Bądź wierny Bogu…

Tymi słowami zwrócił się bp Jerzy Mazur, biskup ełcki do  neoprezbitera podczas uroczystości święceń. W sobotę 11 maja 2024 r., w ełckiej katedrze odbyła się uroczystość przyjęcia sakramentu święceń w stopniu prezbiteratu. Liturgii święceń przewodniczył biskup ełcki. Sakrament święceń przyjął dk.  Artur Marek Tomkiewicz, alumn Wyższego Seminarium Duchownego w Ełku.

Mszę św. z biskupem ełckim koncelebrowali m.in. bp Dariusz Zalewski, biskup pomocniczy diecezji ełckiej, prefekci WSD, proboszczowie neoprezbitera oraz kapłani przybyli na uroczystość. Wśród uczestników byli wierni z Ełku, najbliżsi wraz z przedstawicielami wspólnoty parafialnej z Suwałk, skąd pochodzi  neoprezbiter.

Zwracając się do zgromadzonych na uroczystości, bp Jerzy Mazur mówił: „Kościół Ełcki przeżywa Kongres Eucharystyczny, który przypomina nam słowa św. Jana Pawła II, że „nie ma Eucharystii bez kapłaństwa, tak jak nie istnieje kapłaństwo bez Eucharystii”. Diakon Artur na obrazku prymicyjnym umieścił słowa: „Fiat voluntas Tua” – Bądź wola Twoja”. Z woli Bożej przyszedł na świat, stał się dzieckiem Bożym, poszedł za Jezusem, a dzisiaj staje jako diakon i pragnie, by wypełniła się wola Boża, by otrzymać świecenia kapłańskie, by stać się kapłanem i pełnić posługę kapłańską.”

Wskazując na kapłaństwo biskup ełcki mówił, że jest to dar i tajemnica. „Św.Jan Paweł II napisał swego czasu książkę pt. „Dar i Tajemnica”. I tak można najkrócej streścić kapłaństwo. Przez sześć lat formacji w seminarium alumni uświadamiają sobie, że jest to dar, że nikt z nich na to sobie nie zasłużył. Ale jest to również tajemnica, że przez ich posługę dokonują się rzeczy tajemnicze” – wyjaśniał biskup.

Biskup zachęcał neoprezbitera, aby w kapłaństwie odkrywał powołanie do służby. „Jezus dzisiaj do ciebie i do wszystkich kapłanów mówi: „Ja jestem pośród was jak ten, kto służy”.  Zbawiciel pozostał z nami w Eucharystii, aby nam służyć, aż do końca świata. Tej służby Jezus nas uczy. Pamiętajmy kapłan, który służy Bogu i ludziom tworzy przyszłość. Ale też miejmy świadomość, że człowiek, który służy Bogu, ostatecznie odkryje, że tak naprawdę to Bóg służy człowiekowi” – apelował hierarcha.

W homilii biskup ełcki odniósł się również do sytuacji kryzysu powołań i porzucania kapłaństwa. Mówił: „Odejście od Chrystusa dokonuje się przede wszystkim w sercu. Bardzo często człowiek opuszcza Jezusa stopniowo, w miarę jak zaczyna sobie układać życie według swojego planu, depcząc zasady zawarte w Ewangelii i rozpoczynając różne mniejsze lub większe kompromisy ze złem. Jezus ciągle nam przypomina: „Ja jestem z wami”, „Trwajcie we Mnie”. Do tego trwania w zjednoczeniu z Chrystusem zachęcam ciebie dk. Arturze oraz zachęcam kapłanów. Niech to będzie nasza odpowiedź na kryzys wiary wśród ochrzczonych naszej diecezji, na odejścia z szeregów kapłańskich oraz wielki spadek powołań kapłańskich, zakonnych i do małżeństwa sakramentalnego.”

Bp Jerzy Mazur zachęcał do ofiarnej modlitwy, aby każda osoba duchowna poświęcała codziennie jedną godzinę na adoracji przed Najświętszym Sakramentem. „Jeśli ksiądz nie ma każdego dnia dłuższego osobistego spotkania z Jezusem, to z czasem staje się zwykłym urzędnikiem. Chodzi o wewnętrzną wieź z Bogiem, zakorzenienie się w Nim, trwanie z Nim i przy Nim. Ten kto trwa przy Chrystusie odznacza się  miłością i miłosierdziem, zaufaniem i pragnieniem zbawiania świata. Taki kapłan, który trwa przy Chrystusie z zapałem głosi Ewangelię i z gorliwością sprawuje sakramenty, dba o piękną liturgię i pochyla się nad potrzebującymi” – mówił.

Podczas obrzędu święceń biskup nałożył ręce na głowę diakona, udzielając mu przez to szczególnej mocy Ducha Świętego, dzięki której stał się prezbiterem Kościoła. Biskup namaścił także jego dłonie olejem Krzyżma Świętego na znak uczestnictwa w posłannictwie Chrystusa. Z rąk pasterza nowo wyświęcony przyjął dary chleba i wina, które mocą Ducha Świętego i przez posługę kapłanów stają się Ciałem i Krwią Chrystusa. Podniosłym momentem było dołączenie neoprezbitera do kapłanów przy ołtarzu pańskim.

Składając życzenia prymicjantowi Arturowi, ordynariusz diecezji ełckiej zachęcał, aby jego kapłaństwo było wierne powołaniu. Mówił: „Kapłaństwo jest piękne, kiedy jest wierne. Bądź wierny Bogu i temu co dzisiaj przyrzekałeś. Na obrazku prymicyjnym umieściłeś słowa: Bądź wola Twoja. Jeżeli będziesz tymi słowami żył i codziennie je sobie przypominał, będziesz prosił Ducha Świętego, aby pomógł rozpoznawać wolę Bożą i ją wypełniać, to będziesz szczęśliwym kapłanem.” 

Bp Jerzy Mazur wyraził wdzięczność wszystkim wspólnotom, które przyczyniły się do wzrastania w wierze i pójścia za głosem powołania ks. Artura Tomkiewicza. Biskup podziękował też między innymi rodzicom, że stworzyli dla syna warunki do rozwoju łaski powołania. Zaznaczył, że to właśnie rodzina jest pierwszym seminarium. Zwrócił się także do wiernych z prośbą o modlitwę w intencji neoprezbitera, aby był gorliwym i świętym kapłanem, a także prosił modlitwę w intencji nowych powołań.

Nowo wyświęcony kapłan otrzymał komplet dokumentów świadczących o ukończeniu Wyższego Seminarium Duchownego w Ełku, potwierdzających przyjęcie święceń, jak również dekret kierujący na parafię, gdzie będzie pełnił funkcję wikariusza. Ks. mgr Artur Tomkiewicz został posłany do parafii pw. Nawiedzenia NMP w Sejnach.

W niedzielę, 12 maja 2024 r. o godz. 12.00, nowo wyświęcony kapłan będzie sprawował swoją Mszę św. prymicyjną w rodzinnej parafii pw. Matki Bożej Królowej Męczenników w Suwałkach, podczas której udzieli wiernym specjalnego błogosławieństwa przez nałożenie rąk.

mr

Pozostałe artykuły