Bp Mazur do kapłanów: kto wybrał kapłaństwo, aby mieć łatwe życie, pomylił się

„Kto wybrał kapłaństwo, aby mieć łatwe życie, pomylił się. Kościół i świat czekają na świętych kapłanów, dlatego pozwólmy Chrystusowi, by uświęcał nas w Sakramencie Swojej Miłości” – wołał biskup Jerzy Mazur w katedrze ełckiej, podczas Mszy św. Krzyżma, jedynej Mszy św. sprawowanej przed południem w Wielki Czwartek

W homilii biskup ełcki podkreślił, że „Jezus Dobry Pasterz, który obdarzył nas powołaniem kapłańskim wzywa nas, byśmy brali z Niego przykład, naśladowali Go i ofiarowywali dzień po dniu życie za zbawienie tych, którzy zostali powierzeni naszej pastoralnej opiece” i przypomniał, że przyjmując sakrament święceń prezbiteratu kapłani otrzymali niezniszczalne znamię Ducha Świętego.

„Zostaliśmy w sposób szczególny posłani, by służyć wspólnocie zbawionych in persona Christi. A więc głośmy w porę i nie w porę. Papież Benedykt XVI powiedział: ‘Bez posługi kapłanów nie byłoby Eucharystii, misji i samego Kościoła’. Celebrujcie Eucharystię jako namaszczeni, z wielką starannością, gorliwością, przeżyciem, aby ludzie wszystkich czasów mogli w niej uczestniczyć i mieć udział w zwycięstwie Chrystusa nad szatanem, grzechem i śmiercią”- tłumaczył bp Mazur.

Ordynariusz diecezji przestrzegał, że wybór stanu kapłańskiego nie może wynikać z wygodnictwa. „Kto wybrał kapłaństwo, aby mieć łatwe życie, pomylił się. Kościół i świat czekają na świętych kapłanów, dlatego pozwólmy Chrystusowi, by uświęcał nas w Sakramencie Swojej Miłości” – wskazywał biskup i zachęcał do modlitwy „aby Pan Jezus dał poznać kapłanom, że powinni być gotowi do uczenia się przez całe życie, otwierając się na pomoc Bożej Łaski i stawać się świadkami Jezusa Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego”.

Biskup Mazur zwrócił uwagę, że obecnie przeżywany jest nie tylko czas pandemii, ale i głęboki kryzys, który dotknął także Kościół katolicki, „i nie można go rozwiązać za pomocą żadnej szczepionki”, a „z każdego kryzysu tak i z tego, który przeżywamy winniśmy wyjść umocnieni”.

„Potrzebny jest radykalizm naszego kapłańskiego życia, radykalizm życia osób konsekrowanych i radykalizm życia osób ochrzczonych. (…) mocne słowa Jezusa: Niepodobna, żeby nie przyszły zgorszenia; lecz biada temu, przez którego przychodzą(…) (Łk 17, 1–2), są dzisiaj dla nas wszystkich przestrogą i zachętą do życia zgodnie z Ewangelią” – apelował biskup i wskazywał, że „czeka nas wielkie zadanie – otworzyć się na Ducha Świętego, by przychodził z pomocą naszym słabościom. Zaufać Chrystusowi i przez Niego trwać w komunii z Ojcem. Oddajmy się w opiekę Niepokalanego Serca Maryi. Idźmy do Józefa, Patrona na trudne czasy, które obecnie przeżywamy”.

Dziękując za świadectwo i gorliwą służbę, bp Mazur zapewnił kapłanów o swojej modlitwie za nich. O modlitwę za kapłanów pracujących w diecezji i na misjach prosił także wszystkich wiernych.

Msza św. Krzyżma to uroczysta i wymowna liturgia, w czasie której zostały poświęcone święte krzyżmo oraz olej chorych i katechumenów. W czasie tej Mszy św. odnowiono przyrzeczenia kapłańskie, dziękując Bogu za dar kapłaństwa. Jednocześnie kapłani ponowili gorące postanowienie, by być coraz wierniejszym obrazem Chrystusa, Najwyższego Kapłana.

Msza św. Krzyżma była sprawowana w Katedrze Ełckiej bez udziału wiernych, tylko z przedstawicielami wszystkich Dekanatów oraz Kapłanami z Instytucji Diecezjalnych. Pozostali kapłani i wierni mogli uczestniczyć we Mszy św. za pomocą transmisji diecezjalnej telewizji internetowej na kanale MartyriaTV.

rr

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Z NAUCZANIA KOŚCIOŁA