Słowo Biskupa Ełckiego do Diecezjan

Drodzy Diecezjanie,

Zbliżając się do wielkich Tajemnic Świąt Paschalnych pragnieniem naszym jest godne i bezpieczne przeżycie tych szczególnych dni.

W nawiązaniu do Apelu Przewodniczącego KEP zwracam się z prośbą do kapłanów i wiernych świeckich o skrupulatne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa sanitarnego podczas celebracji liturgicznych. Apeluję do wszystkich o przestrzeganie aktualnego limitu uczestników zgromadzeń religijnych, o zachowywanie dystansu społecznego, noszenie maseczek zakrywających usta i nos oraz dezynfekcję dłoni i respektowanie zasad higieny w obiektach sakralnych.

Podejmując decyzję o uczestnictwie w nabożeństwach Wielkiego Tygodnia proszę wziąć pod uwagę, że może się to wiązać z pozostawaniem na zewnątrz kościoła, z powodu nałożonych limitów osób, które mogą w nim przebywać jednocześnie.

Bezpieczne i odpowiedzialne uczestnictwo w Mszach św. Świątecznych może wiązać się z koniecznością zmiany naszych przyzwyczajeń i skorzystania z innej niż dotychczas, dodatkowej godziny Mszy św. jeśli kapłani ją zorganizują. Kapłanów zaś proszę, by w różnych godzinach dnia służyli posługą sakramentalną, zaś w Wielkanoc i podczas Oktawy sprawowali dodatkowe Msze św. tam, gdzie będzie to możliwe i słuszne.

Dziękuję wszystkim za wytrwałość w wierze i za troskę o wspólne bezpieczeństwo podczas uczestnictwa w nabożeństwach. Ogarniam moją modlitwą wszystkich Diecezjan i Gości, a szczególnie Chorych i Służby Medyczne, które przychodzą im z pomocą.

Przypominam również o mojej dyspensie od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. niedzielnej i świątecznej dla chorych i tych, którzy z powodu pandemii obawiają się gromadzić na modlitwie w kościołach. Zachęcam do uczestnictwa we Mszach św. w ciągu tygodnia, gdy jest mniejsza liczba uczestników oraz indywidualnego nawiedzania kościołów i adoracji Chrystusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie. Zachęcam do rodzinnej modlitwy w naszych domach. Trzecie przykazanie kościelne zobowiązuje nas, by „przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą”. Konferencja Episkopatu Polski ustaliła, że okres, w którym obowiązuje to przykazanie, obejmuje czas od Środy Popielcowej do Niedzieli Trójcy Świętej (w tym roku 30.05.2021).

Na czas wydarzeń Paschalnych i Święta Zmartwychwstania Pańskiego przesyłam serdeczne życzenia i pasterskie błogosławieństwo.

Bp Jerzy Mazur, Biskup Ełcki

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Z NAUCZANIA KOŚCIOŁA