60 lat wspomnień o szkole – poświęcenie nowej sali gimnastycznej w Zespole Szkół Zawodowych w Węgorzewie

W piątek 7 czerwca społeczność Zespołu Szkół Zawodowych w Węgorzewie uroczyście obchodziła sześćdziesięciolecie szkoły. Ten szczególny dzień rozpoczęliśmy od Mszy Świętej, w Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, którą sprawował Ksiądz Biskup Jerzy Mazur SVD na zaproszenie Pana Dyrektora Ireneusza Szepietowskiego i ks. Kan. Krzysztofa Mulewskiego – Proboszcza Parafii Św. Apostołów Piotra i Pawła w Wegorzewie na terenie, której znajduje się szkoła. W homilii Ksiądz Biskup nawiązał do historii szkoły jej początków oraz zadania jakie niesie za sobą kształcenie młodego człowieka tutaj na ziemi węgorzewskiej.

Następnie zaprosiliśmy  naszych gości –  przyjaciół i sympatyków szkoły na uroczystość, która przygotowywana była od tygodni. Ważnym momentem było też poświęcenie przez ks. Biskupa nowo wybudowanej sali gimnastycznej.

Tego dnia najważniejsze były wspomnienia minionych sześćdziesięciu lat. Przygotowując prezentację historii szkoły dla naszych gości, sami się w niej zanurzaliśmy. Dlaczego tak chętnie uczniowie i nauczyciele przeglądali stare kroniki szkolne i szukali w nich  swoich dziadków, rodziców i wreszcie siebie? Bo rozumiemy wszyscy, że dawne lata są ważne – uczyniły nas takimi, jakimi dziś jesteśmy.

A cenimy tę naszą teraźniejszość, więcej – jesteśmy z niej dumni, tym bardziej że początki były niezwykle skromne. Na początku szkoła składała się z jednej klasy młodocianych uczących się zawodu mechanika pojazdów rolniczych. Węgorzewska „zawodówka” rozwijała się jednak przez lata, bo kształciła potrzebnych miastu i regionowi rzemieślników. Dziś kształci techników organizacji turystyki, techników reklamy, handlowców, ekonomistów i informatyków. I kształci dobrze, bo od 2010 roku utrzymuje się w czołówce techników województwa warmińsko – mazurskiego.

Takie jubileusze mają przedziwną moc – pozwalają „złapać dystans”, czyli rozpoznać sprawy  ważne. A co jest ważne w szkole? Ludzie, oczywiście. Banał, powie ktoś. Tymczasem to po prostu prawda. Ważne są kolejne pokolenia ludzi, nauczycieli i uczniów, których praca sumuje się i zwielokrotnia. „Jeśli widzę dalej, to tylko dlatego, że stoję na ramionach olbrzymów”.  Isaac Newton wiedział, że nie dokonałby tylu odkryć, gdyby nie korzystał z dzieł swoich poprzedników. My  też zawdzięczamy dzień dzisiejszy tym, którzy pracowali w szkole przed nami. Tak właśnie rozumiemy znaczenie tych sześćdziesięciu lat historii naszej szkoły.

Bożena Stępak, s. Eliza Szyprowska SSpS

Pozostałe artykuły