, kiedy jest czytane Słowo Boże, czy jest wyjaśniane w czasie homilii czy katechezy”.

Na zakończenie uroczystości Biskup Ełcki wręczył ks. proboszczowi Karolowi Sokołowskiemu nominację na Kanonika Honorowego Sambijskiej Kapituły Konkatedralnej. Chwilę później, ks. kan. dr Karol Sokołowski podsumował kończącą się uroczystość poświęcenia świątyni i jej ołtarza w następujący sposób: „Każda historia ma swój początek. Dziś ten kościół przeżywa podwójną uroczystość. 120 rocznicę wybudowania i swoje narodziny. Do tego dnia prowadziły konkretne wydarzenia i ludzie. Był jeden cel. Oddać Bogu i ludziom na pożytek ten kościół dedykowany Matce Bożej Gromnicznej. Myślę, że Matka Boża prowadziła to dzieło od samego początku, od 2 lutego 1946 r. kiedy przybył tu polski, katolicki ksiądz.

Uroczystość zakończyła się wspólną agapą przygotowaną na placu przy plebanii.

Starania wspólnoty parafialnej

Od 2020 r., kiedy  proboszczem parafii został ks. dr Karol Sokołowski, już na jednym z pierwszych spotkań z Radą Duszpasterską i Ekonomiczną przedstawił zalecenia powizytacyjne, które dotyczyły uporządkowania prezbiterium kościoła. Po przeanalizowaniu sytuacji ekonomicznej parafii podjęto się tego zadania. Wymagało to sporządzenia projektu oraz uzyskania zgody od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na wymianę posadzki. Po skompletowaniu wymaganej dokumentacji i uzyskaniu pozwolenia, we wrześniu 2021 r. ołtarz główny został zdemontowany i oddany do renowacji,  a w maju 2022 r. rozpoczęły się prace remontowe prezbiterium. Rozebrano starą, częściowo drewnianą posadzkę i w jej miejsce wylano nową, na której położono nowe, cementowe płytki. Został również wykonany nowy ołtarz eucharystyczny z kamiennym blatem oraz ambonka. Prace te zostały zakończone w lipcu 2022 r. Wtedy też do kościoła wrócił odrestaurowany ołtarz główny i 19 lipca 2022 r. została odprawiona pierwsza Msza święta w odnowionym prezbiterium. Kontynuowano prace restauracyjne ołtarzy bocznych.

Historia parafii i kościoła

Wiśniowo jako osada, położona między Ełkiem a Rajgrodem, powstała w 1496 r. na rubieżach dawnego Księstwa Jaćwingów, graniczącego z terenami Mazur w Prusach Wschodnich, z którymi Zakon Krzyżacki toczył boje pod pozorem ich chrystianizacji. Jaćwingowie pobici przez Krzyżaków, utracili swoją tożsamość i z biegiem czasu wymieszali się z miejscową ludnością mazurską. Chociaż z biegiem wieków Wiśniowo rozwijało się, to jednak długo nie miało swego kościoła i własnej parafii, a ludność mazurska od czasów Reformacji była protestancka i administracyjnie przynależała do parafii ewangelickiej w Ostrymkole. Dopiero w 1904 r. wybudowano kościół i utworzono parafię ewangelicką, początkowo złączoną z Kalinowem, a od 1906 r. samodzielną parafię ewangelicką w Wiśniowie. Po drugiej wojnie światowej osiedliła się w Wiśniowie ludność katolicka, która przybyła z sąsiednich parafii: Rydzewa, Rajgrodu, a także częściowo z Bargłowa i Grajewa. W dniu 2 lutego 1946 r. nastąpiło przejęcie kościoła przez katolików i utworzono parafię katolicką.  W 1958 r. Parafia w Wiśniowie została erygowana kanonicznie przez Ks. Bpa Tomasza Wilczyńskiego, Biskupa w Olsztynie.

Pozostałe artykuły